Stäng
Vad är skillnaden mellan Varor och Tjänster?Vara eller tjänst? Vad är det som skiljer en vara ifrån en tjänst? Vad är definitionen på en tjänst? Är fastigheter varor? Vilka gråzoner finns det mellan varor och tjänster?

Varor vs Tjänster

Hur skiljer man på en vara och en tjänst? Kort svar: En vara är något fysiskt objekt som du kan ta på medan tjänster är allt annat.

Undantag: Fastigheter är inte varor.

Gråzon: Gas, Värme, El och Kyla är definierade som varor.

Varför behöver man veta skillnaden mellan en vara och en tjänst?

Det kan tyckas både uppenbart och självklart vid första anblicken vad en vara och en tjänst är, men om man gräver lite djupare är det inte längre fullt så självklart. Dessutom krävs det att man har stenkoll på vad som skiljer varor från tjänster för att kunna hantera moms och skatter korrekt i bokföringen och vid faktureringen till kunder. Som exempel kan man ta att det ofta är nödvändigt att momsregistrera sig i ett annat land om man sålt varor dit över ett visst belopp (det så kallade gränsvärdet eller tröskelvärdet). Är det tjänster gäller andra regler vid försäljningen och momshanteringen. Du måste också skilja på varor och tjänster i den periodiska rapporteringen och de har dessutom olika krav på hur ofta du måste rapportera försäljningen inom EU (månad/kvartal).

Definition av Varor

Varor definieras som alla materiella saker, alltså fysiska objekt som du kan ta och känna på, som inte är en Fastighet. Så allt du kan känna på med dina fingrar är en vara så länge det inte är ett hus eller en tomt. Det finns några exempel där det inte är helt uppenbart om det är en vara eller tjänst: Gas, Värme, El och Kyla är alla definierade som Varor.

EU:s definition av varor har en mer tydlig ekonomisk koppling. Denna definition har sitt ursprung i ett rättsfall från 1968 då man kom fram till att varor är alla produkter som kan uppskattas i pengar och som kan vara föremål för kommersiella transaktioner.

OBS! Från ett momsperspektiv är Fastigheter varor. Det betyder att när du ska hantera moms i samband med fastigheter så ska fastigheterna anses vara varor! Så fort man blandar in moms blir allting betydligt mer förvirrande och komplicerat.

Definition av Tjänster

Tjänster är allt annat som inte passar in på definitionen för varor.

Men om produkten är både vara och tjänst samtidigt då?

Ett så enkelt exempel som när du köper en Macbook Air innebär att du köper både själva datorn (vara) och samtidigt en tjänst (support, garantier, service etc). I dessa integrerade produkter, som både innehåller varor och tjänster, har Europakommisionen beslutat (1993) att man får tillämpa reglerna för både varor och tjänster.

Undantag från definitionerna av varor och tjänster

Vapen har EU beslutat att det inte ska klassas som en vara trots att de uppfyller alla kriterier för att vara en vara.

10 Jun 2015


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Musikdistributör som gillar AI-genererad musik från t.ex. Suno och Udio.


Alternativ skatteadministration för Amazon-säljare


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se