Kan man få böter om man bokfört fel?Skattetillägg vid fel i bokföringen. Hur stora böter kan man få för fel i bokföringen? Vad händer om man inte bokfört en intäkt under året? Hur beräknas böter vid en skatterevision?

Hur höga böter får man vid Skatterevision? 

Om Skatteverket anser att du betalt för lite skatt på vinsten i ditt företag kan då få böter med 40% på det belopp som saknas. För fel med momsen gäller 20% av det saknade momsbeloppet. Det är alltså skillnaden mellan vad du verkligen betalt in till Skatteverket och det belopp dom anser att du borde betalt som ligger till grund för bötesbeloppet.

"Av 5 kap. 1 § TL respektive 15 kap. 1 § SBL framgår att skattetillägg ska tas ut om den skattskyldige på något annat sätt än muntligen har lämnat en oriktig uppgift till ledning för taxeringen respektive beskattningen. En uppgift ska anses vara oriktig om det klart framgår att en uppgift som den skattskyldige har lämnat är felaktig. Om en oriktig uppgift har lämnats är skattetillägget 40% av den inkomstskatt som, om den oriktiga uppgiften hade godtagits, inte skulle ha påförts den skattskyldige (5 kap. 4 § TL). I fråga om mervärdesskatt är skattetillägget 20% av den skatt som, om den oriktiga uppgiften hade godtagits, inte skulle ha påförts eller felaktigt skulle ha tillgodoräknats den skattskyldige (15 kap. 4 § SBL).

Den skattskyldige ska helt eller delvis befrias från särskild avgift om felaktigheten framstår som ursäktlig eller om det annars skulle vara oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp."

Vilken risk har ett företag att bli granskat i en Skatterevision?

Om man bortser från att Skatteverket siktar in sig på företag med större risk för skattefel och bara ser på antalet företag och revisioner, då skulle sannolikheten för skatterevision vara 0,0041. Eller omformulerat på ett lite mer begripligt språk, skulle varje företag skatterevideras vart 239:onde år. Vissa branscher har betydligt högre frekvens med besök från Skatteverket. Hanterar du mycket kontanter ska du inte förlita dig på denna statistik för hur ofta det görs Skatterevisioner av företag.

 

 

30 jan 2017


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.

Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRING


Sök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)


www.momsens.se
Momslathunden är en app till din mobil som gör bokföring och momsdeklarationerna busenkla. Bild på huvudmenyn från Moms-lathunden.

Ladda ner momslathunden för iPhone och iPad.
Ladda ner iPhone/iPad versionen

Ladda ner Momslathunden för Android-enheter.

Ladda hem Android-versionen


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu

bloggar om ekonomi, bokföring och finans 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Sekretesspolicy för Momsens.se