Stäng

Stäng
Hur bokför man valutavinst, valutaförlust och valutadiffar?Bokför kursvinst, kursförlust och valutadifferenser. Hur bokför man vinst vid valutaomvandling? Hur konterar man valutakursförluster? Vilket konto ska man använda för valutadiffar?

Bokföra valutakursvinster

När du gjort en vinst vid växling eller omvandling från t.ex. EUR till SEK kan du bokföra denna vinst på BAS-konto 3960 -valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär.

Bokföra valutakursförluster

När du gjort en förlust vid växling eller omvandling från t.ex. USD till SEK kan du bokföra denna förlust på BAS-konto 7960 - Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär.

Använda 8330 för både vinst och förlust

Det smidigaste i mindre företag är oftast att bara använda ett enda konto som man bokar både valutavinster och valutaförluster emot. Ett lämpligt konto att använda på detta sätt är 8330 Valutakursdifferenser. Du kanske har fakturerat 60 USD och vid faktureringen motsvarade detta 550 SEK. När du fått betalningen är beloppet som du får in på kontot 560 SEK. Du har då en valutakursvinst på 10 Kr som du bokför i Kredit på 8330.

KONTO DEBET KREDIT
8330   KURSVINSTER
8330 KURSFÖRLUSTER  

 

 

1 aug 2016


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna. Använd detta kontaktformulär istället.