Stäng

Stäng
Hur bokför man kontorsmaterial?Kontering av kontorsmaterial. För att vara helt korrekt så handlar det egentligen om att bokföra kontorsmatriel

Materiel = yttre hjälpmedel, redskap; tillbehör (t.ex. häftapparat, penna). SAOL s561.

Material = stoff, ämne (t.ex. trä, järn). SAOL s560.

Matrial = Används av många, men finns inte..

(ordet saknas formellt i Svenskan..men finns i Norrländskan)

Efter denna genomgång kan vi alltså konstatera att vi ska bokföra kontorsmatriel om det rör sig om saker man har på kontoret som pennor, hålslagare och häftapparater. Har vi däremot köpt in betong för att bygga ett kontor ska vi bokföra kontorsmaterial, ett ämne som används för att bygga väggar till kontoret och liknande.. jag driver bara lite med er. Du har antagligen hittat hit för att du vill veta hur du ska bokföra ditt senaste inköp av pennor och bläck till skrivaren och liknande. Så i dagligt tal säger man ofta kontorsmatrial, eller kontorsmaterial när man egentligen menar kontorsmatriel.

Förbrukningsinventarier vs Förbrukningsmateriel vs Kontorsmatriel

Kontering av Kontorsmatriel (kontorsmaterial)

Beskrivning Konto Debet Kredit
Kontorsmateriel 6110 480,00  
Ingående moms 2641 120,00  
Företagskonto 1930   600,00

Vill du se fler konteringsexempel? Klicka här för bokföringsexempel

10 nov 2014


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna. Använd detta kontaktformulär istället.