Stäng
Skatteverket erkänner att man fuckat upp angående reglerna för representation

Skatteverket har gjort en dundertabbe! Man har feltolkat reglerna för representation ända sedan EU-inträdet! Du känner säkert igen beloppen 60, 90 och 180 för representation? Dessa belopp gäller fortfarande för vad som ska bokas på raden för avdragsgill kostnad, men det belopp du får boka på ingående moms konto 2641 blir högre. Enligt Kammarrätten har de regler som gällde innan EU-inträdet varit de korrekta -hela tiden. Skatteverket har alltså lurat och vilselett landet i två decennium!

Nya regler för representation

De nya reglerna, som egentligen är de gamla representationsreglerna, är nu 180, 200 och 300 och man skiljer också på beloppen för intern och extern representation.

Läs mer här om de ny-gamla reglerna för representation

14 okt 2014


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna. Använd detta kontaktformulär istället.