Rätt moms 2021

Stäng

Stäng
Prisbasbeloppet 2016

Basbeloppet 2016. Vad ligger gränsen på för vad man får kostnadsföra direkt i sitt företag? Hur högt är prisbasbeloppet för för år 2016? Vad är basbelopp 2016?

Se PBB för 2021 här

Se PRISBASBELOPPET FÖR 2020 HÄR

Se PRISBASBELOPPET FÖR 2019 HÄR

Se PRISBASBELOPPET FÖR 2018 HÄR

Se PRISBASBELOPPET FÖR 2017 HÄR

Basbeloppet 2016

År 2016 ligger prisbasbeloppet44300 Kr.

(En sänkning med 200 Kr jämfört med 2015)

Hur stort värde kan man kostnadsföra direkt?

Du får enligt Skatteverket kostnadsföra inköp av inventarier som har ett mindre värde direkt. Mindre värde har definierats som halva prisbasbeloppet, alltså 0,5 x 44300 = 22150 Kr för 2016.

Vem bestämmer hur stort prisbasbeloppet blir?

Det är SCB som beräknar gränsvärdet baserat på förändringen av konsumentprisindex.

 

 

2 jan 2016


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna. Använd detta kontaktformulär istället.