Rätt moms 2021

Stäng

Stäng
Vad måste ingå i en verifikation?Verifikationer. Alla affärshändelser eller ekonomiska transaktioner måste bokföras. En transaktion är oftast ett köp eller en försäljning. Det kan också vara överföringar mellan konton eller moms- och skattebetalningar. Det finns några punkter som måste vara med i en korrekt verifikation:

  • Datum: När verifikationen gjordes
  • Datum: när affärshändelsen inträffade
  • Kortare beskrivning: av vad affärshändelsen handlar om
  • Hela beloppet med en specifikation av momsbeloppet
  • Verifikationsnummer
  • Motparten: Vem eller vilket företag har du handlat med?
  • Hänvisning till ytterligare underlag om sådant finns. Det kan vara avtal, mer detaljerad info om transaktionerna etc.

En fysisk person som bedriver näringsverksamhet är bokföringsskyldig för denna

(se 2 kap. 6 § BFL).

Bokföringsskyldigheten innebär bl.a. att:

  1. löpande bokföra alla affärshändelser
  2. se till att det finns verifikationer
  3. bevara all räkenskapsinformation (se 4 kap. 1 § BFL).

Enskilda näringsidkare med en nettoomsättning som normalt uppgår till högst tre miljoner Kr får upp­rätta ett årsbokslut i förenklad form (se 6 kap. 3 § BFL).

Bokföring och förenklat årsbokslut

28 dec 2014


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna. Använd detta kontaktformulär istället.