Stäng
Hur bokför man inköp från privatpersoner i andra länder?"Hej!
Tack för en bra sida med mycket hjälp.
Jag har ett litet företag som köper garn från bl a Litauen. När jag sade att jag som företagare inte ska betala moms inom EU fick jag till svar att hans företag är så litet att han inte är
momsregistrerad.
Jag har också köpt begagnade stickmaskiner från privatpersoner i England.
Hur gör jag när jag bokför detta?"

Bokföra varuinköp från person i annat land

Det stämmer, många andra länder har högre gränser för när man måste momsregistrera sig. Man kan alltså driva företag som hobbyist med betydligt större omsättning än i Sverige. Det extrema exemplet inom EU tidigare var Storbritannien där man kunde sälja för motsvarande ca 1 miljon SEK per år utan att behöva momsregistrera sig.

 

När någon (privatperson eller företag) säljer en vara till ett företag i annat EU land ska man fakturera utan moms det är rätt. Men det kräver att kunden uppger sitt VAT-nr (i ditt fall SE-moms nr). Detta kallas att man fakturerar med OMVÄND SKATTSKYLDIGHET. Det betyder att inköparen = DU beräknar momsen på inköpet. Det gör man med två extra rader moms som tar ut varandra så här:

Inköp av varor från EU-land

Beskrivning Konto Debet Kredit
Varor från annat EU-land 4515 1000  
Utgående moms omvänd skattskyldighet 2614   250
Ingående moms utland (fik) 2645 250  
Företagskonto 1930   1000
Det finns mer detaljerad info här:
https://www.momsens.se/eu-moms

Använder du Visma eller Speedledger är det konto 4056.

Promikbook är som BAS alltså 4515 men du kan behöva lägga till det kontot själv.

I Zervant väljer du Kategori: 4000 (konto) och Typ: "Varor från EU-land" då fylls ruta 20 i momsdeklarationen i med kostnaden och ruta 30/48 med det beräknade momsbeloppet.

Momskod: 200/202 (Speedledger)

Fyll i momsrapporten så här (inköp av varor från företag i EU)

(inköp bokförs alltså på samma sätt oavsett om man köper från privatperson eller företag)

Inköp från någon som inte är momsregistrerad

Att säljaren inte är momsregistrerad spelar ingen roll, den säljer helt enkelt utan moms även inrikes i sitt land. Skatteverket hävdar att man inte behöver beräkna moms vid inköp från privatpersoner, men eftersom i princip alla privatpersoner som säljer varor blir en beskattningsbar person måste du beräkna moms på inköpet även från privatpersoner. Se en utförlig förklaring längre ned i artikeln.

Momssats för beräknad moms

Det är alltid utan moms till utrikes företagskunder oavsett vilket för säljaren. Men DU måste beräkna moms på inköpet enligt svenska momsregler.
Du ska alltså beräkna momsen enligt momssatsen för varan om den sålts inrikes i Sverige. Garn och symaskiner har 25% moms. Så du beräknar med 25%.

Inköp från privatperson utanför EU

Då får du också en faktura/kvitto utan moms. Det blir även här omvänd skattskyldighet för DIG alltså att DU måste beräkna två rader moms på inköpet. 

MEN det blir också IMPORT vilket gör det hela lite krångligare. Du kan också behöva betala importmoms. Om du t.ex. köper en bok från en privatperson utanför EU t.ex. USA så blir konteringen så här (precis som vid inköp från företag utanför EU):

Beskrivning Konto Debet Kredit
Böcker och tidningar 6970 1 000,00  
Utgående moms varuimport 2635   60,00
Ingående moms varuimport 2645 60,00  
Egen Insättning 2018   1 000,00

(BAS-kontoplanens generella konto för import av varor är 4545)

Du beräknar alltså momsraderna med 6% moms för att böcker har 6% moms i Sverige. Den beräknade momsen ska kalkyleras enligt de svenska momssatserna (omsatt i Sverige).

Mer ingående info om bokföring och import av varor finns här

Inköp där man inte angivit sitt SE-VAT-nr

Hej Momsen! Tycker ni gör ett fantastiskt jobb. Jag betalar gärna för er hjälp.

Jag har en bokföringsfråga gällande förvirrande och galna regler kring fiktiv moms av EU-inköp.

Mitt företag köper ofta in varor från andra EU-länder. Jag har använt mig utav Bokios bokföringsmall av EU-inköp av varor och bokfört detta mot mitt företagskonto 1930, enligt exemplet: https://www.bokio.se/hjalp/bokforing/bokforingshjalp/inkop-av-varor-och-tjanster-fran-utlandet/

Alltså:

Konto     Debet    Kredit

1930               788          - Företagskonto / affärskonto

2614               197          - Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25 %

2645      197                   - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet

4010      788                   - Inköp material och varor

4515      788                   - Inköp av varor från annat EU-land, 25 %

4598               788          - Justering, omvänd moms

 

Du kan förenkla detta genom att radera raderna 4010 och 4598, och bara bokföra 788 på i debet på 4515:

 

1930               788          - Företagskonto / affärskonto

2614               197          - Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25 %

2645      197                   - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet

4515      788                   - Inköp av varor från annat EU-land, 25 %

 

OBS! Förut bokade man utgående moms för tjänster på 2614 och varor på 2615. Men sedan år 2015 ska man bokföra både varor och tjänster på 2614 (för inköp inom EU).

 

Om jag uppfattade skatteverket rätt ska man inte redovisa fiktiv moms om man har köpt en vara inom EU och inte skickat sitt VAT-nummer?

 

Jag ser att Skatteverket numera har denna info på en sida:

“Så här gör du om säljaren inte är momsregistrerad”

Köp av vara från EU

 

Det går att komma fram till två motsatta men logiskt korrekta slutsatser i detta fall. Om man ser transaktionen som utanför momssystemet behöver man inte beräkna moms, men om man istället konstaterar att säljaren är en beskattningsbar person som säljer varor måste man beräkna moms på inköpet. Det här är EU:s momssystem i ett nötskal så att säga. Jag förklarar detta ytterligare längre ned.

 

För vissa av mina inköp stämmer detta in då företaget vägrar att hantera det som en företagsköp.

 

Ja det är ett problem att man bara kan köpa som privatperson ibland fast man är företag.

 

Skatteverket tycker att jag borde ha köpt det privat istället mot företaget, vilket jag tycker låter galet.

 

Detta har jag svårt att förstå. Om det är uppenbart att det finns en koppling mellan inköpet och ditt företags verksamhet måste du bokföra inköpet/användningen. 

 

Så vet inte hur Skatteverket tänkte här, kanske trodde du hade AB och då är det hårdare vad som får bokas in i företaget och vad som måste hanteras privat. I AB måste fakturan vara utställd till just den juridiska personen för att man ska få bokföra det (annars måste det tas upp som utläggsersättning som att den anställda köpt något till företaget med privata pengar på resa och liknande). Men i enskild firma är privatperson och företaget samma sak, så där kan man (och ska man) bokföra inköp utställda till dig som privatperson i företaget när varan är inköpt för företagets räkning.

 

Jag gissar för att laga min bokföring, borde jag bara ändra mina verifikationer och bara ta bort den fiktiva momsen på något sätt. Detta eftersom jag har köpt varan med pengar från mitt företagskonto och inte mitt privata konto.

För mig låter det galet att jag bör låtsas att varan är köpt av mitt privata konto när jag inte har gjort så i verkligheten. Dock är jag väldigt osäker på hur man ska bokföra detta, vilket jag behöver hjälp med.

 

Man skulle kunna tänka sig privat hantering så här:

 

4010, Inköp varor, Debet, 788

2018, Egen insättning, Kredit, 788

 

Genom att använda sig av egen insättning visar man att det är betalt privat och då struntar vi i momsraderna. Men det kräver att det betalats från ditt privatkonto eller privata kontokort.

 

Om jag resonerar fel och att jag bör ändå ändra och bokföra det som ett privatköp på något sätt, behöver jag också förstå hur. I mitt huvud ska man inte blanda privatkonto och företagskonto.

 

Nej, du tänker rätt. När du betalt från företagskontot och varan är avsedd för ditt företag kan man inte hantera det som ett privat köp.

 

Enligt mig behöver du ej korrigera bokföringen och ta bort de fiktiva raderna med moms eftersom beräkning av moms är den mest korrekta hanteringen i bokföringen enligt mig, även om det rent logiskt går att argumentera för att detta inte behövs vid inköp från privatperson som är utanför momssystemet.

 

***

 

Det finns många exempel på nätet när JAG som företag har skickat mitt VAT-nummer till ett företag INOM EU, men väldigt oklart hur det ska bokföras om man inte har skickar sitt VAT-nummer till företaget.

Idag har jag bokfört med fiktiv moms när jag köpte in varor ifrån ett annat EU-land, som i exemplet. Jag trodde man alltid ska redovisa fiktiv moms oavsett. Men enligt skatteverket, om jag fattade det rätt, så skall man inte göra det om man inte har skickat sitt VAT-nummer. Jag litar inte riktigt på detta då i alla exempel jag a googlat from pekar på att jag ska bokföra som vanligt, bara det att momsen blir en kostnad egentligen och inget jag kan få återbetalat. Men det är en djungel och är osäker på vad som är rätt och vad som är fel.

 

Ja, som sagt det finns 2 motsatta slutsatser i detta fall. Du har gjort på det mest korrekta sättet enligt mig.

 

Alla varor jag köpte inom EU har jag betalat på mitt företagskonto 1930.

 

Grundfrågan är följande:

  • Hur bokför man när man köper en vara inom EU och man INTE har skickat sitt VAT-nummer?

 

Du bokför som vanligt och beräknar moms på inköpet precis som du gjort.

 

  • Bör man bokföra mot sitt privata konto när man köper en vara inom EU och man INTE har skickat sitt VAT-nummer?

 

Nej, bara för att en ej momsregistrerad privatperson i annat land säljer varor till dig utan moms och utan att skriva ut ditt SE-VAT-nr på fakturan betyder det inte att det inte ska tas upp i ditt företags bokföring. Eller att du ska hantera det som ett privat inköp från privatkonto som sedan förs in i företagets bokföring för att det var menat för företagets räkning. Som enskild firma kan du bokföra fakturor i företaget fast de är utställda till dig som privatperson. I själva verket finns det flera krav på att alla intäkter och kostnader som berör företaget måste redovisas i företagets bokföring.

 

Om du har lämnat ditt SE-VAT-nr till säljaren eller ej saknar betydelse för om du ska bokföra det i ditt företag. Det är SYFTET med inköpet som avgör om det ska anses vara ett privat köp eller ett inköp till din verksamhet. Jag kan inte hitta något stöd för att du ska hantera denna typ av transaktioner genom att betala från ditt privatkonto, det är obegripligt.

 

För alla exempel, utom då det är svensk moms på fakturan, ska du själv beräkna fiktiv moms på två rader ovanpå inköpsbeloppet.

 

På svaret ovan, hur vet man att de har dragit svensk moms om det inte framgår?

 

Det framgår av fakturan om de lagt på svensk moms. Den måste vara specificerad i SEK dessutom, annars är den inte avdragsgill utan blir en kostnad för dig. Finns det antydan om att det är moms på fakturan men det inte är utskrivet i separat belopp och/eller inte specificera i svenska kronor måste du anta att det är utländsk moms som avses och därmed blir momsen en kostnad för dig, och du bokför totalbeloppet (det du betalade) som en kostnad. Du beräknar 2 rader moms ovanpå totalbeloppet inklusive “oklar/utländsk moms”.

 

Finns det ingen moms i SEK bokför du fakturans totalbelopp och beräknar moms på 2 rader.

 

Finns det moms i SEK måste säljaren vara momsregistrerad i Sverige, och då är momsen redan beräknad och klar, och du bokför den som ingående moms precis som ett inrikesköp eftersom den då anses vara omsatt i Sverige.

 

Saknas faktura helt måste du ändå bokföra kostnaden och beräkna moms på inköpet på 2 rader. Då måste du ta det underlag du har och göra en s.k. bokföringsorder där du bokför manuellt enligt uppgifter i ett mail eller liknande underlag.

Utförligare utredning av beräkning av moms på varuköp inom EU 

Tidigare krävde skatteverket att man skulle beräkna moms på alla inköp, även de som fakturerades med svensk moms (!), alltså dubbelbeskattning, först svensk moms och sedan egen beräknad moms ovanpå detta! Nu ser jag att man omvärderat detta något och skriver att man inte ska beräkna UTGÅENDE MOMS på inköp från privatperson inom EU:

“Så här gör du om säljaren inte är momsregistrerad

Du ska inte räkna fram och redovisa svensk utgående moms om du köper varor från en säljare i ett annat EU-land som inte är momsregistrerad. Det gäller till exempel om säljaren är en privatperson.”

Köpa varor från andra EU-länder

Man säger inget om man ska beräkna den ingående momsen eller ej som bokas på 2645, så väldigt luddigt.. Dessutom hänvisar man inte till någon rättslig vägledning eller domslut, så det finns inget konkret att luta denna slutsats mot.

 

EU:s momsdirektiv säger inget direkt om transaktionen vara från privatperson till företag i annat EU-land. Därför kan man komma fram till slutsatsen att denna typ av transaktion är utanför momssystemet, ungefär som en försäljning av vara utanför EU som skickas från land utanför EU (t.ex. Kina). Så jag kan förstå denna tolkning på ett sätt, men det går emot vad man tidigare skrivit och sagt till företagare. Tyvärr är det så här hela tiden med momssystemet inom EU som är under stor förändring där tolkningar pendlar fram och tillbaka och ingen blir riktigt klok på vad som gäller egentligen.

 

Det går också emot vad man skriver på andra ställen, t.ex. här:

 

Egenskapen av en beskattningsbar person (=“företag”) är i sig inte beroende av att personen är mervärdesskatteregistrerad. Det är tillräckligt att personen faktiskt agerar som en beskattningsbar person, d.v.s. självständigt bedriver en ekonomisk verksamhet. Registrering för mervärdesskatt är bara en formell åtgärd för att underlätta uppbörd av skatt och kontroll (C-527/11, Ablessio punkterna 18–20 och RÅ 2002 not. 26).

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2024.1/393891.html

 

Omvänd betalningsskyldighet vid leverans av varor i andra fall

När en beskattningsbar person (Säljaren) som saknar etablering inom landet (dvs baserad i annat EU-land) levererar varor inom landet till en köpare som är registrerad för mervärdesskatt i Sverige (Din enskilda firma) är det köparen som är betalningsskyldig (16 kap. 6 § ML). Motsvarande bestämmelse finns i artikel 194 i mervärdesskattedirektivet.

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2024.1/423258.html

 

 

Av detta måste man dra slutsatsen att det är DU som är skyldig att beräkna moms på inköpet så länge säljaren är en beskattningsbar person, vilket säljaren är om den har ekonomisk verksamhet, vilket säljaren har om den säljer varor. Detta gäller alltså oavsett om säljaren är momsregistrerad eller inte, det räcker med att den (privatpersonen/säljaren) har ekonomisk verksamhet för att du ska bli skyldig att beräkna moms på inköpet. 

 

Det är också detta som gör att vissa tolkar det som om att man måste beräkna moms på alla inköp även de som är fakturerade med svensk moms. Med andra ord den tidigare slutsatsen från Skatteverket. Enligt mig gäller inte detta när svensk moms redan är fakturerad, eftersom momsen då redan är beräknad. Men jag kan förstå varför man kommer fram till olika slutsatser och varför allt är så förvirrat kring detta.  

 

Min slutgiltiga slutsats av allt detta blir därmed att du behöver beräkna moms på inköpet av varor även från privatpersoner som inte är momsregistrerade.

 

***

 

AI-förstärkt slutsats för ovanstående resonemang

 

För att underbygga denna slutsats (då Skatteverket hävdar motsatsen på en sida och i kommunikation med den som sedan vänt sig till mig för att få klarhet i detta) har jag låtit Goggle Gemini genomföra en parallell utredning av vad som gäller i det här fallet. Har du läst så här långt ska du också få ett supertrick som du kan använda för att få AI-chattar att generera betydligt bättre svar, som är bättre än genomsnittliga människor med GDP4 och motsvarande nivå på språkmodellen. Det lilla tricket som gör väldigt stor skillnad är att instruera AI-programmet att “visa steg för steg” för varje fråga du ställer. Det kanske inte låter så imponerande eller t.o.m. banalt, men det är vetenskapligt bevisat att språkmodellernas svar blir avsevärt bättre och betydligt mer människolika genom att bara lägga till den lilla instruktionen när du promptar. Jag har också kommenterat Geminis resonemang.

Prompt i Gemini: ”Om en beskattningsbar person har ekonomisk verksamhet och säljer varor borde kunden i annat EU-land bli skyldig att beräkna moms på inköpet, även om säljaren är en privatperson som saknar momsregistrering, men uppfyller kriterierna för att vara en beskattningsbar person. Visa steg för steg hur du resonerar.”

 

Moms vid köp från privatperson i annat EU-land

 

Steg 1: Fastställ om säljaren är en beskattningsbar person

 

Enligt EU-direktivet om mervärdesskatt (direktiv 2006/112/EG) är en person som bedriver ekonomisk verksamhet en beskattningsbar person, oavsett om de är registrerade för moms eller inte. (Korrekt)

 

Att bedriva ekonomisk verksamhet innebär att man utför en verksamhet som är kontinuerlig, av betydande omfattning och syftar till att ge vinst. 

(Korrekt, samma kriterier som för när hobby övergår till näringsverksamhet)

 

I det här fallet säljer säljaren varor regelbundet, vilket tyder på att de bedriver ekonomisk verksamhet. 

 

Steg 2: Identifiera köparens och säljarens EU-länder

 

Både köparen och säljaren måste befinna sig i olika EU-länder för att EU:s momsregler ska gälla.

(En sanning med modifikation då EU:s momsregler gäller även inrikes i varje land)

 

I detta scenario är köparen i Sverige och säljaren i ett annat EU-land. (Korrekt)

 

Steg 3: Fastställ om varorna levereras till köparen i Sverige

 

För att EU:s momsregler ska gälla måste varorna levereras till köparen i Sverige.

I detta scenario anges inte leveransdestinationen explicit, men det antas att varorna levereras till köparen i Sverige. (Korrekt)

 

Steg 4: Bestäm tillämplig momsregel

 

Enligt EU:s momsregler ska moms betalas i leveranslandet, i det här fallet Sverige. (Korrekt)

 

Detta gäller oavsett om säljaren är momsregistrerad eller inte. (Korrekt)

 

Den skatterättsliga grunden för detta är artikel 17 i direktiv 2006/112/EG, som säger att omsättning av varor som levereras av en beskattningsbar person som inte är etablerad i leveranslandet ska beskattas i leveranslandet. (Korrekt)

 

Steg 5: Slutsats

 

Eftersom säljaren är en beskattningsbar person som säljer varor till en kund i ett annat EU-land, och varorna levereras till kunden i Sverige, blir kunden skyldig att beräkna moms på inköpet, oavsett om säljaren är momsregistrerad eller inte.

(Korrekt)

 

Kunden ska använda den svenska momssatsen vid beräkningen av momsen.

(Korrekt)

 

Kunden kan sedan dra av den ingående momsen i sin svenska momsdeklaration.

(Korrekt, med andra ord kvitta den mot den utgående momsen. De 2 extra momsraderna man bokför vid inköp.)

 

 

10 Oct 2016


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Musikdistributör som gillar AI-genererad musik från t.ex. Suno och Udio.


Alternativ skatteadministration för Amazon-säljare


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se