Stäng

Stäng
Momssatser inom EU

Vilka momssatser har de olika EU länderna? EU har som bekant inte ett enhetligt moms och skattesystem vilket i sin tur är en bidragande orsak till problemet med € (Euron) och Eurokrisen. Men nu blir problematiken ett par steg värre med de nya momsreglerna som kommer för försäljning av elektroniska tjänster till privatpersoner inom EU fr.o.m 2015. Nu måste du som säljare hålla kolla på alla momssatser inom EU:s momsområde. 

Vad är momsen i olika EU-länder?

Gå in på den här sidan om EU:s momssatser så hittar du alla länders olika momsnivåer, standardnivåer och reducerade momssatser.

Vilka momssatser finns det inom EU?

Här är hela EU:s momssatser

Vad är momsen inom EU?

Alla länder inom EU har egna momssatser. Dessutom finns det undantag med områden som inte ingår i EU:s momsområde. Nu med de nya reglerna för försäljning av tjänster till privatpersoner inom EU kommer behovet av den här informationen om EU:s olika momsnivåer att öka dramatiskt.

1 nov 2014


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna. Använd detta kontaktformulär istället.