Stäng
Kan man fakturera Äventyrsparker, Höghöjdsbanor och Zipline med 6% moms?Moms på höghöjdsbanor.Vad är momsen på högbanor  och samarbetsbanor? Kan man hävda att linbanor och äventyrsparker ska få 6% moms som sportanläggning? Är äventyrsbanor idrott? Vilken moms är det på nöjesparker?

"Hej! Jag driver en höghöjdsbana. Besökarna får instruktioner och går sedan på banor uppe i träden och åker linbanor. Vi har 25% moms. Finns det något argument för att vi skulle ha 6% istället?"

EU:s momsdirektiv (RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG, BILAGA III, punkt 7) skrivet på ett sådant sätt att man uttryckligen anger ganska specifikt vad som får ha reducerad momssats i EU-länderna.

  • 7. Tillträde till föreställningar, teatrar, cirkusar, marknader, nöjesparker, konserter, museer, djurparker, biografer, utställningar och liknande kulturella evenemang och anläggningar.
  • 13. Tillträde till sportevenemang.
  • 14. Utnyttjande av sportanläggningar.

I Sverige har dock nöjesparker full moms på 25% trots trots att EU tillåter reducerad moms på just detta. Skatteverkets argument för att nöjespark har 25% är att det inte är en djurpark.

"Undantag

Exempel på verksamhet som inte räknas som djurpark och där skattesatsen därför är 25 procent är:

• tillträde till minizoo på nöjesparker, friluftsanläggningar med mera"

Skatteverket bör alltså läsa EU:s momsdirektiv en gång till. Det är dock tillåtet att ha full standardmoms på nöjespark men Skatteverkets argument att det inte är djurpark håller inte. Men tar man inträde till en konsert på en nöjespark kan man fakturera 6% moms.

På samma sätt och med samma ologiska logik kommer man fram till att andra aktiviteter inte har 6% moms för att det inte är museiverksamhet..

"Följande har inte ansetts vara museiverksamhet:

Evenemang med medeltidstema med bland annat försäljning på en marknad och aktiviteter på en medeltida lekvall (plats för friluftslekar och idrott). Trots att EU-direktivet tillåter just lägre moms på just marknad, idrott och sportanläggning.

• Visning av grotta. (men nu är det 6% på naturguidning så..)

Vetenskapspark."

Återigen Skatteverket, er argumentation håller inte som motivering till varför marknad och lekpark inte ska få 6% moms eftersom det "inte är museiverksamhet".

Att Sverige inte har låg moms på nöjesparker försvårar argumentationen för att Äventyrsbanor och Höghöjdsbanor och liknande ska få 6% moms i Sverige. Men eftersom motiveringen inte håller är dörren öppen för omtolkning av Skatteverket.

Man måste då hävda att er aktivitet är antingen cirkus, sportanläggning eller nöjespark med inträde och hänvisa till att EU tillåter lägre moms på just detta. Men det blir svårt att använda detta argument om er aktivitet inte är inom inhägnat/avgränsat utrymme/lokal i stadsmiljö, eftersom EU:s momsdirektiv fokuserar på lägre moms för aktiviteter i stadsmiljö som anses lite finare precis som Opera. Finkultur = 6%, Fulkultur = 25%.

Det andra problemet är att Skatteverket beslutat att just Äventyrsbanor inte ska ha 6% moms. Med motiveringen att det inte är idrott! Men det är ofta en form av sportanläggning eller nöjespark som uttryckligen får ligga på reducerad momssats enligt EU:s momsdirektiv!

Snälla rara Skatteverket ni kan inte använda negativ argumentation som motivering på detta sätt med tanke på hur momsdirektivet är skrivet. Logiken är osund.

Med Skatteverkets negativa logik skulle man alltså kunna säga att mjölk inte är ett livsmedel för att det inte är en fisk.. 

Ett annat alternativ är en tolkning att det är fråga om idrott med 6%. Men då krävs det att ni är med i Riksidrottsförbundets verksamhet för att det automatiskt ska bli idrott. Fler aktiviteter kan dock bli idrott genom enskilda handläggares godtyckliga bedömningar, vilket förklarar varför momssatserna varierar runt om i landet för liknande aktiviter. Syftet för aktiviteten måste vara motion, sport eller idrott. Lägg till tävlingsmoment om det inte redan finns eftersom det förstärker möjligheten till tolkning som idrott.

Vad är idrott?

Om man gräver lite djupare i ställningstaganden ser man att Skatteverket lutar sig mot en argumentation från Skatterättsnämnden:

"ansåg att en förutsättning för att en aktivitet ska hänföras till idrottslig verksamhet i momshänseende är att syftet med aktiviteten är att deltagarna ska bedriva sport eller idrott. Enbart det förhållandet att en verksamhet innefattar en viss fysisk aktivitet av deltagarna medför således inte att verksamheten är att hänföra till idrottslig verksamhet."

Därför räcker det inte med att man bara rör på sig och får upp pulsen lite för att det ska klassas som idrott, det krävs lite mer argument. "Fel argument" och marknadsföring på hemsidan kan sätta käppar i hjulet för att få reducerad moms:

"Beskrivningen av de olika övningarna, anläggningens uppbyggnad och företagets marknadsföring av verksamheten präglas dock främst av äventyr, upplevelser och mentala utmaningar. Dessa moment utgör så dominerande inslag att verksamheten inte uppfyller mervärdesskattelagens krav på idrottslig verksamhet. Skatteverket anser därför att omsättningen i verksamheten ska beskattas enligt skattesatsen 25%."

En säljande text på hemsidan istället för fokus på lite tråkigare beskrivning av sportanläggning och idrott kan alltså fälla avgörandet mellan 6% och 25% moms..

Konsumtion av resurser istället för värdeskapande

Så här kan vi givetvis inte ha det. Hur mycket tid och resurser går åt för att myndigheterna ska sitta och bedöma dessa saker dagarna i ända? Istället för att skapa värde. Här är ytterliggare ett exempel på hur byråkratin bara konsumerar resurser och inte tillför något till samhället. Sätter vi 20% eller 25% moms på allt som idag har moms slipper vi alla dessa diskussioner och onödiga bedömningar och utredningar och kan fokusera på kärnverksamheten istället och skapa tillväxt och riktiga jobb istället för låtsasjobb på myndigheterna som ska sitta och analysera om sport är sport och om idrott är idrott..

Framförallt är det ett konkurrenshinder att man hela tiden kommer fram till ologiska slutsatser om vad som ska ligga på 6% moms eller 25% moms för likvärdiga aktiviteter runt om i landet.

Linbana

Man skulle också kunna tänkta sig alternativet att linbana är fråga om persontransport och jämföra med liftar och linbanor som drivs av motor där man åker passivt, men eftersom deltagarna förflyttar sig av egen kraft och inte i förstahand med syfte att transportera utan mer för nöje går nog inte det argumentet igenom. 

Del av guidad tur i naturen

Ett kryphål skulle vara att klämma in det i kategorin naturguidning. Ni får lägga om aktiviteten så att det blir en guidad tur i naturen med er aktivitet som en del av turen. Tyvärr är regeringens sänkning av momsen här inte riktigt förenlig med EUs momsdirektiv som det ser ut idag. Därför osäkert rättsläge. Gör ni detta måste ni ta höjd för att ni ev kan behöva betala in skillnaden mellan 6 och 25 vid ev domslut i EU domstolen. Men detta definitivt en möjlighet.

Slutsats 25% nu men kanske 6% sen

Slutsatsen blir att det i nuläget är fråga om nöje/upplevelse med 25% moms. Men att det skulle kunna gå att argumentera för 6%, men då måste detta godkännas i ett ställningstagande av Skatteverket. Fokusera på att argumentera för Idrott och/eller guidad tur i naturen.

EU är på väg att öppna för att fler aktiviteter ska få ha lägre momssats och att länderna ska vara friare att välja, detta kommer med införandet av destinationsprincipen för moms prel. 2021. Detta kommer skapa en mardröm för småföretagare som säljer till andra länder men är en öppning för er. Ni kan kontakta politiker och Skatteverket och informera om att er aktivitet borde vara en av de nya som får låg moms då.

 

 


2 Sep 2018


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Musikdistributör som gillar AI-genererad musik från t.ex. Suno och Udio.


Alternativ skatteadministration för Amazon-säljare


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se