Stäng

Stäng
Måste man momsregistrera sig?

Momsregistrering ett krav? Behöver man alltid momsregistrera sig eller finns det undantag? När du har en verksamhet som gör att du måste betala eller har rätt att få tillbaka moms på inköp du gör ska du alltid anmäla dig för momsregistrering hos Skatteverket. 

Undantag från momsregistrering

Du måste inte registrera dig för moms om du endast måste betala moms för att du har:

  • Köpt nytt transportfordon
  • Köpt vissa punktskattepliktiga saker
  • Importerat en vara där momsen bara ska betalas till Tullverket
  • Bara köper och säljer momsfria tjänster

Har du en hjälporganisation som har fätt rätt till återbetalning av moms men inte behöver lämna någon momsdeklaration behöver du inte heller momsregistrera dig.

Har du hobbyverksamhet behöver du inte heller momsregistrera dig så länge den inte bedöms vara en näringsverksamhet (beror bl. a. på syfte, omfattning, självständighet och varaktighet). Men då kan du inte heller dra av moms på dina inköp givetvis. I detta fall blir momsen en kostnad för dig som har hobby som du kan dra av mot vinsten, och därmed sänka skatten. 

När måste man senast momsregistrera sig?

Skatteverket tycker att du ska skicka in momsregistreringen senast 14 dagar innan du påbörjar din verksamhet. Har du hobby som du tänker börja driva som företag kan du anmäla dig för moms i samband med att du registrerar dig för F-skatt.

Här kan du registrera dig för moms och f-skatt

19 jan 2015


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna. Använd detta kontaktformulär istället.