Stäng
Anstånd med skatt på grund av Covid19 i enskild firmaCovid-19 anstånd. Anstånd medges för preliminärskatt på lön, men hur blir det i enskild firma där man inte tar ut någon lön? Hur skjuter man upp skatten på grund av Wuhan-viruset? Hur mycket moms slipper man betala på grund av Coronaviruset? Ska uppskjuten skatt p.g.a. Covid-19 bokföras på något speciellt sätt? Ska anståndet med moms bokföras på ett speciellt konto? När måste skatten på den periodiserade vinsten betalas in? Hur bokförs stödet till företagen på grund av pandemin? Vilket år återbetalas anståndet med preliminärskatten? Hur skjuter man upp skatten på grund av Coronaviruset?

Virusets riktiga namn är egentligen SARS-Cov-2 inte Covid-19 så att det inte råder någon tveksamhet, men eftersom alla använder termen Covid-19 för allt som har att göra med pandemin kommer jag använda den benämningen i texten.

Anstånd med preliminärskatt på grund av Covid19

"Hej, hur tolkar ni anståndet med preliminärskatt för enskild firma, syftar anstånd med 'preliminärskatt på lön' även på den preliminärskatt som man betalar på förväntad vinst (vinstskatten) och ingår anstånd med Egenavgifter?

I regeringens stödpaket anges att man kan söka om anstånd för “preliminärskatt på lön”. Hur ska detta tolkas för en enskild firma där man betalar preliminärskatt på vinsten inte på löneuttag?"

Du kan få anstånd med 3 månaders betalningar för perioden januari-september 2020 och den maximala fördröjningen av betalningen är satt till 12 månader. Åtgärden träder i kraft 7:e april men ska gälla retroaktivt för hela året. När det gäller preliminärskatt för enskild firma så säger Skatteverket att det i första hand är framtida betalningar som kommer minskas snarare än att man får igen redan betald preliminärskatt. Men det är så mycket som ändras löpande nu att man vet snart varken ut eller in. Enklast är att bara skicka in en ny ansökan om preliminärskatt (preliminär inkomstdeklaration) där du anger en betydligt lägre förväntat vinst. Då kommer dina resterande månaders betalningar under 2020 minska drastiskt.

Nu i det senaste paketet ges möjlighet att periodisera 100% av vinsten för beskattning senare. OBS! Detta gäller för inkomstår 2019. Du kan även ange noll som vinst i preliminärskattedeklarationen nu för att minimera dina skattebetalningar i år. Dessutom ändra (skicka in ny) för föregående år, alltså 2019, och få igen det du betalt in i preliminärskatt förra året eftersom du periodiserar HELA skatten på vinsten för förra året. Normalt får du sätta av 30% i periodiseringsfond men nu kan du gör det för all vinst under 2019.

Anståndet är inte räntefritt, det är faktiskt på gränsen till ockerränta som staten tar ut i denna pandemiska nödsituation. Just nu ligger räntan på "lånet" från staten på 6,6% (OBS! Nytt beslut räntan är nu bara 1,25% plus 0,2% anståndsavgift per månad). Ni kan lika gärna söka om lån på Toborrow eller liknande istället och få lika eller lägre ränta, men det kan naturligtvis vara svårt att få finansiärer under rådande omständigheter även hos Toborrow.

Ska momsen som man får anstånd med flyttas till annat konto eller är det ok att det ligger kvar på konto 2650?

Du behöver inte bokföra på något annat konto eller flytta uppskovsbeloppet om du inte vill. Från Skatteverkets perspektiv är den uppskjutna momsen en skatt som ska betalas i framtiden som alla andra framtida momsskulder. MEN av praktiska skäl kan det vara smidigt att skapa ett eget konto för beloppet som du fått beslut om anstånd med. Detta eftersom det blir mycket enklare att stämma av och kontrollera bokföringen och momsredovisningen, om den momsskuld som ligger på de olika momskontona stämmer med de belopp som debiterats och krediterats under varje kvartal, eller vilken redovisningsperiod du nu använder.

Mitt förslag är att du skapar kontot 2651 "Coronamoms" och avslutar perioden på vanligt sätt i ditt bokföringsprogram, sedan gör du bara en extra bokning efter den normala momsrapporten bokförts som flyttar periodens moms från 2650 till 2651. På detta sätt nollas alltid det normala momskontot för momsskuld till Skatteverket, så slipper du få problem med varningar och avvikelserapporter i ditt bokföringsprogram för att momsen inte verkar stämma med vad som är bokfört och betalt. När du väl i framtiden betalar "Coronaskulden" gäller det att komma ihåg att nolla 2651 och bokföra den extra ränta du får betala för lånet från staten. Räntan betalas när anståndet går ut.

Det kan dock vara svårare att få anstånd med moms än med sänkt preliminärskatt. Detta eftersom det anses att du borde ha momspengarna insamlade redan, därmed borde det inte finnas något problem att betala in dessa. Men här måste byråkraterna ta hänsyn till helheten. Nu får många företag drastiskt minskade intäkter men det kan vara svårt att sänka kostnaderna lika mycket. Många kostnader är fasta. Därför behöver företagen momspengarna för att täcka kostnaderna under den period som Covid-19-epidemin pågår. Momspengarna behövs för att kompensera bortfallet av intäkter, därför har företagen inte redan dessa pengar tillgängliga för att betala moms med, de behövs för att klara de löpande utgifterna. Man får hoppas att Skatteverket tillämpar en generös bedömning av alla som ansöker om uppskov även för momsen. Antagligen kommer de som ansöker efter det nya regelverkets startdatum 7 april få en generösare bedömning. Ansöker du redan nu så tillämpas befintligt striktare regelverk för uppskov (63 kap. 15 § skatteförfarandelagen).

Ska anståndsbeloppet särredovisas på något sätt när man redovisar förenklat årsbokslut?

Nej, du redovisar din faktiska totala momsskuld som vanligt. Preliminärskatten bokförs inte alls om du betalar den från ditt privata konto eftersom det ses som en privat skuld. Även om du bokför betalningarna av preliminärskatt för att du betalar det från företagskontot behöver du inte bokföra på något annat sätt. Du bokför det belopp du faktiskt betalar.

Ansök om anstånd med skatt (Covid-19) genom att fylla i denna blankett

Om du får en text om att du måste ha Adobe 8 installerat, välj istället alternativet "Icke ifyllnadsbar pdf för utskrift" och fyll i blanketten manuellt för att få uppskov med skatten på grund av Coronaviruset.

Vilket år betalas 100%-periodiseringen tillbaka?

Du får periodisera 100% av vinsten för inkomstår 2019. Här har regeringen varit generös och tillämpar samma regler som vanliga periodiseringsfonder då man får sätta av 30% av vinsten räntefritt. Det betyder att du om 6 år måste återbetala den preliminärskatt du nu fått tillbaka under 2020. Med andra ord ska du återföra Coronaperiodiseringen av vinsten under inkomstår 2025, vilket alltså innebär att du redovisar återföringen i deklarationen 2026. Det innebär i praktiken 6 års skattebefrielse på hela vinsten du gjorde under 2019.

OBS! Det är ingen ränta på denna uppskjutning av skatten, dvs 6 år räntefritt anstånd med vinstskatten för inkomstår 2019.

(Taket är 1 miljon för periodisering av 100% av vinsten).

Läs även:

Bokföra ändrad betalning av preliminärskatt

Så här bokför du betalningen av anståndet för Covid-19

 

 

24 Mar 2020


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Momslathunden är en app till din mobil som gör bokföring och momsdeklarationerna busenkla. Bild på huvudmenyn från Moms-lathunden.

Ladda ner momslathunden för iPhone och iPad.
Ladda ner iPhone/iPad versionen

Ladda ner Momslathunden för Android-enheter.

Ladda hem Android-versionen


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se