Stäng

Stäng
Egenavgifter i Enskild firma

EgenavgifterEgenavgifter till socialförsäkringen ska inte betalas till Försäkringskassan utan ska betalas in till Skatteverket. I Egenavgifterna ingår sjukförsäkringsavgift, ålderspensionsavgift, efterlevandepensionsavgift, föräldraförsäkringsavgift, arbetsskadeavgift, arbetsmarknadsavgift, allmän löneavgift och allmän pensionsavgift.

Försäkringskassan har fastställt sjukförsäkringsavgiften för 2015 till:

Egenavgift i form av sjukförsäkringsavgift (%)   2015
   
karens 1 4,66
grundkarens 7 dagar 4,44
karens 14 4,34
karens 30 4,16
karens 60 3,93
karens 90 3,76
inkomster över 7,5 prisbasbelopp 4,44

 

Egenavgift i form av sjukförsäkringsavgift (%)   2014
SFS 2000:980, FKFS 2013:15  
   
karens 1 4,61
grundkarens 7 dagar 4,44
karens 14 4,35
karens 30 4,18
karens 60 3,96
karens 90 3,81
inkomster över 7,5 prisbasbelopp 4,44

 

Vad ingår i Egenavgifterna 2015?

 
Egenavgift 2011 2012 2013 2014  2015 
Ålderspensionsavgift 10,21 % 10,21 % 10,21 % 10,21 % 10,21%
Efterlevandepensionsavgift 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17%
Sjukförsäkringsavgift 5,11 % 5,11 % 4,44 % 4,44 % 4,44%
Föräldraförsäkringsavgift 2,20 % 2,60 % 2,60 % 2,60 % 2,60%
Arbetsskadeavgift 0,68 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30%
Arbetsmarknadsavgift 0,37 % 0,37 % 0,37 % 0,37 % 0,10%
Allmän löneavgift 9,23 % 9,21 % 9,88% 9,88% 10,15%
Totalt 28,97 % 28,97 % 28,97 % 28,97 % 28,97%

 

Rabatt på Egenavgifterna

Visste du att du kan få 10% rabatt på egenavgifterna? Läs mer om detta "kryphål" här:

Få 10% rabatt på Egenavgifterna

Vad är det för skillnad på Allmän löneavgift och Egenavgift?

Den allmänna egenavgiften är en del av Egenavgifterna och infördes faktiskt från början som ett sätt att finansiera EU-medlemskapet. Jo, det är säkert. Läs mer här om vad den allmänna löneavgiften är och varför och hur den kom till.

29 nov 2014


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna. Använd detta kontaktformulär istället.