Stäng

Stäng
Hur bokför man köp av domän?Bokföra domän och webbhotell. Hur konteras domänprenumeration? Hur bokförs inköp av webbhotell? Hur bokförs drift och service för webbhotell? Ska man dela upp kostnaden på både konto 6230 och 6540? Ska prenumeration av domännamn bokföras på samma konto som prenumeration av tidningar? Vilket konto har internetdomäner?

Hur konterar man inköp av internet domän? 

Domäner som du köpt eller prenumererar på bokförs på konto 6230 eller 6540. Man kan också tänka sig att man delar upp kostnaden på 6230 för prenumerationen av domänen och resten på 6540 för drift/hosting och annan IT-service relaterad till webbhotellet, inklusive tilläggstjänster m.m. som är vanligt idag.

Beskrivning Konto Debet Kredit
Datakommunikation (domän) 6230 115  
Hosting (IT-tjänster) 6540 672  
Ingående moms (svensk) 2641 196,75  
Egen Insättning 2018   983,75

Här kan du se hur du ska kontera och hantera momsen vid köp av internet domän i olika situationer t.ex. från One.com och där du fått faktura med eller utan svenk moms från utländskt webbhotell

 

 

4 sep 2014


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna. Använd detta kontaktformulär istället.