Stäng

Stäng
Vad betyder Schablonavdrag?Schablonavdrag. Vad innebär schablonavdrag? Hur gör man ett Schablonavdrag i deklarationen? Vad är det för skillnad på vanliga avdrag och ett Schablonavdrag?

Definition av Schablonavdrag

Ordet Schablon betyder ursprungligen "formbleck". Det kommer från tyskans Schablone som är en ombildning av lågtyskans scham-pelün (mönster, modell). Lågtyskan hör hemma i norra Tyskland och är faktiskt närmare släkt med holländskan än med det högtyska språket. Lågtyskan separerades relativt tidigt från urgermanskan och är närmare släkt med nederländska än med högtyskan. Lågtyskan var ett självständigt litteratur- och förvaltningsspråk i nordtyskland ända in på 1600-talet. Det var också Hansans språk och har starkt influerat de Nordiska språken. Så nu vet du det också!

Dagens betydelse av Schablon

Men åter till ordet Schablon. Schablon är en mall som används inom hantverk t.ex. måleri och textilhantverk. Mallen är skapad i olika mönster eller med hjälp av en plastfilm med olika utskurna hål som man sedan målar över och får fina bilder på väggen av och liknande. Det är också populärt att använda spraymallar (stenciler) när man målar med sprayflaskor. Detta är också ett exempel på en Schablon.

Schablon inom Ekonomi

Skatteverket gillar ordet Schablon. Man har Schablonavdrag, Schablonskatt, Schablonvärde, Schablonuträkning och Schablonmetod.

Ett Schablonavdrag innebär ofta ett avdrag i deklarationen med ett absolutbelopp som man bestämt i förväg. Avdraget bygger alltså inte på faktiska (verkliga) kostnader eller underlag, utan det är en generalisering för att förenkla uträkningar och avdrag. Eller så används Schablonavdrag eller Schablonkostnader när man inte vet det verkliga värdet. Det kan vara gamla aktier som man ärvt som man inte har inköpspris på, då får man räkna ut inköpspriset med ett SchablonvärdeSchablonmetoden vid aktieberäkningar innebär att 20 procent av försäljningspriset räknas som inköpspris (omkostnadsbelopp). Om du fäller träd på din tomt deklarerar du vinsten minus ett Schablonavdrag på 40000 (2015) i ruta 7.3 i inkomstdeklarationen. Du får alltså dra av upp till 40000 från vinsten, oavsett vad det verkligen kostade att göra avverkningen.

 

28 jul 2015


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna. Använd detta kontaktformulär istället.