Stäng
Är alla finansiella tjänster momsfria?Moms inom bank och finans. Är det ingen moms på något som en bank håller på med? Stämmer det att inkasso har 25% det borde väl ha 0% som finanstjänst? Om man har en onlinetjänst som skapar fakturor är det en momsbefriad tjänst? Vi tar regelbundet kreditupplysningar på våra kunder men vi blir fakturerade med 25% moms istället för 0%, stämmer det? 

Momsfria bank- och finanstjänster

 1. Inlåning och utlåning inklusive uppläggning av krediter
 2. Förmedling av penningtransaktioner.
 3. Handel och växling av valutor inklusive Bitcoin etc.
 4. Kreditförmedling.
 5. Bankavgifter, courtage, depåavgifter, gireringar, kontouppgifter
 6. Betalningar med kreditkort eller från bankkonto
 7. Räntor
 8. Försäkringar
 9. Värdepappershandel
 10. Checkar (alla överlåtbara skuldebrev)

Så här bokför du momsbefriade tjänster

Finanstjänster som har 25% moms

 1. Uthyrning av förvaringsutrymmen (bankfack)
 2. Factoring* och liknande administrativa tjänster
 3. Inkassotjänster
 4. Juridiska och notarieliknande tjänster
 5. Kreditupplysning
 6. Rådgivning
 7. Handlingar som representerar äganderätt till varor
 8. Juridiska tjänster
 9. Program/tjänster för att framställa fakturor

*Factoring (ett finansbolags hantering av en kunds fordringar gentemot 3:e man) inklusive köp och belåning av fakturor måste delas upp i momspliktiga och momsbefriade delar. Bokföringstjänsten faktureras med 25% moms och finansieringstjänsten är momsbefriad. 

Det finns en hel del gråzoner när det gäller förmedling och förvaltning där det kan vara svårt att avgöra om det är rådgivning (25% moms) eller om det rör sig om momsbefriade tjänster. Speciellt när det rör sig om komplicerade affärer och sammansatta tjänster t.ex. börsintroduktion. Generellt kan man säga att om det inte i huvudsak rör sig om en transaktion av värdepapper (omsättning av finansiella instrument) utan att det även ingår utredning och analys m.m. blir det snarare rådgivning och 25% moms. Dessa tjänster måste bedömas från fall till fall.

 

30 aug 2016


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna. Använd detta kontaktformulär istället.