Stäng
Hur läser man Skatteverkets skattetabeller?


 


Skattetabeller. Hur vet jag om det är skattetabell 31, 32, 33 eller 34 man ska titta i? Vad styr vilken skattetabell man tillhör? Hur läser man skattetabellerna från Skatteverket? Vad betyder kolumnerna i inkomstskattetabellen? Ingår statlig skatt i skattetabellen? Är värnskatt inräknat i tabellskatten? Hur ser man beloppet man ska betala i skatt på månadslönen? Hur räknar du ut vilken skattetabell du ska titta i för att veta skatten på månadslönen?

Skatteverkets skattetabeller

Det här med att förstå Skatteverkets tabeller för inkomstskatt är något som förbryllar många. Är det så att tabell 33 betyder att det dras 33% skatt på lönen? Nej, tabell 33 innebär att du ska titta i den tabellen om din kommunalskatt är 33%. Det är alltså den kommunala skatten som styr vilken tabell du ska titta i. Skatteverket är antagligen så insnöade i sin egen verksamhet att dom inte förstår att det inte är uppenbart för alla vad de olika tabellerna står för och vad "tabell 34" innebär. Ett bra tag efter att den här sidan först skapades bemödade sig faktiskt Skatteverket att fixa en sida som förklarar tabellerna, och som gick att hitta via Google.. men ändå inte tillräckligt bra för att man ska förstå vilken kolumn man tillhör.. Så du kommer ändå behöva läsa förklaringarna på den här sidan!

Det här styr vilken skattetabell du ska titta i:

* Skattesatsen för kommunal inkomst skatt. (kommunal och landstingsskatt tillsammans). Om du tittar i den här tabellen ser du att det finns summa kolumner där kommunal- och landstingsskatt redan är summerat. Om du inte är med i Svenska Kyrkan så tittar du i kolumnen näst längst till vänster. Det är den siffran som styr vilken skattetabell du ska titta i. Skatteverket har ett nytt verktyg nu där du får fram skattesatsen (totala) och länk till rätt skattetabell automatiskt:

Se dina lokala/kommunala skattesatser här

* Avgiftssats för eventuellt trossamfund du är medlem av.

* Avgift för begravningsavgift

Summan av dessa tre ger den procentsats som styr vilken tabell du ska titta i. Ofta räcker det med att bara kolla punkt ett så vet man vilken tabell det är. T.ex. ligger Östersund på 33,97 för 2021 (inklusive begravningsavgift på 0,253). Då läser du i tabell 34 här för att hitta skattebeloppet du ska betala på din inkomst.

Nu kommer vi till det som ofta blir fel i läsning av skattetabell:

Om skattesatsen blir 31,20 läser man i skattetabell 31. Om skattesatsen är 32,20 tittar man i skattetabell 32.

Men det är inte fullt så enkelt. Här kommer den "hemliga informationen" som Skatteverket inte skriver ut på någon sida som går att hitta via Google eller Bing: Du måste avrunda för att komma till rätt tabell!

Om antalet ören är mellan 0-50 så avrundas det nedåt till närmaste hela krona.

Om antalet ören är mellan 51-99 så avrundas det uppåt till närmaste hela krona.

Exempel: 33,50 blir tabell 33 och 33,51 blir tabell 34. Skattesats 33,99 blir tabell 34 och 34,00 blir tabell 34.

Sedan finns det flera kolumner också som gör det hela ännu mer förvirrande, men det klarnar ganska snabbt om man bara lyckas hitta igen beskrivningarna för vad kolumnerna innebär. Skatteverket är inga pedagogiska mästare och tabellerna i pdf filerna har ingen info om vad tabellerna betyder. Men som tur var har jag sammanställt vad kolumnerna betyder åt dig nedan:

Kolumnförklaringar för tabellerna

Kolumn 1: Löner för den som är inte fyllt 65 år. Du får jobbskatteavdrag på din inkomst i den här kolumnen och det spelar ingen roll om du ska betala allmän pensionsavgift eller inte. Gäller även dig som har enskild firma.

(Det är i kolumn 1 de flesta ska titta)

Genomsnittlig månadslön bland företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik var för 2016 ca 40200 Kr.

Exempel för 2021: Tabell 32, Kolumn 1, Lön på 40200.

Då tittar du i kolumn 1 för intervallet "40001-40200",

som visar 9994 Kr skatt på månadslönen 40200 Kr.

Kolumn 2: Inkomster för den som fyllt 65 före årsskiftet. Inkomsten är inte underlag för allmän pensionsavgift och du har ingen rätt till jobbskatteavdrag (vissa pensionärer som inte jobbar, många pensionärer beskattas nu enligt kolumn 3 istället för 2). Skillnaden mellan beskattning av de som jobbar och de som får pension fasas gradvis ut och 2021 ska det vara borta. Problemet är att de som är pensionärer nu redan blivit kompenserade genom att se sina lån ätas upp av hyperinflationen under 70-80-talet, så det är inte riktigt så synd om dagens pensionärer som alla förleds att tro. Därför var det rimligt att de betalade en högre skatt på sina "gamla" inkomster.

Kolumn 3: Inkomster för den som fyllt 65 före årsskiftet. Antika förmågor som jobbar eller har enskild firma. Numera även vanliga pensionärer som får förhöjt jobbskatteavdrag. Även de som är födda 1937 och tidigare med "förvärvsinkomster" ska nu titta i 3:an. Det betyder att den som t.ex. är född 1935 och fortfarande rullar på med en enskild firma ska slå upp den skatt som dras på vinsten i kolumn 3.

1 juli 2019 slopas särskild löneskatt för äldre vilket innebär att 6,15% skatt inte längre tas ut på denna kolumns inkomster från arbete.

Kolumn 4: Sjuk- och aktivitetsersättning till de som fyllt 65 före årsskiftet. Förtidspensionärer. Du slipper betala allmän pensionsavgift, men de inkomster du får ger inget förhöjd grundavdrag och inte heller något jobbskatteavdrag. Dock skatterabatt på sjuk/aktivitetsersättning.

Kolumn 5: Pensionsgrundande ersättningar (ej löner) t.ex. a-kassa och egen arbetsskadelivränta. Gäller den som är född 1938 eller senare. Allmän pensionsavgift ska betalas på inkomsten, men du får inget jobbskatteavdrag. Detta kan t.ex. vara aktuellt för dig som har en permanent arbetsskada som gör att du får ut pengar från en försäkring.

Kolumn 6: Pensioner för de som inte fyllt 65 vid årsskiftet, ej underlag för allmän pensionsavgift och du får inget jobbskatteavdrag. Pensionärer som tar ut pension före 65 års ålder.

Direktlänkar för Skattetabeller 2024

Skattetabell 29

Skattetabell 30

Skattetabell 31

Skattetabell 32

Skattetabell 33

Skattetabell 34

Skattetabell 35

Skattetabell 36

Skattetabell 37

Skattetabell 38

Skattetabell 39

Skattetabell 40

Skattetabell 41

Skattetabell 42

Direktlänkar för Skattetabeller 2023

Skattetabell 29

Skattetabell 30

Skattetabell 31

Skattetabell 32

Skattetabell 33

Skattetabell 34

Skattetabell 35

Skattetabell 36

Skattetabell 37

Skattetabell 38

Skattetabell 39

Skattetabell 40

Skattetabell 41

Skattetabell 42

Direktlänkar för Skattetabeller 2022

Skattetabell 29

Skattetabell 30

Skattetabell 31

Skattetabell 32

Skattetabell 33

Skattetabell 34

Skattetabell 35

Skattetabell 36

Skattetabell 37

Skattetabell 38

Skattetabell 39

Skattetabell 40

Direktlänkar för Skattetabeller 2021

Skattetabell 29 (2021)

Skattetabell 30 (2021)

Skattetabell 31 (2021)

Skattetabell 32 (2021)

Skattetabell 33 (2021)

Skattetabell 34 (2021)

Skattetabell 35 (2021)

Skattetabell 36 (2021)

Skattetabell 37 (2021)

Skattetabell 38 (2021)

Skattetabell 39 (2021)

Skattetabell 40 (2021)

Direktlänkar för Skattetabeller 2020

Skattetabell 29 (2020)

Skattetabell 30 (2020)

Skattetabell 31 (2020)

Skattetabell 32 (2020)

Skattetabell 33 (2020)

Skattetabell 34 (2020)

Skattetabell 35 (2020)

Skattetabell 36 (2020)

Skattetabell 37 (2020)

Skattetabell 38 (2020)

Skattetabell 39 (2020)

Skattetabell 40 (2020)

Direktlänkar för Skattetabeller 2019

Skattetabell 29 (2019)

Skattetabell 30 (2019)

Skattetabell 31 (2019)

Skattetabell 32 (2019)

Skattetabell 33 (2019)

Skattetabell 34 (2019)

Skattetabell 35 (2019)

Skattetabell 36 (2019)

Skattetabell 37 (2019)

Skattetabell 38 (2019)

Skattetabell 39 (2019)

Skattetabell 40 (2019)

Direktlänkar för Skattetabeller 2018

Skattetabell 29 (2018)

Skattetabell 30 (2018)

Skattetabell 31 (2018)

Skattetabell 32 (2018)

Skattetabell 33 (2018)

Skattetabell 34 (2018)

Skattetabell 35 (2018)

Skattetabell 36 (2018)

Skattetabell 37 (2018)

Skattetabell 38 (2018)

Skattetabell 39 (2018)

Skattetabell 40 (2018)

Skattetabeller 2017

Skattetabeller 29-40 (2017)

Skattetabell 29 (2017)

Skattetabell 30 (2017)

Skattetabell 31 (2017)

Skattetabell 32 (2017)

Skattetabell 33 (2017)

Skattetabell 34 (2017)

Skattetabell 35 (2017)

Skattetabell 36 (2017)

Skattetabell 37 (2017)

Skattetabell 38 (2017)

Skattetabell 39 (2017)

Skattetabell 40 (2017)

Kolumnförklaringar för 2017-tabellerna

(i princip samma som för 2016)

Kolumn 1: Löner för den som är född 1952 eller senare. Allmän pensionsavgift ska betalas och inkomsten ger jobbskatteavdrag.

(Det är i den här kolumnen de flesta ska titta).

Exempel: Tabell 33, Kolumn 1, Lön på 10000Kr.

Då tittar du i kolumn 1 för intervallet "9901-10000",

som visar 1488 Kr i skatt på en lön på 10000 Kr.

Kolumn 2: Inkomster för födda 1951 eller tidigare. Ej underlag för allmän pensionsavgift och ingen rätt till jobbskatteavdrag (de flesta pensionärer som inte jobbar).

Kolumn 3: Löner för födda 1938–1951. Allmän pensionsavgift ska betalas och inkomsten ger högre jobbskatteavdrag än kolumn 1. Pensionärer som jobbar (eller har enskild firma) med andra ord.

Kolumn 4: Löner för personer födda 1937 eller tidigare. Allmän pensionsavgift ska ej betalas. Inkomsten ger samma typ av högre jobbskatteavdrag som kolumn 3. Antika förmågor som jobbar eller har enskild firma. Gäller er som är födda före 1938 eftersom ni inte får vara med i nya pensionssystemet och hamnar i den här kolumnen istället.

Kolumn 5: Pensionsgrundande ersättningar (ej löner) t.ex. a-kassa och egen arbetsskadelivränta. Gäller den som är född 1938 eller senare. Allmän pensionsavgift ska betalas på inkomsten, men du får inget jobbskatteavdrag. Detta kan t.ex. vara aktuellt för dig som har en permanent arbetsskada som gör att du får ut pengar från en försäkring.

Kolumn 6: Pensioner för födda 1952 eller senare, ej underlag för allmän pensionsavgift och ej jobbskatteavdrag. Pensionärer som tar ut pension före 65 års ålder.

Skattetabeller 2016

Skattetabeller 29-40 (2016)

Skattetabell 29 (2016)

Skattetabell 30 (2016)

Skattetabell 31 (2016)

Skattetabell 32 (2016)

Skattetabell 33 (2016)

Skattetabell 34 (2016)

Skattetabell 35 (2016)

Skattetabell 36 (2016)

Skattetabell 37 (2016)

Skattetabell 38 (2016)

Skattetabell 39 (2016)

Skattetabell 40 (2016)

OBS! Du ska titta på skatten för den ort du var folkbokförd i den 1:a november året före inkomståret, alltså för inkomst år 2017 (som du deklarerar i maj 2018) ska du tänka var du var folkbokförd 2016-11-01.

Förklaringar till kolumnerna för 2016 tabellerna

Kolumn 1: Löner för den som är född 1951 eller senare. Allmän pensionsavgift ska betalas och inkomsten ger jobbskatteavdrag.

(Det är i den här kolumnen de flesta ska titta).

Exempel: Tabell 33, Kolumn 1, Lön på 10000Kr.

Då tittar du i kolumn 1 för intervallet "9901-10000",

som visar 1496 Kr i skatt på en lön på 10000 Kr.

Kolumn 2: Inkomster för födda 1950 eller tidigare. Ej underlag för allmän pensionsavgift och ingen rätt till jobbskatteavdrag (de flesta pensionärer som inte jobbar).

Kolumn 3: Löner för födda 1938–1950. Allmän pensionsavgift ska betalas och inkomsten ger högre jobbskatteavdrag än kolumn 1. Pensionärer som jobbar (eller har enskild firma) med andra ord.

Kolumn 4: Löner för personer födda 1937 eller tidigare. Allmän pensionsavgift ska ej betalas. Inkomsten ger samma typ av högre jobbskatteavdrag som kolumn 3. Antika förmågor som jobbar eller har enskild firma. Gäller er som är födda före 1938 eftersom ni inte vara med i nya pensionssystemet (vilket ni säkert är glada för) och hamnar i denna kolumn istället.

Kolumn 5: Pensionsgrundande ersättningar (ej löner) t.ex. arbetslöshetskassa och egen arbetsskadelivränta. Gäller den som är född 1938 eller senare. Allmän pensionsavgift ska betalas på inkomsten, men ger ej jobbskatteavdrag. Detta kan t.ex. vara aktuellt för dig som har en permanent arbetsskada som gör att du får ut pengar från en försäkring.

Kolumn 6: Pensioner för födda 1951 eller senare, ej underlag för allmän pensionsavgift och ej jobbskatteavdrag. Pensionärer som tar ut pension före 65 år.

Skattetabeller 2015

Skattetabeller 29-40 (2015)

Skattetabell 29 (2015)

Skattetabell 30 (2015)

Skattetabell 31 (2015)

Skattetabell 32 (2015)

Skattetabell 33 (2015)

Skattetabell 34 (2015)

Skattetabell 35 (2015)

Skattetabell 36 (2015)

Skattetabell 37 (2015)

Skattetabell 38 (2015)

Skattetabell 39 (2015)

Skattetabell 40 (2015)

Orkar du inte slå i skattetabellen? - Använd den här löneräknaren för Excel

Vad betyder kolumnerna i Skattetabellerna?

Kolumn 1: Löner för den som är född 1949 eller senare. Allmän pensionsavgift ska betalas och inkomsten ger jobbskatteavdrag.

(Det är i den här kolumnen de flesta ska titta).

Exempel: Tabell 33, Kolumn 1, Lön på 10000Kr.

Då tittar du i kolumn 1 för intervallet "9901-10000",

som visar 1495 Kr i skatt på en lön på 10000 Kr.

Kolumn 2: Inkomster för födda 1948 eller tidigare. Ej underlag för allmän pensionsavgift och ingen rätt till jobbskatteavdrag (pensionärer).

Kolumn 3: Löner för födda 1938–1948. Allmän pensionsavgift ska betalas och inkomsten ger högre jobbskatteavdrag än kolumn 1.

Kolumn 4: Löner för personer födda 1937 eller tidigare. Allmän pensionsavgift ska ej betalas. Inkomsten ger samma jobbskatteavdrag som kolumn 3.

Kolumn 5: Pensionsgrundande ersättningar (ej löner) t.ex. arbetslöshetskassa och egen arbetsskadelivränta. Gäller den som är född 1938 eller senare. Allmän pensionsavgift ska betalas på inkomsten, men ger ej jobbskatteavdrag.

Kolumn 6: Pensioner för födda 1949 eller senare, ej underlag för allmän pensionsavgift och ej jobbskatteavdrag.

Har du enskild näringsverksamhet med enskild firma och vill veta hur mycket du kan ta ut i "lön" varje månad kan du titta i kolumnen till höger på sidan. Under "Gratis Excel mallar" hittar du en mall som hjälper dig räkna ut uttagsutrymmet för varje månad, så att du vet vad du kan plocka ut från företaget.

Nu bör du kunna förstå skattetabellerna lite bättre!

Andra artiklar som kan vara intressanta för dig:

Löneräknare

Allmän löneavgift

Brytgränser för statlig skatt och värnskatt

Hur mycket får man tjäna på sin hobby innan det blir skatt?

 

 

 

26 Aug 2014


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Musikdistributör som gillar AI-genererad musik från t.ex. Suno och Udio.


Alternativ skatteadministration för Amazon-säljare


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se