Stäng

Stäng
PBB (Prisbasbelopp) för 2017Prisbasbeloppet 2017. Vad ligger gränsvärdet på för inkomståret 2017 för vad man får kostnadsföra direkt? Vad är värdet för PBB för år 2017? 

Se PBB för 2021 här

PBB för 2020 finns här

PBB för 2019 finns här

PBB för 2018 finns här

Basbeloppet 2017

För år 2017 blir prisbasbeloppet 44800 Kr

(2015 låg det på 44500, 2016 var PBB 44300)

Hur stort värde kan man kostnadsföra direkt?

Man kan och får enligt Skatteverket kostnadsföra inköp av inventarier som har ett mindre värde direkt, du behöver alltså ej skriva av det över flera år. Mindre värde har definierats som halva prisbasbeloppet, alltså 0,5 x 44800 = 22400 Kr för 2017.

 

12 sep 2016


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna. Använd detta kontaktformulär istället.