Stäng
PBB Prisbasbelopp 2019Prisbasbeloppet 2019. Vad ligger brytgränsen på under inkomståret 2019 för vad företaget får kostnadsföra direkt i bokföringen? Vad är PBB-beloppet för i år? Hur högt är PBB för innevarande år? Är PBB-värdet fastställt för 2019 ännu? Vad är värdet på PBB för år 2019? 

Basbeloppet 2019

Se PBB för 2020 här

För år 2019 blir prisbasbeloppet 46500 Kr.

Detta medför en ökning med 1000 Kr jämfört med förra året.

(PBB 2015: 44500, PBB 2016: 44300, PBB 2017: 44800, PBB 2018: 45500)

PBB styr olika bidragsnivåer för privatpersoner och bokföringsgränser för företagare. Även om underlaget inte direkt baseras på PBB-formeln eller PBB-värdet så ingår det i många andra nyckeltal och beräkningar som får genomslag i olika gränsvärden och tröskelvärden.

Om du behöver se PBB-beloppen väldigt långt bak i tiden så kan du titta i den här tabellen över PBB som faktiskt sträcker sig så långt tillbaka som 1960-talet.

Hur stort belopp kan du kostnadsföra direkt?

Enligt Skatteverket har du som företagare rätt att kostnadsföra inköp av inventarier som har ett mindre värde direkt, du behöver alltså inte skriva av det på flera år. I detta sammanhang har termen "Mindre värde" definierats som  50% av prisbasbeloppet, vilket ger 0,5 x 46500 = 23250 Kr för 2019.

Hur fastställs PBB-beloppet?

Det är inte regeringen eller Skatteverket som man kanske skulle kunna tro, utan det är faktiskt SCB som beräknar PBB baserat på förändringen i konsumentprisindex.

 

6 jan 2019


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna. Använd detta kontaktformulär istället.