Stäng
Serverplats i datorhall (Colocation) nu momsfrittColocation. Vad är momsen för serverutrymme? Är det moms om man hyr en plats i serverhall? Ska kunderna faktureras med eller utan moms när man säljer en fysisk plats i en datorhall där kunden får ställa sin server?

OBS! 1 juli 2020 kom nya bud i denna fråga från EU: Colocation måste nu säljas med moms, kanske. Dessutom saknar det enligt den senaste tolkningen betydelse VAR serverplatsen ligger. Tjänsten är därmed ej omsatt där platsen finns utan omsatt därifrån företaget fakturerar (tjänsten anses såld från det VAT-nr som säljaren anger på sin faktura, vilket kan vara ett annat land än där serverhallen ligger). Omsättningen blir också definierad till säljarens land (VAT-nr landet) för privatkunder eller omvänd skattskyldighet (köparen beräknar moms) för företagskunder. 

Nytt problem: Denna nya tolkning öppnar också upp för tolkning som elektronisk tjänst dvs att det är en tjänst i molnet som inte är knuten till en fysisk plats. Tillhandahållandet är uppenbart automatiserat med minimal mänsklig inblandning och om det säljs från en webbplats kan detta lika gärna tolkas som en elektronisk tjänst. Detta ökar förvirringen ytterliggare då säljaren kan fakturera med kundlandets moms till privatkunder men dock utan moms enligt omvänd skattskyldighet till företagskunder.

Kommentar: EU-domstolen har gjort en tankevurpa när man strular till detta område igen. Räkna inte med att denna tolkning står sig i längden, det kommer komma fler tolkningar och ändringar i framtiden. Speciellt när el, värme och kyla börjar faktureras separat.

Vad är Colocation?

Den vanligaste definitionen på colocation är "En leverantör som tillhandahåller datahallsutrymme för kundägd IT-utrustning" men gränsen är lite flytande och ibland syftar man på situationer där datorhallen även hyr ut själva serverutrustningen och ibland kan man även syfta på hela lösningen med hårdvara, drift, installation och underhåll av mjukvara - alltså i praktiken ett webbhotell.

Vilken moms är det på Colocation?

Förvirringen har, som så ofta på momsområdet, varit stor för denna tjänst, om det nu är en tjänst (?) -även detta har varit föremål för diskussion. Så sent som i maj drog Deloitte slutsatsen att colocation är momspliktigt efter ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Men detta har nu ändrats av HF vilket innebär att Co-location ska ses som en fastighetsrelaterad tjänst som är momsbefriad. Man hyr ut ett utrymme i en fastighet och det är därför i första hand en fråga om uthyrning av en lokal eller del av lokal och inte en vanlig tjänst. Handlar det om uthyrning av ett helt paket med server och hemsideverktyg m.m. är det dock fråga om en tjänst som ska faktureras med 25% moms.

Skatterättsnämnden som har haft en utmaning att förstå den här typen av affärsverksamhet hade försökt likna Co-location vid uthyrning av en fotbollsarena eftersom bolaget undrade om ett EU-domslut förändrade synen på moms i den här situationen. Man hänvisade till EU-fallet med fotbollsarenan för att argumentera för sin sak. Men så lättlurade var inte Högsta förvaltningsdomstolen som krasst konstaterade att det inte går att jämföra äpplen och päron, fast dom uttryckte det på sin juridiska byråkratsvenska förståss.

Läs domslutet: Högsta förvaltningsdomstolen ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked och förklarar att bolagets tillhandahållande omfattas av undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 2 § mervärdesskattelagen.

Varför har man ändrat tolkningen av moms på serverplatser?

Det var Sungard Availability Services som har drift- och molntjänster som tyckte att det var dags att utmana Skatteverket på den här punkten, vilket man också gjorde med besked. Man lyckades få Skatterättsnämnden med på tåget. I just det här fallet handlade det om uthyrning av en plats i ett skåp i en datorhall (serverrack) där man stoppar in sin egen server. Man hyr alltså bara själva platsen och det är därmed uppenbart att det handlar om en fastighetsrelaterad tjänst, speciellt eftersom vi har en lag om det "Upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 2§ mervärdesskattelagen (1994:200)." Men Skatterättsnämnden hade trots detta svårt att tolka denna lagtext. Mycket märkligt när en vanlig svensson kan läsa innantill vad som gäller i den här lagtexten:

"2§ Från skatteplikt undantas, med de begränsningar som följer av 3 §, omsättning av fastigheter samt överlåtelse och upplåtelse av arrenden, hyresrätter, bostadsrätter, tomträtter, servitutsrätter och andra rättigheter till fastigheter.

Undantaget för upplåtelse av nyttjanderätter till fastigheter omfattar också upplåtarens tillhandahållande av gas, vatten, elektricitet, värme och nätutrustning för mottagning av radio- och televisionssändningar, om tillhandahållandet är ett led i upplåtelsen av nyttjanderätten. Lag (2007:1376)."

Stort tack till Sungard som nu hjälpt alla dessa företag att äntligen få fakturera rätt och kunderna får nu tillslut korrekta fakturor utan moms också. I alla fall tillsvidare.. Nya momsregler är på gång där el, värme, kyla etc. kommer kunna säljas separat från fastigheten och därmed är inte sista ordet sagt. Reglerna för moms kan bli otydliga snart igen trots att det nu nyss blivit tydliggjort i HF.

Det finns många sådana här fall som inga företag vill eller vågar driva. Därför vore det rimligt att det fanns en instans oberoende av Skatteverket som man kunde anmäla möjliga feltolkningar och felaktiga lagar och direktiv inom moms och skatt till. Sedan fick den ombudsmannen driva målet med statlig finansiering åt företag och privatpersoner. Skatteverket är av förklarliga skäl motvilliga att ändra sina tolkningar när det innebär minskade skatteintäkter eller när det gäller fall där man riskerar att förlora ansiktet/prestige om man ändrar uppfattning. Ibland kan det också vara för dyrt för staten att ändra uppfattning så att man måste "hitta på" en tolkning för att statskassan inte ska gröpas ur för mycket. Företag och privatpersoner är rädda, att på egen hand, ge sig på en gigantisk myndighet som Skatteverket. Återigen tack till modiga Sungard som föregår med gott exempel och vågar utmana status quo.

 

 

10 Dec 2016


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Musikdistributör som gillar AI-genererad musik från t.ex. Suno och Udio.


Alternativ skatteadministration för Amazon-säljare


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se