Stäng
VMB och importVMB och moms. Hur blir det med momsen när man säljer vidare varor enligt VMB? Ska vinstmarginalbeskattning användas när man betalat importmoms? Vilka risker finns det att använda VMB på varor som är köpa från företag i andra EU-länder? Får VMB användas vid vidareförsäljning av importvaror?

"Hej,
Om man till sitt AB köper en begagnad vara från privatperson utanför EU - och därmed inte har moms på inköpsfakturan men får betala importmoms - ska då den vara när den säljs vidare ha vanlig moms på fakturan eller gäller VMB då?"

Begagnade varor från privatpersoner

För att det ska vara möjligt att tillämpa VMB krävs att säljaren du köpt ifrån har skrivit "VMB" eller "margin scheme" på sina fakturor. Dom får heller inte skriva ut ditt SE-VAT-nr. Du har en skyldighet att undersöka hur säljaren har hanterat momsen i sitt hemland för att kunna använda VMB.

Som jag tolkar detta är det privatpersoner som ej är momsregistrerade som sålt varor till dig utan att lägga på moms, du får då betala svensk importmoms. Därmed måste du sälja varan med vanlig moms i Sverige. VMB kan bara användas inom EU, ej på importvaror från säljare utanför EU.

Undantag: Skatteverket kan däremot efter ansökan besluta att du som återförsäljare får använda VMB vid försäljning av konstverk, samlarföremål och antikviteter som du själv importerat. Utan ett sådant beslut får du inte använda VMB vid försäljningen.

Läs även:

Moms på kläder

VMB vid EU-transaktioner

 

1 jun 2020


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna. Använd detta kontaktformulär istället.