Stäng

Stäng
Reverse ChargeReverse Charge. Det står reverse charge på en faktura jag fått från ett företag utomlands, vad innebär det? Det betyder omvänd skattskyldighet på svenska. I praktiken innebär det att du som köpare måste beräkna och betala moms på inköpet istället för säljaren. Reverse charge infördes när EU bildades för att underlätta momshanteringen vid handel mellan länderna. Det gör att säljaren slipper momsregistrera sig i det land den säljer till. Idag har dock hel EU:s momshanteringssystem blivit betydligt mer komplicerat och en hel del undantag finns. Som det inte var nog med strulet infördes nya regler för fakturering av elektroniska tjänster nu med start 2015. Då blir det ändå så att säljaren måste vara momsregistrerad i landet där kunden finns, eller att man använder MOSS-tjänsten för att betala och redovisa moms för kundens räkning.

Reverse charge mellan företag

Men när du fakturerar företag-till-företag är det fortfarande ganska enkelt med reverse charge. Du fakturerar företaget du säljer till utan moms och hänvisar till ett direktiv som motiverar varför du fakturerar utan moms. Om det istället är ditt eget företag som köper något från ett annat företag inom EU ska du själv beräkna moms på inköpet. För att underlätta beräkningarna av moms vid inköp med reverse charge regeln kan du använda onlineräknarna för momsberäkningar här. Du kan läsa mer ingående om detta under Meny-alternativet "EU-moms".

 

3 feb 2015


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna. Använd detta kontaktformulär istället.