Stäng
Momsen

Momsen. Vad innebär momsen egentligen? Momsen är en skatt som säljaren lägger till på varor och tjänster. Det är slutkonsumenten som får betala momsen. Denna moms skickar säljaren vidare till Skatteverket. Nästan alla länder har idag ett momssystem, men det är ändå en ganska ny uppfinning. Visste du att det var den tyske industrimannen W. von Siemens som uppfann momsen? Syftet med momsen är att generera ökade skatteinkomster till staten så att man kan underhålla välfärden. När utvecklingsländer får en växande medelklass ökar behoven av vård, skola och omsorg och detta måste finansieras på olika sätt. Därför är införandet av VAT eller MOMS ett naturligt steg för utvecklingsländer som uppnått en viss nivå i ekonomi och levnadsstandard. 

Momsen kallas också för VAT

VAT är engelska för value added tax. En vanligt förekommande skattesats utomlands för moms är 10%. I Sverige har vi 3 momssatser: 6%, 12% och 25% samt ett undantag på 0% (momsfria varor och tjänster).

 

5 nov 2014


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna. Använd detta kontaktformulär istället.