Stäng
Skatt på uthyrning av fastighet till utländskt företag

Uthyrning av rum. Hur bokför man hotellverksamhet med utländska företagskunder? Fastigheter och uthyrning i fastigheter är ett speciellt område inom momshanteringen. När man har med fastigheter att göra bör man alltid kontrollera med Skatteverket innan man fakturerar en kund, eftersom momsen inom detta område är ett undantag från det normala regelverket vid försäljning.

Hur bokför man uthyrning av hotellrum?

I detta fall anses tjänsten omsatt i det land fastigheten finns = Sverige. Det betyder i klartext att svensk moms måste tas ut oavsett varifrån kunden kommer. Du ska alltså lägga på 12% svensk moms (hotellmomstill det utländska företaget. Detta gäller både företag inom EU och utanför EU t.ex. USA eller Brasilien.

Hur rättar man en felaktig fakturering?

Har du fakturerat uthyrning av rum i en fastighet till ett utländskt företag utan moms (för att du följt det normala regelverket vid försäljning till företagskunder inom EU), då måste du korrigera detta på något sätt, men hur gör man en rättelse av en felaktig fakturering? 

Här har du en lathund för normal hantering av moms vid försäljning utomlands

Har du gjort fel med momsen eller innehållet i fakturan måste du skapa en kreditfaktura som nollar ut din första faktura, och sedan skapar du en ny korrekt faktura med 12% moms och nytt totalpris. Skicka både kreditfakturan och den nya fakturan till den utländska kunden. Har dom redan betalat den första fakturan får dom betala momssumman separat när dom får din nya faktura (fyllnadsbetalning). Momsen kommer då med i nästa momsrapport och allt blir ok.

Läs mer om vad en faktura måste innehålla här

14 dec 2014


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna. Använd detta kontaktformulär istället.