Stäng
PBB - Prisbasbelopp 2018Prisbasbeloppet 2018. Vad ligger gränsen på för inkomståret 2018 för vad man får kostnadsföra direkt i bokföringen? Vad är värdet på PBB för år 2018?  PBB för 2019 finns här

Basbeloppet 2018

För år 2018 blir prisbasbeloppet 45500 Kr. Det innebär en rejäl höjning med 700 Kr. (PBB 2015: 44500, PBB 2016: 44300, PBB 2017: 44800) PBB styr indirekt både olika bidragsnivåer för privatpersoner och bokföringsgränser för företagare. Vill du se PBB långt tillbaka i tiden så finns en tabell över PBB här som går ända tillbaka till 60-talet.

Hur stort värde kan man kostnadsföra direkt?

Man har enligt Skatteverket rätt att kostnadsföra inköp av inventarier som har ett mindre värde direkt, du behöver alltså ej skriva av det över flera år. I detta sammanhang har "Mindre värde" definierats som halva prisbasbeloppet, alltså 0,5 x 45500 = 22750 Kr för 2018.

Vem avgör hur högt PBB är?

Det är SCB som beräknar gränsvärdet baserat på förändringen av konsumentprisindex.

 

15 okt 2017


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna. Använd detta kontaktformulär istället.