Stäng
Skiktgräns statlig skatt 2018Brytpunkt för inkomstskatter 2018. När börjar man betala statlig inkomstskatt på vinsten i en enskild firma? När börjar man betala statlig skatt på lönen 2018?

Regeringen bestämmer ett specifikt gränsvärde som avgör när man börjar betala 20% extra statlig skatt på inkomster. Denna beloppsgräns kallas för "skiktgräns".

Tröskelvärdena för inkomstskatt år 2019

Tröskelvärdena för inkomstskatt år 2020

Tröskelvärdena för inkomstskatt år 2021

Tröskelvärdena för inkomstskatt år 2022

Tröskelvärdena för inkomstskatt år 2024

Statlig Skatt +20%

För inkomstår 2018 ligger dessa gränser på:

Nedre Skiktgränsen 2018:

455300 

Nedre Brytpunkten 2018

468700 

Beloppen är nu fastställda av Regering och Skatteverk.

Brytpunkter för Värnskatt finns längre ner.

Beräkning av Skiktgräns och Brytpunkt

De nedre brytgränserna och skiktgränserna anger vid vilket belopp som du också börjar betala statlig skatt på din inkomst eller vinst. Hamnar inkomsten under helåret (alternativt vinsten efter egenavgifter om du har enskild firma) över brytgränsen då måste du betala 20% extra skatt på den del som kommer över det gränsvärdet. Har du fyllt 65 gäller andra regler för dig.

Tack vare grundavdraget kan du i praktiken tjäna 455300 + 13400468700 Kr år 2018 utan att betala statlig inkomstskatt, det är det här beloppet som kallas brytpunkt för statlig skatt. Den låg på 452100 för inkomstår 2017. Du betalar alltså 20% extra skatt på alla inkomster över 464300 under 2018.

Uppräkning med endast KPI (Regeringens avvisade förlag för 2018):

Det blir 321,97 (KPI juni 2017) / 316,54 (KPI juni 2016) = 1,01715423 + 0,00 = 1,01715423. Ta detta gånger 438900 (2017 värdet) då får vi 446428,992 ≈ 446500.

Uppräkning med KPI +1% (Mest sannolikt för 2018):

Regeringen fick backa på höjda marginalskatter genom att inte räkna upp gränserna med mer än KPI-förändringen. Nu ser det ut att bli som för 2017, dvs det blir alltså uppräkning med KPI+1% för inkomståret 2018.

För 2018 blir det då 321,97 (KPI juni 2017) / 316,54 (KPI juni 2016) = 1,01715423 + 0,01 = 1,02715423. Ta detta gånger 438900 (2017 värdet) då får vi 450817,992 ≈ 450900 (avrundas uppåt till närmsta 100-tal).

Uppräkning med KPI +2% (Det som länge varit tradition):

Det blir då i så fall istället 321,97 (KPI juni 2017) / 316,54 (KPI juni 2016) = 1,01715423 + 0,02 = 1,03715423. Ta detta gånger 438900 (2017 värdet) då får vi 455206,992 ≈ 455300.

[Regeringen vek ner sig och fastställde traditionell uppräkning för 2018]

Traditionen har varit att räkna upp skiktgränserna med Inflationen +2%, men det förändrades av regeringen under 2016 till bara +1%. Även 2017 uppräknades detta bara med EN procent. Nu tänkte man inte lägga till någon procent alls utan bara köra KPI uppräkning, vilket innebär att ännu många fler skulle få betala statlig skatt. Detta gjordes naturligtvis medvetet för att fler skulle glida över gränsen och bli tvungna att bidra lite extra till den eviga utbyggnaden av den svenska myndighetsbyråkratin. Men så fick regeringen backa på grund av hot om misstroendevotum och standarduppräkningen ska istället göras för 2018 enligt den modell som gällt under lång tid tidigare, men enligt det senaste förslaget från september 2017 tänker Regeringen köra en medelväg och göra som för 2017 dvs uppräkning med KPI+1%. 

Desto fler onödiga myndigheter, meningslösa kontrollfunktioner och statliga låtsasjobb som inte skapar något värde för samhället och ekonomin, desto högre sannolikhet för fler myndighetshaverier som vi såg komma upp till ytan ordentligt under 2017. Det blev smärtsamt uppenbart hur dysfunktionellt myndigheterna fungerar när det enda kravet för att få bli chef på en svensk myndighet är att man är 100% lojal mot partiet i regeringsställning. Alla andra jobb på arbetsmarknaden brukar kräva minst 5 år erfarenhet av precis det du ska jobba med, men vill du bli chef på en myndighet räcker det med att du slickat tillräckligt många rövar inom ditt parti. Kompetens och IQ saknar betydelse vid utnämningen. Extra meriterande är det om du lyckats förstöra både ditt eget och myndighetens anseende vid upprepade tillfällen - som Dan "Hjälp oss, Hjälp oss" Eliasson, som får nytt förtroende varje gång han förbrukat det.

Sverige är unikt! Den totala motsatsen till en meritokrati..

Det finns bara en lösning: Inför grundlagsstadgat förbud för politiker att bli chefer inom en myndighet. 10 års karenstid ska gälla från det att man är aktiv inom politiken tills dess att man kan bli aktuell för ett chefsjobb på en myndighet. Medborgarna ska dessutom kunna rösta bort myndighetspersoner som är uppenbart olämpliga på sin position - precis som man gjorde i det gamla Grekland där Dan Eliassons motsvarigheter fick gå i exil i 10 år när folket fått nog av nepotism, maktmissbruk, inkompetens, kavalkader i felbedömningar, lögner, pratkvarnar, idiotiska beslut och hejdlös korruption.

Best of Myndighetshaveriet

Med tanke på att det är du som skattebetalare som är med och finansierar myndigheternas verksamhet kan det vara intressant att se vad du får för dina pengar som du skickar iväg i skatt till statens svarta hål. Här har vi ett imponerande track record de senaste åren:

LostInTransITstyrelsen

("Vår vision är att ge bort nycklarna till Kungariket" -ITskandalen)

Riksrekryteringsvisionen

("Vi anställer bara våra polare och låter tveksamma externa aktörer grusa våra bedömningar." -Revisorskandalen)

Statens fastighetskorruptionsverk

("Klart Generaldirektören ska få sommarstugan i Finland finansierad av Sveriges skattebetalare." -Sackleenkorruptionen)

Karolinska Mengeleinstitutet

("Vi bevisade ännu en gång att läkare i Sverige har samma straffrättsliga immunitet som ryska diplomater." -Macchiariniskandalen)

Ronny och Ragges profetia om läkaren som skulle komma att skära folk i halsen slog in! Ronny och Ragges profetsia om Dr Mengele som skär i halsen på folk slog in!
Se videoklippet!

Skattesmitarverket

("Vi låter givetvis den granskade få ta del av granskningen så att vederbörande har möjlighet att sopa skiten under mattan." -Dyrssenskandalen)

("Skatten i Sverige har blivit för hög även för Skatteverket. Vi hade inte råd att producera våra reklamfilmer i Sverige på grund av de höga skatterna på arbete och det faktum att vi har så hög moms här. Vi fick åka till Estland och spendera skattebetalarnas pengar där istället." -Skattesmitarskandalen)

Regeringsamnestikansliet

("Vår vision är att vara soptipp för Regeringens misslyckade chefsrekryteringar." -Ågrenskandalen)

Socialförseningsstyrelsen

("Vår vision är att på 8 månader leverera vad en vanlig Svensson behöver 2 timmar på sig för. Det låter som en omöjlig uppgift, men vi hittade en fantastisk konsult som visade hur vi kunde förlänga våra handläggningstider in absurdum. När externa personer kritiserar effektiviteten inom myndigheterna, eller påstår att det finns många låtsasjobb inom staten, är det bara att stämpla dom som nazister så försvinner problemet. Förut skickade vi förslag på sådana personer till segregationskonsulten Mona Muslim som snabbt såg till att vederbörande blev av med sitt jobb, tack vare påtryckningar från högsta ort med hjälp av hennes politiska nätverk, men sedan förlorade hon ju jobbet själv så nu vet vi inte hur vi ska hantera kritiken. Hur som helst så jobbade konsulten vidare med processoptimeringarna. T.ex. införde konsulten ett mellansteg i processen där ett behörighetsärende hanteras 25 ggr av upp till 16 olika personer, det optimerar också risken för fel så vi slog två flugor i samma smäll där kan man säga. Dessutom lade vi till 15 steg av sorteringar genom hela processen. Det gav fantastiska resultat på bottom line som vi säger." -Handläggningshaveriet)

("Våra medarbetare har så hög kompetens att vi klarar av att identifiera en ansökan om läkarlegitimation, men om vi ska se skillnad på röda korsets symbol och ett religiöst jesuskors, då behöver vi naturligtvis ta in expertkonsulter. Dessutom har vi många regler från EU som förenklar vår handläggning. Vi får t.ex. inte begära in intyg från utlandet hur som helst. Vi måste ha skälig grund för misstanke för att få kontrollera om en utländsk läkares examensbevis är giltigt och äkta. Därför skickar vi vidare sådana ärenden till rookies som får ta hand om skitgörat eftersom man kan förlora jobbet om man kontrollerar läkarnas kvalifikationer för noga, sådana är faktiskt EU-reglerna." Läkarlegitimationsskandalen)

Lanthaveriet

("Tack vare vår omorganisation har vi förlorat förmågan att handlägga rutinärenden. Om dokument beträffande fastighetsöverlåtelser kommer in i två separata brev blir uppgiften för avancerad för vår organisation och vi måste avsluta ärendet och posta tillbaka alla handlingar, så att medborgaren får möjlighet att lägga lite mer tid och pengar på att göra myndighetens arbete." -Processhaveriskandalen)

Svenska Censurinstitutet

("Vi har som målsättning att ägna oss åt myndighetsaktivism och har man kritiserat Sveriges immigrationspolitik, eller publicerat politisk satir, har vi rätt att döma vederbörande utan rättegång och helt enkelt blockera PewDiePie m.fl. användare från att interagera med vårt officiella svenska twitterkonto, samt publicera en offentlig lista på de personer som myndigheterna anser vara obekväma." -Yttrandefrihetsskandalen)

Representationstillväxtverket

("Vi gjorde en feltolkning. Vi uppfattade att myndighetens namn innebar att vi skulle öka på tillväxten internt, på representationskontot, och det lyckades vi tillslut med till 100%. Men vi är inte nöjda, vi kan alltid bli bättre och effektivare. Därför satsade vi 9 miljoner till på internutbildning. Vi tänkte på filmklassikern Brewsters Miljoner och kom på att vanliga konferenslokaler inte genererar tillräckligt med tillväxt på BAS-konto 7632, därför hyrde vi även slott och herrgårdar för skattebetalarnas pengar. Men det räckte inte heller så vi fick boka in oss på Grand Hotel för 1476 Kr/pers också för att nå vårt tillväxtmål." -Representationsskandalen)

Stockholms Vänskapskorruption 

("Vi har tagit Nepotismen ett steg längre än alla andra och våra chefer får sparken innan dom ens hunnit tillträda." -Bodströmskandalen)

Socialturismkontoret

("Vi är inte rasister men har olika regler och rutiner för etniska svenskar och övriga dvs välfärdsturister. De etniska svenskarna lägger vi inte så mycket tid på eftersom de oftast bara har ett personnummer, vi fokuserar på att tillgodose behoven för de välfärdsturister som lyckats få flera personnummer eftersom de råkat tappa sitt pass precis innan dom klev över gränsen till Sverige. Tänk dig hur jobbigt det är att gå igenom Socialturismkontorets granskning flera gånger för att de nya svenskarna har så många olika identiteter! Det är klart att vi måste lägga krutet på dessa människor och prioritera de som inte bidrar till att finansiera systemet." -Systemhaveriet)

Massimmigrationsverket

("Vår vision är att Sverige så småningom ska bestå av enbart Analfabeter, Terrorister och Ensamkommande våldtäktsmän. Alla högavlönade immigranter inom bristyrken ska avvisas på grund av teknikaliteter eftersom dom ändå inte kommer rösta på Socialteokraterna om dom får svenskt medborgarskap." -kontinuerlig skandal)

Förnedringskassan

("Vår myndighetskultur är så sund att våra chefer raderar mail för att försvåra för internutredarna." -Clintonskandalen)

("Vår vision är att alla etniska svenskar ska göra rätt för sig och därför betalar vi inte ut några pengar till svenskar även efter 3 läkarintyg, välfärdsturister med 4 olika identiteter däremot gör vi inga kontroller av." -Välfärdshaveriet)

..och det senaste stjärnskottet på den svenska korruptionshimlen:

Nämnden för Internresor

("Det är inte så konstigt egentligen. Vi har lite andra rutiner inom Göteborgs stad. Vi åkte utomlands så att det inte skulle finnas någon svensk moms på fakturorna. Det blir ju bara problem med vad som är avdragsgillt och sånt så vi drog till USA istället." -Nöjesresaskandalen)

Bubblare: Myndigheten för Samhällssabotage och Bestickning (MSB) ("Nu när vi inte bara får hantera externa katastrofer, utan även interna i form av Dan Eliasson, är det bara en tidsfråga innan MSB går rakt in på förstaplatsen på den svenska korruptionslistan. Eliassons vision för MSB är: Om det inte finns någon katastrof så ser jag till att den uppstår själv. Min långa erfarenhet av att sänka myndigheter kommer väl till pass i min nya roll som GeneralKatastrof på MSB.")

Vilka skandaler och korruptionshärvor har Socialteokraterna förberett för oss att se fram emot under 2018? Hur tusan ska man kunna toppa de senaste årens kavalkad i Myndighetshaveri? Min prognos är att Regeringen har flera äss i rockärmen som man kommer ta fram under valåret. Vi väntar med spänning på den Nordkorearöda politiska vätebomben som kommer brisera mitt i Rosenbad under 2018. 

Världsmästare i marginalskatt 

Sverige cementerar sin position i toppen av skatteligan. Sverige är nu stamkund på 1:a platsen i världsmästarskapet i högst marginalskatt bland civiliserade länder! 

Sverige behåller också sin topplacering i totalt skattetryck, endast besegrade av radikalt annorlunda länder och ekonomier i form av Tchad (ett av världens fattigaste och mest korrumperade länder), Elfenbenskusten (som präglas av valfusk och politiskt våld) och öriket Aruba i inkomstskattetryck

Hur mycket av lönen försvinner i skatt?

Här kan du se ett pedagogiskt men skrämmande exempel på hur mycket av din lön som försvinner i skatter:

När börjar man betala Värnskatt?

Övre Skiktgränsen 2018:

662300

Övre Brytpunkten 2018

675700

Gränserna för värnskatt är nu fastställda av Regering och Skatteverk.

När du tjänar mer än 662300 år 2018  (638500 år 2017), eller gör vinst över denna gräns minus Egenavgifterna i enskild firma, ska du betala ytterligare 5% skatt på den överskjutande delen över denna gräns.

Tack vare grundavdraget kan du i praktiken tjäna 662300 (skiktgräns) + 13400 (lägsta grundavdrag) = 675700 inkomstår 2018 (beräknat) utan att betala Värnskatt, det är den här siffran som kallas brytpunkt för värnskatt. För 2017 var det fastställda beloppet för övre brytpunkten 651700.

Skiktgränserna räknas upp med förra årets Skiktgräns x Inflationsfaktorn.

Inflationsfaktorn beräknas på KPI inflationen i juni 2017 delat med juni 2016, alltså KPI året innan beskattningsåret dividerat med KPI ytterligare ett år tillbaka.

Uppräkning med endast KPI (Regeringens avvisade förlag):

Det blir 321,97 (2017) / 316,54 (2016) = 1,01715423 + 0,00 = 1,01715423. Ta detta gånger 638500 (2017 värdet) då får vi 649452,976 ≈ 649500.

Uppräkning med 1% (Regeringens nya förslag för 2018):

Det blir 321,97 (2017) / 316,54 (2016) = 1,01715423 + 0,01 = 1,02715423. Ta detta gånger 638500 (2017 värdet) då får vi 655837,976 ≈ 655900

(I detta sammanhang finns en avrundningsregel som säger att värdet ska avrundas uppåt till närmsta 100-tal)

Uppräkning med 2% (traditionellt):

Det blir 321,97 (2017) / 316,54 (2016) = 1,01024479 + 0,02 = 1,03715423. Ta detta gånger 638500 (2017 värdet) då får vi 662222,976 ≈ 662300

[Regeringen vek ner sig och fastställde traditionell uppräkning för 2018]

Lägsta Grundavdraget för denna beräkning beräknas som 0,293 PBB = 0,293 x 45500 = 13331,5 ≈ 13400.

(Siffrorna för 2018 får ses som något preliminära då dom är matematiskt beräknade och inte baserade på officiellt angivna siffror från Regering och Skatteverk, eftersom dessa inte är beslutade och fastställda ännu)

Varför heter det Värnskatt?

Den ursprungliga Värnskatten i Sverige lanserades redan år 1915 som ett sätt att återställa och bygga upp den svenska armén vid tiden för 1:a världskriget. Ordet Värn betyder skydd och finns också i Värnplikt alltså Skyddsplikt. En plikt att försvara landet helt enkelt. Kunde man inte vara med och skydda fick man betala en avgift istället. Det var då 1915, precis som nu, en avgift för höginkomsttagare men med det uttryckliga syftet att bidra till Sveriges försvar baserat på en order från Kungen. Idag har de extra 5% i värnskatt ingenting att göra med militären eller försvaret, det är bara ett extra straff för högutbildade och skickliga människor, eftersom Sverige idag älskar lågutbildade flyktingar och vill skrämma bort alla högkvalificerade människor som kan bidra till att finansiera välfärdssystemet. 

När börjar man betala kommunalskatt?

Kommunalskatt betalas på inkomster över grundavdraget i Sverige. Detta kan variera lite beroende på din situation och ålder. Grundavdraget är olika stort beroende på din inkomst och kommer för 2018 ligga mellan ca 19300-35100 för de flesta inkomsttagare. Du kan alltså tjäna 19300 Kr under 2018 utan att behöva betala någon skatt alls.

Grundavdraget beräknas som 0,423 x Prisbasbeloppet (PBB). För inkomstår 2018 är PBB fastställt till 45500 Kr.

0,423 x 45500 = 19246,5 ≈ 19300. Vi kan därför förvänta oss att grundavdraget för låga inkomster blir 19300 för 2018.

Räkna ut din exakta skatt som jobbskatteavdraget blir för dig här.

Du kan också använda Momsens Löneräknare för privatpersoner (ej uppdaterad för 2018).

Brytgränser för Enskilda Firmor

För att räkna ut vilken skatt man får i en enskild firma behöver man vara skattejurist med mer fritid än en statligt anställd på ett låtsasjobb inom en förtäckt AMS-åtgärd (dvs valfri statlig myndighet). Eftersom jag är egenföretagare, inte statligt anställd på en myndighet, har jag inte haft tid att göra Skatteverkets jobb på detta område den senaste tiden, men du kan använda den gamla räknaren för att få en uppskattning om hur hög skatten kommer bli.

Ta hjälp av den här löneräknaren för enskilda firmor (ej uppdaterad för 2018)

Teknisk skattebeskrivning för dig som själv vill anpassa löneräknaren eller skapa eget program eller app för skatteberäkningar

English explanation of the Swedish tax system for sole traders

Vad ligger kommunalskatten på? 

Kommunalskatten är beroende av var i landet du bor (folkbokföringsadress) och hur många välfärdsturister som just din kommun måste finansiera. Även enskilda firmor betalar kommunalskatt på sin vinst på samma sätt som en löntagare betalar skatt på lönen.

Du kan se alla kommunalskatter här

Svårt att hitta rätt i Skattetabellerna?

Så här ska du tänka för att förstå Skattetabellen

Vilka skiktgränser var det förra året? 

Brytgränser och skiktgränser statlig skatt inkomstår 2014 finns här

Brytgränser och skiktgränser statlig skatt inkomstår 2015 finns här

Brytgränser och skiktgränser statlig skatt inkomstår 2016 finns här

Brytgränser och skiktgränser statlig skatt inkomstår 2017 finns här

 

18 Oct 2017


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Musikdistributör som gillar AI-genererad musik från t.ex. Suno och Udio.


Alternativ skatteadministration för Amazon-säljare


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se