Stäng

Stäng
AktiebolagEtt Aktiebolag är en företagsform där man som aktieägare saknar personligt ansvar för bolagets skulder. Det är fördelaktigt om man ska driva ett företag med en affärsverksamhet som har hög risk, eller där det krävs dyra inköp av inventarer och maskiner och liknande för att komma igång. Om företaget inte går med vinst och måste läggas ned så förorar man bara det man satsat i bolaget (den summa man köpt aktier för). Ett aktiebolag kallas också för en juridisk person. Detta för att skilja verksamheten från privatpersonerna som är engagerade i rörelsen. Den juridiska personen kan själv ingå avtal och göra inköp och sälja saker i den juridiska personens namn. I Sverige måste bolaget som är bildat som ett aktiebolag alltid ha med beteckningen AB eller AKTIEBOLAG i sitt namn. I andra länder gäller andra beteckningar för samma företagsform som ApS i Danmark, AS i Norge, OY i Finland osv. 

Ansvar för Styrelse och VD i Aktiebolag

Avsaknaden av personligt ansvar gäller inte för styrelsen och VD. Dom har ett väldigt stort ansvar för allt som sker i bolaget och kan också hållas till svars för oegentligheter. Speciellt när det gäller moms och skatt har Skatteverket stora möjligheter att kräva in pengar från styrelsen och VD:s personliga och privata tillgångar. Man kan t.ex. utmäta en bil som VD äger om momsen inte blir betald.

Vilka bolagsformer finns det i Sverige?

Här kan du läsa mer om olika företagsformer. Det vanligaste är att man väljer mellan Aktiebolag eller Enskild Firma. Men i vissa fall kan det passa bättre med Handelsbolag eller Kommanditbolag.

29 okt 2014


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna. Använd detta kontaktformulär istället.