Stäng
Nytt förslag om StorregionernaStorregioner. Det är mycket snack nu om storregionerna och de flesta verkar vara negativa, utom bland makthavarna och lokalpamparna som ser möjlighet att bli stora fiskar i större sjöar istället för att vara småfiskar i små dammar.

Momsens.se lanserar nytt förslag om Storregionerna

Eftersom större alltid antas vara bättre är det feltänkt att bara skapa 6 Storregioner. Det måste givetvis vara betydligt bättre att gå ett steg längre och bara skapa EN ENDA Storregion: STORREGION SVERIGE. Den blir ju jättestor! Därmed måste den automatiskt vara jättebra med samma logik. Dessutom får man bara 1 onödigt Storlandsting istället för som idag 20 onödiga Landsting, eller som i det nya Storregionsförslaget 6 ologiska Landsting. Denna lösning skulle också råda bot på den förvirring som nu råder på momsområdet och olika bedömningar av vilken momssats som ska gälla på olika sidor om länsgränserna, vilket är fallet med t.ex. momsen på turer i naturen. Detta löser dock inte det egentliga problemet med det ologiska momssystemet - olika handläggare gör olika bedömningar av ett system som är så förvirrat att det knappt går att tolka vad som ska gälla.

Men den absolut bästa regionen skulle givetvis vara Storregion Europa. Vi skulle kunna ta 28 olika små Län(der) och slå ihop dom till en centralt styrd region. Nej men vänta nu.. det där har vi ju redan testat.. det kallas EU! Den Storregionen fungerar ypperligt, är fantastiskt bra, smidig, effektiv och har massor med pengar över till att bygga ishallar. Ett riktigt skolboksexempel för en perfekt Storregion helt enkelt - NOT..

Från officiellt håll pratas det mycket om hur mycket mer pengar Storregionerna får desto fler människor man klämmer in bakom gränserna. Det politikerna oftast glömmer är att desto fler människor desto fler kostnader får man också. Man får liksom inte mer pengar över.. men detta verkar väldigt svårt att förstå tydligen. Men det kanske bara är självklart för mig som är ekonom. Eller?

Paradox - Små regioner mest välmående

Om större geografisk yta och större befolkningsmängd är nyckeln till en framgångsrik region, hur kommer det sig då att Europas mest välmående regioner, Luxemburg & Liechtenstein, är PYTTESMÅ regioner? Det om något är en indikation på att regionens storlek och befolkningsunderlag inte har ett skit att göra med hur välfungerande och välmående en region är, det beror på helt andra saker som kompetenta ledare, hög produktivitetsnivå och effektiva myndigheter som jobbar aktivt för ett attraktivt företagsklimat inom regionen - DÄR ÄR LÖSNINGEN på regionproblemet. Inte helt oväntat så har länen med de största problemen i Sverige också stora brister på just nämnda kriterier. Nu kontrar några med att  "dom har så mycket finansiella tjänster och sånt där det är därför". JA precis dom har en ekonomi baserad på jobb och tjänster med en mycket hög produktivitet. Sedan brukar det sägas att "det är nästan inga skatter där så alla vill placera sina pengar i de regionerna" PRECIS! Ett attraktivt företagsklimat som DRAR TILL SIG INVESTERINGAR. Men på plats 1, 2, 3 och 4 över vad som styr vilken region och vilket land som har störst välstånd och BNP/capita står PRODUKTIVITET. Vill man lösa problem inom ett region eller ett land ska man börja med att förbättra produktiviteten i regionen, sedan löser sig mycket av sig själv när man får mer resurser på grund av högre produktivitet.

Det är denna hemlighet som Singapore och Sydkorea lyckats lista ut som gjort att dom har "Europeisk levnadsstandard" idag och inte är som Thailand; Bartjejer och GoGo-dansare har mycket låg produktivitet eftersom det är 100% manuellt arbete som inte skapar någon bestående tjänst eller produkt, utan insatsen och resultatet försvinner i samma stund som arbetet avslutas. Detta är Thailands dilemma. Men det kan jämföras med glesbygdens växande turismlösningar i naturen, det är lite som GoGo-dansande, det skapar inga bestående tjänster eller produkter och inga kedjereaktioner i ekonomin. Det ger alltså inga "atomklyvningseffekter" (Silicon Valley-effekter) som är utmärkande för system med hög produktivitet där olika verksamheter stimulerar varandra till nya produkter och tjänster som i sin tur leder till högre tillväxt och bättre välfärd för varje iteration som det ekonomiska systemet genomgår. Med andra ord så är startpunkten för nästa iteration på en högre nivå än förra varvet i en högproduktiv ekonomi. GoGo-dansande börjar och slutar alltid på samma nivå och ingen tillväxt sker annat än i turistens brallor..

Från Decentralisering till Dumpningsplats

Landstingen skapades ursprungligen inte i en centraliseringsprocess utan faktiskt i en Decentraliseringsprocess som blev klar år 1862.  Socknarna ersattes av en borgerlig kommun och en kyrklig kommun. Man skapade också ett nytt självstyrelseorgan som kallades Landstinget som skulle styras av en folkvald församling. Att det senare blivit en dumpningsplats för avdankade politiker och andra icke önskvärda personer som man inte kan hitta "riktiga jobb" till är väl en annan historia. Landstinget är med andra ord en plats dit man sparkar folk snett uppåt för att bli av med dom och säljer in det till de berörda personerna som att dom tar ett steg uppåt, så dom blir nöjda och glada när man gör sig av med dom.

Med EN ENDA Storregion finns det mycket färre platser att dumpa folk på eftersom det bara finns en enda organisation. Detta betyder att man tvingas dumpa folk till Arbetsförmedlingen istället där dom får lära sig skriva CV fram till pensionen. Det är mycket bättre än att dom sitter och tar vansinniga beslut som påverkar folks liv. Storregion Sverige är alltså den ultimata centraliseringen och den bästa lösningen. Tyvärr ligger dock mitt förslag helt fel i tiden. Mer om detta senare.

Centralisering vs Decentralisering

Allting rör sig i vågor. I Samhället, i Ekonomin, i Naturen och i Universum. Denna debatt är bara ett uttryck för pendlandet mellan centralisering och decentralisering. Under vissa perioder svänger pendeln mot centralisering och det ses som lösningen på alla problem. Sen går det för långt och då svänger pendeln mot decentralisering som ska lösa alla problem. I verkligheten löser man givetvis inget med att centralisera eller decentralisera. Dessa skiften är bara en form av mode som svänger med tiden. Inget av alternativen är bättre eller sämre än det andra utan det beror på situationen och genomförandet vilket alternativ som är mest lämpligt. Att anta att en stor region automatiskt är bättre eller att centralisering automatiskt är bättre är alltså som att anta att hönan är bättre än ägget eftersom hönan kan lägga nya ägg.

Argument för Decentralisering:

- Beslut kan tas snabbare 

- Besluten blir flexiblare och anpassas bättre till de som berörs av besluten 
- Möjligheterna att ta hänsyn till lokala förutsättningar förbättras
- Innovationer stimuleras då nya idéer inte behöver gå ända upp till toppen och ner igen innan de kan sjösättas
- Befolkningens identifiering med regionens mål och normer ökar när man känner närhet och tillhörighet "att man sitter i samma båt".
-Folk känner att dom har inflytande istället för att bara vara en siffra i statistiken

-Mindre korruption

Argument för Centralisering

- Det är lättare att få till stordriftsfördelar

- Möjligheten att samla expertis och gå ut med enhetlig information blir bättre
- Standardisering leder till mer enhetlighet och likartad service över ett stort område
- Möjligheten att koordinera beslut, program, processer och aktörer ökar
- Det blir ofta tydligare vilken som är ansvarig för en specifik sak då centralisering leder till specialisering och varje position har hand om ett snävare område

- Mer korruption 

Felet med att anta att Stor region = Bättre

Baserat på vad många, men inte alla, politiker och utredare nu vill antar man att detta är sant:

Stor region = Stora fördelar

Liten region = Lite fördelar

MEN man glömmer då bort att det övre antagandet även implicerar detta faktum:

Stor region = Stora problem

Liten region = lite problem

Regionernas storlek saknar alltså betydelse i praktiken. Problemen och fördelarna är proportionella mot befolkningen.

Som argument mot detta får man antagligen höra att det finns stordriftsfördelar med att ha en stor region. T.ex. att man kan bygga ett stort sjukhus i en Storregion, men då blir också avståndet för de flesta till detta sjukhus just STORT.

Men det finns också verkliga fördelar med en större region som att man kan centralisera en specialistenhet med kompetens för ovanliga sjukdomar som nu får tillräckligt underlag för att upprätthålla sin kompetens. Men behöver man verkligen en större region för att samla expertkompetens till en viss avdelning? Det görs redan idag på de 7 regionsjukhusen. Har man en väldigt ovanlig sjukdom så är det inget konstigt att det bara finns en enda specialiserad avdelning på ett sjukhus någonstans i landet som har hand om detta. Lösningen på problemet är inte att skapa en storregion utan att se till att alla i Sverige får tillträde till de specialiserade avdelningarna var dom än ligger i landet -och att man faktiskt skapar dessa specialiserade avdelningar. Man kan inte stirra sig blind på att lösningen alltid måste vara större regioner. Man måste kunna tänka i andra banor -även om man är en politiker.

Akademisk forskning ger inga belägg för att centralisering är bättre

Även den akademiska forskningen har svårt att visa att något av alternativen egentligen är bättre än det andra:

"Effekterna av administrativ decentralisering i offentlig sektor är oklara; de analyser som finns visar på en mängd olika resultat (se t.ex. Andrews m.fl. 2009).4

Utifrån såväl den teoretiska som empiriska forskningslitteraturen är det således svårt att säga något precist om huruvida centralisering eller decentralisering generellt är att föredra. Däremot står det klart att hur makt fördelas mellan olika nivåer ofta har effekter på olika utfall och att ”vem som bestämmer” därför spelar roll." IFAU (2012).

 

Slutsatsen är att skiftena från det ena till det andra skapar vissa nya problem och löser vissa andra problem, men inget är något optimalt alternativ.

Det optimala alternativet för Sverige - Lagom

Det optimala för Sverige är givetvis en LAGOM region. Inte för centraliserat och inte för decentraliserat. Istället för Storregioner borde man fokusera på LAGOM-regioner. Vad som är lagom är en region som uppfattas som naturlig av befolkningen i regionen. Vill man få till bra LAGOM-regioner måste man alltså fråga befolkningen vad de tycker först. Att från centralt håll tala om för folk vad en bra gränsdragning på en region är tillhör Sveriges halvkommunistiska förflutna och inte något som ska förekomma år 2016 i Individualismens tidevarv. Detta luktar "Den store ledaren" lång väg.

Detta förslag härstammar givetvis inifrån den verklighetsavskärmade Storsosseborgen. Det är dessutom helt fel timing på förslaget. Trenden i Europa och världen går mot Nationalism, Protektionism och Decentralisering. Att under denna tidsperiod lägga fram ett förslag om Centralisering visar bara hur fruktansvärt långt ifrån verkligheten Bidragsdemokraterna befinner sig. Men man gömmer sig bakom ett par utredare (med politisk anknytning till C och S) som fått i uppdrag att hitta nya lämpliga Storregioner så Sossarna slipper ta ansvaret eftersom "det är utredarens förslag" (som är ett beställningsjobb). Fast nu kanske det är dags att pendla till en annan benämning på detta parti till Centraliseringspartiet för att poängtera just hur fel i tiden detta parti ligger. 

Dom lyckligaste av alla med det här förslaget är dock de "äkta" Stockholmarna som nu plötsligt säger rätt när dom säger att dom ska till "Norrland". Äntligen blir allt norr om dalälven en enda region som alla söder om den gränsen alltid har uppfattat det. Problemet med den uppfattningen är bara att det endast är de som inte bor i Storregion Norrland som ser den som naturlig.. det är alltså motsatsen till definitionen av vad en LAGOM region är. En LAGOM region, enligt min egen definition, är en naturlig region för de som bor i regionen. Ingen av de föreslagna Storregionerna verkar uppfattas som naturliga av de som bor där.. vsv.

 

10 Mar 2016


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Momslathunden är en app till din mobil som gör bokföring och momsdeklarationerna busenkla. Bild på huvudmenyn från Moms-lathunden.

Ladda ner momslathunden för iPhone och iPad.
Ladda ner iPhone/iPad versionen

Ladda ner Momslathunden för Android-enheter.

Ladda hem Android-versionen


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se