Stäng
Kan man få momsregistreringsnummer utan F-skattesedel?Momsregistrering utan F-skatt. Kan man registrera sig för moms men strunta i att registrera f-skattesedel? Ja, du kan faktiskt få ett momsregistreringsnummer utan f-skattebevis. Detta gäller dock normalt endast om du bara säljer varor. Men säljer du tjänster måste du i princip ha f-skattesedel, det kommer annars bli väldigt svårt att sälja tjänster eftersom dina kunder då måste betala dina egenavgifter om du ej har f-skattesedel. Kunder kan också drabbas om det sker en olycka eftersom kunden då kan hamna i en situation där den har ett arbetsgivaransvar då säljaren inte har f-skatt. Men det är lagligt och möjligt att sälja både varor och tjänster utan f-skatt.

Du kan också strunta i momsregistrering om du har liten omfattning på det du säljer och det inte är din huvudsakliga inkomstkälla samt att det inte rör sig om återkommande försäljningar. Du kanske har ärvt ett "prylsamlarförråd" från en släkting och börjat sälja av lite saker då och då. Säljer du för under 50000 Kr behöver du inte skatta för vinsten vid den här typen av försäljning. Men Skatteverket har ett riktmärke på 30000 Kr och säljer du för mer än detta kan Skatteverket anse att det är fråga om yrkesmässig verksamhet och att du måste momsregistrera dig för att lägga på moms på dina försäljningar. Numera använder inte Skatteverket termen yrkesmässig verksamhet längre. Beteckningarna beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet infördes 2013-07-01 i Mervärdesskattelagen (1994:200) ML och dessa nya termer ersätter de tidigare benämningarna yrkesmässig verksamhet och näringsidkare.

 

2 feb 2015


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna. Använd detta kontaktformulär istället.