Stäng
Bokföra försäljning till USA i förenklat årsbokslutBokföring av utrikesförsäljning när man använder förenklad kontoplan och förenklat årsbokslut. Hur bokförs tjänsteförsäljning till USA i ett förenklat årsbokslut? Vilket BAS-konto ska man använda för utrikesförsäljning utan moms i den förenklade BAS-kontoplanen?

Internationell försäljning i förenklat årsbokslut

Normalt bokför du en försäljning av tjänst till företag i USA på konto 3305 och fyller i försäljningsbeloppet i ruta 40 i momsdeklarationen. Läs mer om detta här:

https://www.momsens.se/hur-bokfor-man-forsaljning-av-tjanst

Men när du har en förenklad BAS-kontoplan med bara ett fåtal konton får bokföra detta på konto 3000 om du har en förenklad kontoplan.

I det förenklade årsbokslutet lägger du in detta belopp (utrikesförsäljningen) i ruta R1.

Det kan verka förvirrande att det står momspliktiga intäkter, när man inte lägger på någon moms på försäljningen till USA. Men om tjänsten hade varit Momspliktig om den sålts till kund i Sverige så är den fortfarande en momspliktig tjänst när du säljer till kund i USA, men du lägger inte på någon moms till företagskunder utanför Sverige. Det Skatteverket menar med momsfria intäkter under R2 är tjänster och varor som är momsbefriade (undantagna från moms).
Exempel på R2 intäkter är försäljning av läkemedel, försäkringar, om du driver friskola, privattandläkare, arvoden för artister, lotteri och spel etc:
https://www.momsens.se/vilka-tjanster-ar-momsfria-i-sverige

Läs en guide för hur man gör ett förenklat årsbokslut här

Läs även guiden för hur du bokför försäljnig av tjänster här

 

12 jul 2015


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna. Använd detta kontaktformulär istället.