Stäng
Patreon - Bokföring av donation samt hantering av moms och skattPatreon - Bokföring, moms och skatt.

“Skulle behöva lite hjälp med att bokföra intäkter från tjänsten Patreon. Patreon är en donationstjänst där privatpersoner kan donera pengar och stödja andra privatpersoner. Jag ser att du själv tar emot donationer direkt genom din sida här på momsens.se så jag tänkte att du kanske har lite insikt i hur det hela fungerar och vad man bör tänka på. Behöver i stort sätt en genomgång på hur Patreon ska bokföras/deklareras. Driver enskild firma. Jag använder kontantmetoden.”

Kort svar: Patreonintäkten blir från ett bokföringsperspektiv en försäljning utan moms till företag i USA (export av tjänst utanför EU).

Sammanfattning av Patreon som video


Vad är Patreon?

Patreon är en plattform som gör det möjligt för kreativa skapare att få betalt för t.ex. videor på YouTube som är svåra att monetisera, alltså det är svårt att få betalt för reklamen, om ämnet är det minsta känsligt eller kontroversiellt. 

Ett annat sätt att beskriva det är att det ger innehållsskapare möjlighet att tjäna pengar på det man redan skapat. Du kan ställa in att folk sponsrar dig både t.ex. per blogginlägg du skapar eller per video. Det går även att lägga upp det som en prenumerationstjänst där man sponsrar den man gillar med t.ex. 10 USD per månad för att artisten/konstnären/innehållsskaparen ska fortsätta att leverera den typen av material man gillar och kanske fokusera heltid på det den skapar. 

Det är också ett alternativ för bloggare att tjäna pengar när det blir allt vanligare med automatiska och inbyggda annons-blockerare i webbläsarna. 

Varifrån kommer ordet Patreon?

Patreon bygger på den engelska ordet Patreonage som i sin tur har ursprung i franskans Patron där det från början hade innebörden Beskyddare eller Advokat.

Franskan har dessutom lånat ordet från latinets Pater som givit upphov till ordet Patronus (beskyddare av klienter, försvarare). 

Konceptet med en Patron som skyddar och stödjer är alltså urgammalt och nu har det även tagit steget in i den digitala ekonomin.

Video som förklarar Patreon

Är Patreon-inkomster en donation eller arbetsinkomst? 

Du får betalt för något du skapar, men det är inte på uppdrag av den som sponsrar dig. Du skapar innehåll på egen hand, självständigt, utan direkt inblandning av uppdragsgivare. Detta sker på ett sätt som innebär att den som ger pengar inte ska ses som arbetsgivare. Därför är det snarare fråga om en donation. Men ska denna donation beskattas och är den momspliktig?

Patreons avtal med skaparna

https://www.patreon.com/legal

“Creators launch a page that allows patrons to support them. You appoint us as your agent to collect and process payments on your behalf, and our fee is 5% of your pledges. You are responsible for any taxes you owe based on the payments you receive. You must also follow our rules about content and rewards.

You keep complete ownership of all content, but give us permission to use it on Patreon. Make sure you have permission to use content that you post on Patreon.

By posting content to Patreon you grant us a royalty-free, perpetual, irrevocable, non-exclusive, sublicensable, worldwide license to use, reproduce, distribute, perform, publicly display or prepare derivative works of your content. The purpose of this license is to allow us to operate Patreon, promote Patreon and promote your content on Patreon.”  

Gällande rätt:

“Any disputes with us must be resolved in San Francisco under California law.”

Patreon och skatter:

https://www.patreon.com/taxes

"1. I’m a creator. Is the money I receive from Patreon “taxable income”?

In most jurisdictions, the money you receive from your patrons is taxable income. However, see Q2 if you are a charity."

Utbetalning från Patreon är i de flesta fall en beskattningsbar inkomst.

"14. I live in the European Union. What is VATMOSS and how does it affect me?

If you are a patron located in the EU then Patreon charges VAT on your pledges at the local standard rate.

If you are a creator located in the EU then you should not have to pay VAT on your Patreon income because we collect and remit VAT on your behalf, but if you have any questions please consult a tax professional."

Patreon samlar in moms för EU-baserade kreatörer baserat på momssatsen i deras hemland, enligt EU-direktivet för moms på digitala tjänster från 2015. Det betyder att du som tjänar pengar via Patreon inte ska betala någon extra moms ovanpå din inkomst.

Vad gäller för donationer? 

En donation är momsbefriad. Du ska varken lägga på moms när du får eller ger en donation. Däremot är donationen du får en inkomst som ska vinstbeskattas, antingen att du redovisar det som hobbyinkomst eller att du bokför det så här i företaget:

Beskrivning  Konto Debet Kredit

Erhållna bidrag och gåvor

3993   5000
Företagskonto 1930  5000  

(visas endast som exempel, gäller ej Patreon)

“– Om man ger någonting men inte får någonting tillbaka är det en gåva. Men om man ger något och vill få något tillbaka, då köper man en tjänst eller vara, säger Kerstin Alvesson som är rättslig expert på Skatteverket.” - Computer Sweden.

En lång text på svårläst svenska om detta finns också hos Skatteverket här

Frivilliga donationer är inte momspliktiga 

Exempel på momsfria donationer är när ett företag och dess ägare låter besökare ta del av t.ex. videoklipp, där besökarna har möjlighet att donera varierande (små) summor via en knapp på hemsidan. I de fall information/videos/filer erbjuds till alla öppet, och de som frivilligt donerar inte får tillgång till extramaterial eller andra former av motprestationer, är donationen en gåva och därmed momsbefriad

Därför är gåvor/donationer till momsens.se momsbefriade. Alla besökare har tillgång till samma utbud av texter och nedladdningar, oavsett om dom donerar pengar eller inte. Ett argument som förstärker denna slutsats är att det saknas avtal mellan parterna (momsens.se och Doneraren) om motprestation. Därför kan det inte vara fråga om tillhandahållande av tjänster från ett momsrättsligt perspektiv. Donationerna är med andra ord inte en omsättning enligt Mervärdesskattelagen. 

Stöd för detta finns här Skatterättsnämnden dnr 21-15/I angående Streaming av videor där en person/företagare spelar datorspel likt PewDiePie och i EU-domstolens avgörande i mål C-16/93, Tolsma angående gatumusikanter som får frivilliga gåvor utan förväntan om särskilt motprestation som skiljer sig från de som inte skänker pengar till artisten.

Men gäller detta även Patreon? 

Patreon är inte en momsbefriad donation 

Problemet med en donation via Patreon är att det inte riktigt är en donation, eftersom du förväntar dig en motprestation (att mottagaren ska utföra arbete för pengar). Det hamnar snarare under samma rubrik som crowdfunding, vilket numera ska momsbeläggas enligt EU. Speciellt om det är ett företag som tillhandahåller något som finansieras med crowdfunding. För att ytterligare krångla till det juridiskt så är det inte säkert att en donation där man förväntar sig motprestation verkligen är en försäljning av tjänst. Om beloppet är väldigt litet i förhållande till vad man får är det ändå en gåva från ett skatteperspektiv. 

Men när det är fråga om ett företag, som ditt, som får pengar via Patreon är det tydligare att det blir fråga om en ersättning för utfört arbete och inte en gåva, även vid små belopp. Om tillhandahållandes dessutom sker på en s.k. marknadsplats drog EU:s momskommitté slutsatsen att det definitivt är fråga om en momspliktig tjänst. 

Om Patreonerna får tillgång till extramaterial är det definitivt fråga om tillhandahållande av tjänst = momspliktigt. Dessutom finns det då inbyggt i Patreonsystemet ett avtal om att donera per publicerat material eller per månad, eller motsvarande. Därmed säljer skaparen (ditt företag) digitalt material eller en elektronisk tjänst, som definitivt är momspliktigt, om det görs via Patreons digitala marknadsplats. 

Därmed är det klarlagt att den som ger måste betala moms och Patreon måste hantera moms för donationerna från Patreonerna i egenskap av marknadsplats.  

Men hur blir det då för ditt företag som tar emot donationerna från Patreon? 

Marknadsplats 

Patreon räknas i detta fall som Marknadsplats från en momsperspektiv, vilket innebär att skyldigheten att samla in moms från privatpersonerna hamnar i deras knä, enligt EU. 

Hur avgör man om Patreon är en marknadsplats? 

"Om en elektronisk tjänst säljs via en marknadsplats eller annan förmedlare på Internet ska det presumeras att det är förmedlaren som har omsatt tjänsten till köparen. Det är bara om det uttryckligen framgår av fakturan eller kvittot att det är leverantören som är säljare som förmedlaren inte anses ha omsatt tjänsten till köparen. Detta måste dessutom framgå av avtalet mellan parterna. 

Om det är förmedlaren som godkänner debitering av köparen eller godkänner leverans av tjänsterna eller fastställer de allmänna villkoren för tillhandahållandet är det dock alltid förmedlaren som anses ha omsatt tjänsten till köparen." - Skatteverkets ställningstagande

Med stöd av detta kan vi se att Patreon definierar sig själva som Agent, dom godkänner och tar betalt av den som donerar men dom styr inte själva tillhandahållandet. Det framgår inte uttryckligen att det är ditt svenska företag som sålt tjänsten utan det är snarare Patreon som står som säljare i kvitton man får från PayPal och liknande. Men de perfekta kvitton och fakturor som Skatteverket tänker på finns inte i de här sammanhangen. Det blir alltså lite av en gråzon som vanligt när det gäller internationell moms. Men Skatteverket skriver själva i sitt uppdaterade ställningstagande att det vanligaste är att den som säljer elektroniska tjänster gör det via något som ska tolkas som en marknadsplats. Det är då marknadsplatsen som ansvarar för momshanteringen mot slutkunden (syftar här på den som donerar via Patreon = slutkund).

Nu har dessutom Patreon själva valt att tolka sig som marknadsplats enligt EU:s regelverk och samlar in moms från de som donerar om de är inom EU. Därmed är det fastställt att Patreon ska ses som marknadsplats i detta fall.  

Detta ser man också när man försöker ge pengar via Patreon numera. Då får man betala den summa man anger plus momsen i det land där man bor. Detta beror på EU:s nya regler för digitala tjänst som innebär den som säljer en digital tjänst ska fakturera med momssatsen i det aktuella landet som privatpersoner (kunden) hör hemma. För Patreon-webbplatsen innebär detta att dom måste samla in 25% svensk moms från svenska givare och 19% moms från tyska givare etc. För givare utanför EU kan dom i vissa fall också behöva samla i moms, men oftast inte som det ser ut just idag. Men allt fler länder går mot att inför EU-modellen för moms på digitala tjänster. 

Eftersom Patreon är baserat i USA behöver man egentligen inte följa EU:s regelverk även om EU anser att hela världen ska följa EU:s regler, men Patreon har ändå valt att göra det. Det gör det enklare att veta hur man ska bokföra och redovisa intäkterna. 

Workaround för donerare att slippa moms 

En enkel workaround för att slippa slösa bort 25% extra svensk moms när man inte vill stödja myndighetshaveriet i Sverige, utan bara innehållsskaparen, är att inte ange någon “Location” i Patreon-profilen. Detta fält lämnas automatiskt tomt om du inte manuellt redigerar din profil och anger det själv. Fyller du aldrig i din plats på egen hand utgår Patreon från att man inte är person inom EU och samlar därför inte in någon moms.. 

Du kan inte registrera dig som företag med ditt VAT-nr, vilket innebär att du kommer få betala moms om du ger pengar från företaget. Detta ska dock vara avdragsgillt som ingående moms, även om Skatteverket varit lite förvirrade på detta område.

Slutsats för ditt svenska företag 

FÖR DIN DEL så blir affärshändelsen en transaktion mellan ditt svenska företag och Patreon i USA:

Patreon, Inc. 

600 Townsend Street, Suite 500

San Francisco, CA 94103

Kalifornien, USA

Det blir alltså B2B vilket innebär andra regler. När det gäller försäljning mellan företag hanteras momsen enligt omvänd skattskyldighet. Det betyder att kunden (Patreon) beräknar och redovisar moms på inköpet. Det företag som säljer en tjänst till annat företag fakturerar därför utan moms.  

För dig innebär det att du fakturerar pengarna du får från Patreon utan moms.

Patreon beräknar moms enligt regelverket för omvänd skattskyldighet i sitt land, om sådana regler finns i det land eller delstat företaget är baserat (USA, Kalifornien). Men hur Patreon hanterar sin egen interna hantering av momsen är inget du behöver bry dig om.

Här gäller det att hålla koll på om du säljer en tjänst till företag INOM EU eller UTANFÖR EU, då det ska bokföras olika och redovisas på olika sätt i momsdeklarationen (trots att det inte är någon riktig moms inblandad).

För din svenska enskilda firma blir intäkten från Patreon en försäljning till företag i USA, eller med andra ord export av tjänst utanför EU.

Kontering av Patreonintäkt

När du säljer från svenskt företag i Sverige till företagskunder baserade utanför EU lägger du aldrig på moms. Du fakturerar utan moms och bokför bara två rader:

Beskrivning Konto Debet Kredit
Försäljning tjänster utanför EU 3305   1000
Företagskonto 1930 1000  

Speedledger motsvarar konto 3045 BAS-kontoplanens 3305

Bokför du i Promikbook (eller annat BAS-kontoplansbaserat program) kan du köra cut 'n paste på exemplet ovan. 

För övriga program måste du kontrollera vilket konto och eventuellt momskod som ska använda för “export av tjänst till företag utanför EU” för att momsdeklarationerna ska bli rätt.

Du kan även skapa ett eget konto t.ex. 3045 eller 3310 - Patreonintäkter om det är en huvudsaklig intäktskälla i din verksamhet, men det kräver att du kan styra med momskoder att det rör sig om en export av tjänst så att momsdeklarationen blir korrekt ifylld i ditt bokföringsprogram, annars måste du bokföra på det speciella konto som är avsett för just export av tjänster. 

Kommer utbetalningen från Irland eller USA?

Hej!
Detta är en gratisfråga.

Jag har läst din artikel om Patreon och hur det blir med moms om bokföring. Jag förstår att Patreon samlar och betalar VAT till deras VAT MOSS konto i Europa, så det är inget jag behöver göra eller tänka på, dock måste jag göra momsdeklaration.

Eftersom företaget är baserat i USA, ska jag normalt skriva dit intäkten i ruta 40 som jag förstår det, men eftersom de har "EU VATMOSS" nummer (https://support.patreon.com/hc/en-us/articles/205259549-How-VAT-works-for-creators-on-Patreon, om man scrollar ner en bit står det överst på tabellen), ska jag då istället skriva in intäkten på ruta 39?
Tack! 

Hej Sara, en bra fråga.

De pengar Patreon betalar ut till dig som kreatör ska bokföras som en intäkt från USA. Pengarna anses komma från USA för att kontraktet är skrivet så.

Du bokför enligt exemplet i orange ovan på sidan.

EUVATMOSS nr är bara för att Patreon själva ska kunna hantera moms på ett effektivt sätt för bidragsgivare inom EU. Det är förvirrande för er kreatörer, men inget du behöver bry dig om.

Det här förklarar varför det blir intäkt från USA:

"If I am paid by Patreon’s Irish Entity why do I need to sign W8BEN?

As per our terms, all Creators contract with Patreon, Inc., a U.S. entity. As such, all payments are coming from the U.S. entity.”

https://support.patreon.com/hc/en-us/articles/360047578411-EU-Creator-Frequently-Asked-Tax-Questions

 

Momsdeklaration för Patreon

Så här fyller du i momsdeklarationen vid intäkt från Patreon i USA. Du fyller i beloppet som du får in på kontot i ruta 40. Det är ingen moms inblandad, och du ska inte beräkna några egna rader med moms.


 


Så här fyller du i momsdeklarationen vid export av tjänst till företag utanför EU (t.ex. USA)

När man säljer en tjänst till ett företag (oavsett var köpande företaget finns) ska man egentligen upprätta en riktig faktura. Ett utbetalningskvitto eller betalningsspecifikation är inte riktigt tillräckligt som bokföringsunderlag. Detta innebär att du bör skapa en egen faktura som är utställd till Patreon i USA för din intäkt från Patreon.

Du ska även lägga till en motivering till varför fakturan saknar moms. 

Ange följande på fakturan som motivering till att du fakturerar tjänster utan moms:

General rule for services, article 44 and 196 Council Directive 2006/112/EC 

(Reverse charge). 

(Detta betyder på svenska att det är Patreon som ska beräkna moms på det utbetalda beloppet enligt omvänd skattskyldighet) 

Patreon kommer inte förvänta sig att du skickar någon faktura till dem utan det är mest för din egen bokföringspärm så att du har korrekta underlag. Det är nog många som är lite lata/pragmatiska med den här typen av intäkter på Internet och använder bara utbetalnings-bekräftelsen som underlag för bokföringen. Men då gör man det på egen risk så att säga. Med Patreon får man betalt den 1:a varje månad och en gång i månaden orkar man nog skapa en egen riktig faktura utställd till Patreon.

Hur bokförs betalningar till Patreon-skapare?

Har du enskild firma är det smidigaste att inte bokföra det alls. Betala från ditt privata konto och håll det utanför företaget. Det blir bara en massa administrativt strul med att hantera och justera ej avdragsgilla kostnader i deklarationen. Gåvor som ges av ett företag är i princip alltid ej avdragsgilla kostnader (Undantag som är avdragsgillt är Gåvor till anställda, Julgåvor och Minnesgåvor).  

Om det inte går att motivera bidraget till en kreatör via Patreon med att det har tydlig koppling till ditt företagsverksamhet och förmåga att tjäna in nya pengar (tänk reklam) blir donationen ej avdragsgill. Då måste du bokföra som i exemplet här om företagsgåvor.

Om du t.ex. sponsrar en kreatör via Patreon för att den ska rekommendera eller marknadsföra din produkt eller tjänst i t.ex. slutet av en video, då handlar det om inköp av reklamplats. Du köper då en tjänst och bokför det som en kostnad för marknadsföring på t.ex. 5900 - Reklam & PR, eller annat lämpligt konto i 59XX-serien. Då blir också eventuell moms som Patreon samlar in en avdragsgill ingående moms. Som företagsgivare ska du egentligen inte betala någon moms på inköp av tjänst från företag utanför Sverige, oavsett om det är från EU eller utanför EU. Men eftersom det inte går att registrera sig som företag med VAT-nr utan bara som privatperson kommer det läggas på moms på din donation.

 

 

8 Dec 2017


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Musikdistributör som gillar AI-genererad musik från t.ex. Suno och Udio.


Alternativ skatteadministration för Amazon-säljare


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se