Stäng
Behöver enskilda firmor anmäla verklig huvudman?Anmäla verklig huvudman. Vem behöver anmäla verklig huvudman? Måste enskilda näringsidkare registrera en verklig huvudman 2018? Vilka bolagsformer omfattas av det nya kravet på verklig huvudman som kommer 2018?

Vad är Verklig Huvudman?

Det är den som egentligen håller i spakarna i företaget. Den eller de som bestämmer vad som händer i företaget bakom fasaden. Vissa bolag ägs i komplicerade strukturer men nu måste det klart framgå vem det är som ytterst bestämmer över företaget. Detta för att göra det svårare att t.ex. använda målvakter och genomföra penningtvätt. Det blir helt enkelt svårare att bedriva kriminell verksamhet med hjälp av en juridisk person som fasad.

Detta är något som genomförs i hela EU efter ett penningtvättsdirektiv från 2015. Den svenska lagen som kräver detta ( Lag (2017:631) ) gäller dock först från augusti 2017 och anmälan kan först göras med start i september 2017. Officiellt är ett av huvudmotiven att motverka finansiering av terrorism, men det verkliga skälet är som alltid att se till att staterna inte ska gå miste om en massa skattepengar som dom anser sig ha rätt till.. stöld av privat egenom är som bekant lagligt så länge det är staten som är tjuven.

Definition på verklig huvudman

Rent juridiskt så innebär följande att det finns en huvudman som man måste registrera hos Bolagsverket:

  • Äger minst 25% av rösterna genom aktier, andelar eller medlemskap
  • Rätt att utse eller avsätta mer än 50% av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare.

(det räcker att man uppfyller kriterierna i en av punkterna)

Det är möjligt att det på grund av bestämmelser i t.ex. Bolagsordningen eller Stadgarna finns en huvudman som inte uppfyller kriterierna i punkterna ovan. Den ska då ändå anmälas som huvudman.

Närstående räknas ihop

Om man äger ett företag tillsammans med en eller flera närstående så ska detta ägande räknas ihop och sedan ska man analysera om detta ägande innebär att man tillsammans är en huvudman enligt kriterierna ovan. Som närstående räknas i detta fall: maka/make/sambo/registrerad partner och föräldrar. Även myndiga barn och deras makar/sambo/registrerade partner. Det kan alltså finns en stor grupp som tillsammans är huvudman.

Se exempel på vem som blir huvudman i olika situationer här

Vem behöver anmäla verklig huvudman?

Det är ganska många företag och företagsformer, inklusive ekonomiska föreningar, som behöver anmäla verklig huvudman nu. Detta måste göras före den 1:a februari 2018. Men nystartade företag och föreningar ska registrera verklig huvudman redan inom fyra veckor från starten.

Enskilda firmor behöver inte anmäla verklig huvudman, men Handelsbolag måste. Eftersom en enskild näringsidkare är samma sak som ägarens person nr behövs ingen speciell registrering. Det framgår redan vem som äger den enskilda firman eftersom detbara finns en ägare.

Dessa företag måste anmäla verklig huvudman:

Aktiebolag, Bankaktiebolag, Bostadsföreningar, Bostadsrättsföreningar, Ekonomiska föreningar, Europabolag, Europakooperativ, Europeisk ekonomisk intressegruppering (EEIG), Filialer (det utländska företag som driver filialen), Försäkringsaktiebolag, Försäkringsföreningar, Handelsbolag, Ideella föreningar (där det finns minst en verklig huvudman), Kommanditbolag, Kooperativa hyresrättsföreningar, Medlemsbanker, Sambruksföreningar, Samfällighetsföreningar, Sparbanker, Stiftelser, Trossamfund, Truster som förvaltas från Sverige, Vattenförbund och ​Ömsesidiga försäkringsbolag.

Här ingår också de som är i konkurs men där konkursen inte är juridiskt avslutad.

OBS! Om ditt företag är med i listan på de som måste anmäla en huvudman måste du i de fall det saknas en verklig huvudman ändå anmäla att det inte finns någon huvudman.

Var anmäler jag huvudman?

Anmäl verklig huvudman här

OBS! Du kan ej anmäla på papper, du måste anmäla online.

(Det går under vissa omstndigheter att få dispens men detta prövas individuellt.)

Vad kostar det att anmmäla huvudman?

Det är gratis fram tills 1:a februari 2018. Sedan kostar det 250 Kr.

Vilka uppgifter registreras om huvudmannen?

De uppgifter som arkiveras är Namn, Personnummer, Bosättningsland, Medborgarskap, Företagets/föreningens namn och Organisationsnummer.   

Kan vem som helst se den verklige huvudmannen?

Ja, det är offentlig information. Här kan du säka info om vem som egentligen äger och styr ett företag:

Sök verklig huvudman

Vem slipper registrera verklig huvudman?

Aktiebolag som är registrerade på en handelsplats (Börsbolag), Dödsbon, Konkursbon, Enkla bolag, Enskilda näringsidkare, Ideella föreningar som inte har någon verklig huvudman, Staten, Landstingen, Kommunerna och Företag som ägs av det offentliga.

Läs mer om verklig huvudman på Bolagsverket.se

 

10 Oct 2017


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Musikdistributör som gillar AI-genererad musik från t.ex. Suno och Udio.


Alternativ skatteadministration för Amazon-säljare


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se