Stäng

Stäng
Kan man ha fast driftställe i stödområde även om man mest säljer utomlands?Fast driftställe i stödområde. Idag skapas många nya företag på internet. De är helt digitala och säljer enbart digitala tjänster. På internet finns inga gränser utan kunderna kan komma från hela världen. Vilka regler gäller för företag registrerade i stödområden men som mest säljer utomlands?

Finns det någon begränsning hur stor del av försäljningen som måste ske lokalt för att ens företag ska betraktas ha fast driftställe i stödområde?

Det finns ingenting i lagen som begränsar eller beskriver hur stor del av försäljningen som måste vara till lokala företag för att man ska anses ha fast driftställe i stödområde

Vad menas med fast driftställe?

Definitionen av vad ett fast driftställe finns i inkomstskattelagen. Det är de faktiska omständigheterna, att affärsverksamheten bedrivs från platsen, som bestämmer om det finns ett fast driftställe. Lagen nämner alltså inget om försäljning till utlandet. Att du jobbar periodvis från ett rum i ett hus i stödområdet och om den adressen är registrerad som din företagsadress, då är det normalt tillräckligt för att anses ha ett fast driftställe i stödområde.

Kryphål som ger dig 10% rabatt på Egenavgifterna

Denna lagstiftning öppna nya möjligheter för dig som är frilansare eller har en liten enskild firma som jobbar digitalt på internet. Du är inte bunden till någon fysisk plats med ditt företag, och om du har vänner, släkt eller familj som bor i ett stödområde så kan du registrera dig och ditt företag där och få 10% rabatt på Egenavgifterna!

17 nov 2014


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna. Använd detta kontaktformulär istället.