Stäng
Vad är Vederlag?Vederlag. Vad innebär vederlag? Det står att mottagaren kan få ett vederlag vid överlåtelse, vad innebär vederlaget egentligen? Vad kan ingå i ett vederlag?

Det korta svaret är att Vederlag betyder ersättning. Det måste inte handla om en ersättning i form av pengar utan kan lika gärna vara en gentjänst eller sak.

Definition av Vederlag

Det språkliga ursprunget till ordet vederlag kommer från medellågtyskans wedderlach där det hade den ursprungliga betydelsen "ersätta" eller "ge i gengäld" men även "Vad som lägges som ersättning". Medellågtyska (talades mellan 1250-1600 och blev sedan lågtyskan) är ett samlingsbegrepp bland språkforskare när man är osäker på om ordets ursprung tillhör medellågsaxiska eller medelnederländska (talades 1150-1500 och blev Holländskan).

Den första delen "wedder" (även stavat wider eller som i högtyskans widar) betyder ordagrant "emot". I svenskan har vi fortfarande kvar detta ord i formen "vetter" (t.ex. fönstret som vetter mot havet). Det kom med tiden att ersätta det fornnordiska ordet bót, som man fortfarande kan höra i uttryck som "Råda bot på", eller gamla nordiska sagor som "Fafner låg på Gnita-heden i en orms skepnad, på det guld, som Asarne Odin, Loke och Häner bade måst lemna i bot för Reidmars son Otter, som de ihjälslagit, hvaraf Otters broder Fafner, genom Reidmars dråp, sedan blef egare." (Nordiskt Sago-Bibliothek s. 83). Vederlag stavades förut i den äldre formen Vederlagh.

Roten "Veder" kommer från Proto-Germanskans "wiþr" som också återfinns i äldre engelska i form av "wiþer" eller som i fornnordiskans "viðr", där det i alla fallen betyder "emot". Det kan spåras tillbaka till Proto-Indoeuropeiskans "wi-tero-" (mer isär) som bygger på den urgamla roten "wi" (separation). 

Termen Vederlags ordh användes också förr med innebörden "hotelse om straff" eller "erinran om ansvar i händelse av olydnad". Under 1500-talet hade ordet vederlag också betydelsen gemenskap.

Vederlag hänger också ihop med ordet Vedergälla, som idag kanske mest för tankarna till att hämnas men som ursprungligen kommer från fornnordiskans Vidhergiaelda, tyskans Weddergelden och äldre engelskans Wergeld i betydelsen Gälda eller Betala som motprestation. Det engelska ordet är lite omdiskuterat då det kan bygga på stammen "wer" som syftar på "Man" inte "emot", där det använts som ersättning för att man dräpt en man alltså "Mans-betalning". Går man ännu längre tillbaka i tiden finner man ursprunget till andra delen av ordet gälda i Proto-Germanskans "geldam" (betalning) som i sin tur kommer från Proto-Indoeuropeiskans rot "gheldh-" (betala). 

Närbesläktat är också termen Vederlägga med betydelsen att bevisa eller "uppvisa oriktigheten i annans åsikt".

Går man ytterliggare längre tillbaka för roten veder eller wedder hade det kort och gått betydelsen vänd (åt) eller riktad alltså vänd emot. Då börjar man också förstå det praktiska ursprunget till en annan betydelse av ordet som egentligen härstammar från byggområdet där det innebär någon form av stöd eller mur. Mer specifikt har vederlag använts för att beskriva del av båge, dörröppning eller fönster som bär upp trycket från konstruktionen ovanför, något som är vänt emot eller riktat emot trycket eller tyngden.

Vederlag inom ekonomi

Inom ekonomi har det kommit att betyda ersättning för en prestation eller motprestation och då vanligtvis i form av en summa pengar. Det kan röra sig om Lön för arbete, Gentjänst eller Betalning för en vara eller en rättighet. Termen används också i ordet avgångsvederlag som innebär att en person får en ersättning för att den tvingas lämna en anställning eller uppdrag.  

 

10 Jan 2017


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Momslathunden är en app till din mobil som gör bokföring och momsdeklarationerna busenkla. Bild på huvudmenyn från Moms-lathunden.

Ladda ner momslathunden för iPhone och iPad.
Ladda ner iPhone/iPad versionen

Ladda ner Momslathunden för Android-enheter.

Ladda hem Android-versionen


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se