Stäng
Hur bokförs omsättningsstödet?

Bokföra Coronastöd. Är omsättningsstödet en intäkt? Hur bokförs utbetalningen av omsättningsstödet till enskilda firmor? Ska stödet till enskilda firmor behandlas som ett eget uttag? Är det moms på Corona-relaterade stöd? Ska man betala skatt på utbetalningen av omsättningsstödet? Är det moms på Corona-bidraget?

Bokföra utbetalning av Coronastöd

Det finns inga klara riktlinjer och promemoria och förordning ger ingen hjälp med att tolka om stödet är en beskattningsbar inkomst, eller om det är ett rent bidrag. Det går inte att utläsa om det ska läggas på moms heller. Den rimligaste tolkningen blir dock:

  • Omsättningsstödet som betalas ut på grund av Corona ska bokföras som en momsfri intäkt.

 

  • Stödbeloppet ska redovisas i ruta 42 i momsdeklarationen.

 

  • Bokför omsättningsstödet på ett momsfritt intäktskonto, t.ex. 3004 eller 3993.

Kontering av omsättningsstöd

Beskrivning  Konto Debet Kredit

Erhållna bidrag och gåvor

3993   15000
Företagskonto 1930  15000  

Stödet ska täcka den minskade omsättningen. Det innebär att stödet fungerar som ett substitut för normal omsättning. Med andra ord ska stödet behandlas som om det var en försäljning som ger upphov till en intäkt. Eftersom "försäljningen" inte innebär en ersättning för utfört arbete omfattas det statliga bidraget inte av momslagstiftningen. Du kan jämföra med en donation där det saknas förväntan om motprestation, då blir det momsfritt.

Stöd för denna tolkning finns i:

Domslut mål nr 398-15 i Kammarrätten 2015-10-13

Med andra ord blir Coronastödet momsbefriat men du måste betala skatt på intäkten. 

 

 

 

24 nov 2020


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna. Använd detta kontaktformulär istället.