Stäng
Skatt på inkomst i Sverige innan folkbokföringsdatumInkomstbeskattning för nyinflyttade till Sverige. Ska jag betala skatt i Sverige eller mitt hemland? Ska jag skatt på inkomster från utlandet i Sverige efter folkbokföringsdatum? Hur beskattas inkomster för och efter man fått uppehållstillstånd i Sverige? Vad är källstatkprincipen?

"Min fru som är icke-EU medborgare men som kom med med mig till Sverige som anhörig till EU- medborgare, hon har bedrivit en egen verksamhet som engelskalärare vilket hon jobbat med online ca 1-3 timmar per dag sen hon anlände till Sverige. Hur ska hon redovisa denna inkomst? Hon fick temporärt uppehållstillstånd först i september och personnr någon tid före detta. Hur ska vi betrakta hennes inkomst före hennes uppehållstillstånd och personnr, Ska detta skattas och hur? Går detta under hobby?"

Kort svar: Min bedömning är att hon blir betraktad som begränsat skattskyldig i Sverige under sitt ankomstår. Det betyder att hon bara betalar skatt på inkomster hon haft i Sverige. Tidigare inkomster beskattas i hennes hemland, eller det land där hon var skattskyldig innan hon började arbeta i Sverige.

Om man utför arbete på svensk mark t.ex. jobbar som engelskalärare på en skola i Sverige då kan den inkomsten bli föremål för beskattning i Sverige även för den tid man var verksam i Sverige före folkbokföringsdatum. När hon jobbar online blir det hela mycket mera svårbedömt. Från bokförings och momsperspektiv är tjänsten då normalt omsatt i kundens land och inkomsten beskattas i det land hon är skattskyldig i. Eftersom tjänsten inte är omsatt på svensk mark bör den inte bli aktuell för beskattning i Sverige före det datum hon blev folkbokförd här (datum för uppehållstillsånd).

Inkomster före detta datum som hon tjänat in online ska, enligt min tolkning, beskattas i det land hon betalade skatt innan hon kom till Sverige. MEN om onlineundervisningen har vänt sig till  svenska kunder fast den bedrivits online kan hon anses varit verksam “på svensk mark” och bli skattskyldig för även den inkomsten i Sverige (källstatsprincipen).

Den som är begränsat skattskyldig beskattas enligt reglerna i SINK, A-SINK, KupL (inte aktuellt för er) eller enligt reglerna i 3 kap. 18–20 §§ IL. Kontakta Skatteverket om ni vill att hon ska bli beskattad enligt SINK, man måste ansöka om att få bli beskattad enligt detta regelverk, annars blir det vanlig beskattning av inkomst av tjänst eller inkomst av näringsverksamhet.

Inkomster efter folkbokföringsdatum i Sverige kan redovisas som inkomst av hobby om det är under 30000 kronor. Har hon sålt för över 30000 kronor måste hon egentligen vara momsregistrerad och hon anses då driva företag (blir beskattad som enskild firma).

Fysiska personer som är begränsat skattskyldiga

"Om en fysisk person är begränsat skattskyldig under hela beskattningsåret, ska han eller hon betala kommunal inkomstskatt för gemensamt kommunalt ändamål med 25 procent av den beskattningsbara förvärvsinkomsten (65 kap. 4 § IL). Detta gäller i princip all inkomst av näringsverksamhet för en fysisk person.
För den som är begränsat skattskyldig och som väljer att beskattas enligt IL i stället för enligt SINK, är den kommunala inkomstskatten summan av de skattesatser för kommunal skatt och landstingsskatt som genomsnittligt tillämpas för beskattningsåret, multiplicerad med den beskattningsbara förvärvsinkomsten. Samma gäller även begränsat skattskyldiga artister och idrottsutövare samt utländska artistföretag som omfattas av A-SINK och som väljer att beskattas enligt IL."

Begränsad skattskyldighet för fysiska personer

Guide om skatter och folkbokföring för dig som är ny i Sverige och ska jobba här som anställd

 

 

15 Feb 2020


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Musikdistributör som gillar AI-genererad musik från t.ex. Suno och Udio.


Alternativ skatteadministration för Amazon-säljare


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se