Stäng
Bokföra gåvor till hjälporganisationerBokföra gåvor. Hur bokför man kontanta gåvor från företaget? Hur ska man kontera gåvor till hjälporganisationer. Hur bokförs donationer till välgörenhet? Hur bokförs bidrag som företag lämnar till organisationer som jobbar med flyktingskrisen?

Flyktingkrisen gör att många företag vill ge gåvor

Därför är det många som söker efter information hur man ska bokföra dessa gåvor och donationer från företaget till hjälporganisationer och ideella organisationer som Rädda Barnen, UNICEF, Läkare utan gränser, Action Aid, Radiohjälpen, SOS Barnbyar och "Vi gör vad vi kan".

Vad innebär det att man inte får göra avdrag i bokföringen?

Kontanta gåvor från företag är oftast ej avdragsgilla. Undantagen gäller gåvor till anställda som Julgåvor (max 450 inkl moms) och Minnesgåvor (max 15000). Det betyder att du måste bokföra gåvan som en ej avdragsgill kostnad. Detta gäller också digitala överföringar mellan bankkonton. Alla kostnader som är bokförda på "ej avdragsgilla kostnadskonton" måste summeras i samband med deklarationen av näringsverksamheten. Det beloppet måste man sedan lägga ovanpå det bokförda resultatet för att få fram det skattemässiga resultatet, alltså det resultat som du får betala skatt för.

Eftersom ej avdragsgilla kostnader inte får sänka det resultat man redovisar i skattedeklarationen är det oftast smidigast att man inte bokför dessa kostnader alls när man har enskild firma (med detta menar jag alltså att du gör utbetalningen från din enskilda firma och bokför det bara som ett eget uttag, du hanterar alltså gåvor och donationer som privata omkostnader som du inte bokför i bolaget. När du ger gåva som privatperson har du dessutom möjlighet att få skatteavdrag i deklarationen, i alla fall fram till årsskiftet 2015/2016). I AB har man oftast rutiner för att hantera detta i samband med årsbokslut efter som man har anställda och mer representationskostnader vilket gör att man kan komma upp i betydande belopp som man måste justera resultatet med i skattedeklarationen. Men småföretagare med enskilda firmor har oftast inte en tanke på att göra denna typ av justering i samband med deklarationen av årsbokslutet och det rör sig oftast bara om väldigt små belopp så att det egentligen inte har någon betydelse.

Kontering av gåvor

Eftersom flyktingkrisen nu gör att många företagare engagerar sig kommer det antagligen bli mer betydande belopp som bokförs som ej avdragsgilla. Det är också en uppenbar risk att många företag hanterar dessa gåvor felaktigt i bokföring och deklaration på grund av att man inte känner till hur man hanterar ej avdragsgilla kostnader. Därför måste företagare nu uppdatera sig på hur man ska bokföra och redovisa dessa kostnader i bokföring, årsbokslut och deklaration.

Så här bokför du en gåva till en hjälporganisation (enligt kontantmetoden):

Beskrivning  Konto Debet Kredit

Lämnade bidrag och gåvor

(ej avdragsgill)

6993 5000  
Företagskonto 1930   5000

Här har vi 5000 Kr som minskar det bokförda resultatet men som inte får sänka det resultat du ska redovisa till Skatteverket och som du ska betala Egenavgifter/vinstskatt på. I deklarationen av företagets resultat måste du alltså lägga på 5000 Kr i ruta R11 när du redovisar resultatet i deklarationen för din enskilda firma.

Om ditt bokföringsprogram har stöd för skattemässiga resultatrapporter kan du kontrollera att 6993 är markerat som ett ej avdragsgillt kostnadskonto och att det är kopplat rätt mot resultaträkningen (dessa kostnader ska ej tas med i resultaträkningen som du ska använda vid deklaration av resultatet som Skatteverket beräknar vinstskatt på). Du kan också skapa ett nytt konto för Gåvor och definiera det som ej avdragsgillt om du även har gåvor och bidrag till anställda som du har rätt att dra av, annars blir det väldigt förvirrande när du ska göra årsbokslutet och justeringar av resultatet. Alternativt kan du bokföra alla gåvor och donationer på "6992 - övriga externa kostnader ej avdragsgillt".

Kontering av ej avdragsgilla kostnader

Den vanligaste icke avdragsgilla kostnaden är oftast relaterad till representation. Ett typiskt exempel på en sådan kontering är extern representationslunch (utan alkohol) på 350 Kr inklusive 37,50 Kr moms (i detta fall får inte all moms bokas som ingående moms eftersom 0,12 * 300 (gränsen för extern representation) = 36 Kr max avdragsgill moms vilket är mindre än 37,50 Kr som finns specificerat på kvittot = boka all avdragsgill moms på 2641 och resten på 6072). Det är alltså momsen baserad på gränsvärdet 300 Kr som får bokas som ingående moms (36 Kr). På 6071 får vi bokföra upp till 2 x 90 = 180 (om det är 2 personer närvarande). I det här exemplet får vi kvar 132,50 Kr (350-36-1,50-180=132,50) att boka på 6072, skulle vi ha lägre totalbelopp så att vi kommer under 180 Kr gränsen på konto 6071 måste vi inte bokföra någon överskjutande del på 6072 utan kan bokföra allt under (X x antal personer) på 6071. En typisk kontering för representationskostnader ser ut så här:

Beskrivning  Konto Debet Kredit
Representation, avdragsgill 6071 180  
Representation, ej avdragsgill 6072 1,50+132,50  
Ingående moms 2641 36  
Företagskonto 1930   350

Här har vi 1,50 Kr kostnad (ej avdragsgill moms) som sänker det bokförda resultatet, men som inte får minska det beskattningsbara resultatet, därför måste vi lägga på 1,50 Kr i ruta R11 i deklarationen av företagets resultat (enskild firma) när vi redovisar siffrorna från årsbokslutet till Skatteverket. Dessutom måste vi lägga på 132,50 Kr extra överskjutande kostnad eftersom bara 180 Kr är avdragsgill kostnad vid representation utan alkhol med två personer.

Överkurs för Aktiebolag

Ditt AB kan helt skattefritt skänka hela, eller delar av, utdelningen. Men denna utdelning är givetvis en del av resultatet som beskattats med 22%, så totalt sett blir det inte helt skattefritt, men du slipper utdelningsskatten på 20%. Man kan nu även efter domslut skänka pengar skattefritt från fåmansbolag.

Skänk pengar från aktieutdelningar 

Du som privatperson kan också skänka utdelningen från ditt aktieinnehav skattefritt. Det blir alltså ingen kapitalvinstskatt på de utdelningar som du ger som gåva direkt till Välgörenhetsorganisationer. Vill du inte skänka bort all utdelning måste du öppna en ny depå med de aktier du vill skänka utdelningen från.

Hos UNICEF finns mer utförlig info om hur du gör för att skänka din utdelning och vad du måste tänka på

Lista på godkända hjälporganisationer

Se en fullständig lista med godkända hjälporganisationer på: http://www.hjalporganisationerna.se/

 

 

8 Sep 2015


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Musikdistributör som gillar AI-genererad musik från t.ex. Suno och Udio.


Alternativ skatteadministration för Amazon-säljare


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se