Stäng

Stäng
Gäller tröskelvärdet (gränsvärdet) även tjänster eller bara varor vid distansförsäljning?Distansförsäljning inom EU. Du kanske har hört talas om att det finns olika tröskelvärden, eller gränsvärden, när man säljer till ett annat EU land. Kommer man över denna gräns, som är unik för varje medlemsland inom EU, måste man momsregistrera sig i landet dit man säljer.

Tröskelvärdet gäller endast varuförsäljning som transporteras till mottagarlandet!

Det gäller alltså inte försäljning av tjänster till andra EU länder.

Som exempel kan vi ta Tyskland. Det landet har är gränsvärde för registrering vid distansförsäljning€100000. Kommer du över detta belopp måste du momsregistrera dig i Tyskland och börja sälja varorna som om det var en inrikesförsäljning i Tyskland. Tjänster kan du fortsätta att sälja hur mycket du vill från Sverige till tyska företagskunder.

Se tabell med tröskelvärden för EU-länder här

Gäller distansförsäljning för B2B?

Om du säljer från ditt svenska företag till ett annat företag i ett annat EU-land (B2B - Business to Business) gäller inte distansförsäljningsgränserna (tröskelvärden). Du kan alltså sälja utan moms för hur mycket som helst utan att bli skyldig att registrera dig i landet du säljer till så länge det är FÖRETAG du säljer till. Du fakturerar då utan moms enligt omvänd skattskyldighet.

Distansförsäljning av digitala tjänster

Notera att de nya momsreglerna för försäljning till privatpersoner av elektroniska tjänster (appar, spel, musik, digitala produkter) gör att du måste antingen momsregistrera dig i Tyskland om du säljer just dessa tjänster till privatpersoner eller använda redovisningstjänsten MOSS.

Du kan också använda den här tjänsten för att hantera moms på elektroniska tjänster globalt.

Säljer du nedladdningsbara filer till FÖRETAG är det fortfarande omvänd skattskyldighet som gäller och du fakturerar då utan moms för B2B transaktioner, även för digital tjänster.

Här kan du se alla tröskelvärden för EU-länderna

16 feb 2015


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna. Använd detta kontaktformulär istället.