Stäng

Stäng
Förenklat årsbokslutDet förenklade årsbokslutet för dig som har enskild firma måste vara klart senast 4:e maj i samband med deklarationen. Det är alltså hög tid att börja se över dina papper och pärmar. Är det första gången du ska göra årsbokslut? Lugn det är inte så farligt som det verkar. Du behöver egentligen bara skriva ut Resultaträkning och Balansräkning från ditt bokföringsprogram och då är det i princip klart. Du ska bara föra över beloppen till Skatteverkets formulär för förenklat årsbokslut som du måste spara i 7 år i en pärm.

Sedan ska du fylla i samma siffror i din inkomstdeklaration i bilagan NE. Det är alltså bara att kopiera över det du skrivit i olika rutor i det förenklade årsbokslutet till NE-bilagan. Det enda som kan vara lite tidskrävande och jobbigt är att få över siffrorna från BR och RR till rätt rutor i det förenklade årsbokslutet. Oftast kan du bara föra över beloppet på raden Kassa & Bank till Skatteverkets formulär. Samma sak med posten räntekostnader osv. Men ibland kan du ha bokfört på ett sätt som gör att en ruta i Skatteverkets formulär innebär att du måste lägga ihop två poster i din uppställning, eller att du måste ta bort något eller några värden från dina uppställningar i bokföringsprogrammet för att matcha det Skatteverket vill ha i sina rutor. Det kan också verka förvirrande med posten Eget Kapital där summan som ditt bokföringsprogram skriver ut inte stämmer med Skatteverkets automatiska uträkning av Tillgångar-Skulder i onlineblanketten. Här handlar det oftast om att du har gjort egna uttag och insättningar vilket påverkar summan av EK som bokföringsprogrammet anger.

Läs en enkel Guide för att göra Förenklat Årsbokslut här

30 mar 2015


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna. Använd detta kontaktformulär istället.