Stäng
Hur bokför man små grejer?Bokföra billiga prylar. Hur konterar man små saker som har ett ringa värde? Hur avgör man om en borr är en inventarie eller en förbrukningsvara? Hur bokför man krims-krams? Vilket konto bokför man häftklammer på? Saker som kostar "fickpengar" och som du använder inom en snar framtid är i princip alltid förbrukningsmatriel. Är det kopplat till kontorets administrativa verksamhet kan det också specificeras ytterliggare som kontorsmatriel (pennor, tejp, anteckningsblock, gem, markeringspennor, sax, usb-minnen och bläckpatroner).

Förbrukningsmateriel (förbrukningsmatrial)

Förbrukningsmatriel kallas ibland även för dagligvaror och konsumtionsvaror. Det kan vara svårt att veta om en pryl är en förbrukningsinventarie eller förbrukningsmaterial. Förbrukningsmateriel är något som har en väldigt kort livslängd som t.ex. papperstallrikar, plastmuggar, sopsäckar, emballage, toalettpapper och gamla glödlampor m.m. Är det nya energilampor kan man betrakta det som förbrukningsinventarier eftersom både verklig och ekonomisk livslängd är lång men eftersom den inte har ett högt värde kan det inte bli fråga om en anläggningstillgång.

Förbrukningsmatriel kan också vara sopsäckarskruvar, borrar, spikar, sandpapper, elproppar, batterier, blommor, toapapperskruvmejsel och lim som behövs i tillverkningen av de varor du tillverkar eller för att kunna leverera de tjänster du säljer. Definitionen på förbrukningsmatriel kan alltså skilja sig lite från företag till företag och mellan branscher. Driver du en blogg kan det vara svårt att motivera att sandpapper är ett förbrukningsmaterial kopplat till din verksamhet. Då blir det istället fråga om en privat kostnad som du inte får bokföra i företaget eftersom det inte finns någon länk till ditt företags möjligheter att tjäna mer pengar. Skriver du en blogg om snickeri blir sandpappret istället en relevant kostnad i ditt företags verksamhet, så det gäller hela tiden att bedömma förbrukningsvarorna i relation till ditt företags verksamhet.

En förbrukningsvara (förbrukningsmatrial) har en ekonomisk livslängd på upp till 1 år

Beskrivning Konto Debet Kredit
Förbrukningsvara 5460 100  
Ingående moms 2641 25  
Företagskonto 1930   125

Ofta köper man de här sakerna på språng och inte sällan med sitt privata kreditkort. För att få in kostnaden i företaget måste du bokföra dessa utlägg som en egen insättning (konto 2018) istället för mot företagskonto (konto 1930). Företagets skuld till dig som privatperson ökar då eftersom du så att säga lånat ut detta belopp till företaget när du gjort köpet med privata pengar.

Köper du in reservdelar och andra tillbehör i syfte att reparera eller underhålla dina maskiner, datorer, verktyg, lokaler etc kan det också bli aktuellt att lägga kostnaden på konto 5500 - Reparation och underhåll eller ett underkonto under 55.

Läs också:

Förbrukningsinventarie vs förbrukningsmaterial vs kontorsmateriel

25 maj 2016


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna. Använd detta kontaktformulär istället.