Stäng
Prisbasbeloppet 2015

Basbeloppet 2015. Vad ligger gränsvärdet på 2015 för vad man får kostnadsföra direkt

Se PBB för 2021 här

PRISBASBELOPPET FÖR 2020 FINNS HÄR

PRISBASBELOPPET FÖR 2019 FINNS HÄR

PRISBASBELOPPET FÖR 2018 FINNS HÄR

PRISBASBELOPPET FÖR 2017 FINNS HÄR

Basbeloppet 2015

År 2015 ligger prisbasbeloppet44500 Kr.

Hur stort värde kan man kostnadsföra direkt?

Du får enligt Skatteverket kostnadsföra inköp av inventarier som har ett mindre värde direkt. Mindre värde har definierats som halva prisbasbeloppet, alltså 0,5 x 44500 = 22250 Kr för 2015.

29 maj 2015


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna. Använd detta kontaktformulär istället.