Rätt moms 2021

Stäng

Stäng
Valutakurser för bokslutValutakurser. Var hittar jag valutakurser för bokslutet? Var finns de officiella valutakurserna som man kan använda i bokföringen? Hur hittar man Riksbankens valutakurser?

Valutakurser för bokföring

När man bokför behöver man ofta räkna om andra valutor till svenska kronor (SEK). I vissa fall räknar man om kursen för inköpsdatum eller försäljningsdatum, men det är också vanligt att man ska använda snittkursen för månaden eller sista dagens valutakurs i redovisningsperioden. Men det går inte alltid använda de valutakurser man hittar på nätet eftersom banker och växlingskontor bygger in provisioner i valutakursen så att den så kallade spreaden ökar. Det är så dom tjänar pengar om dom inte dessutom har avgifter för växlingen. Men dessa kurser med inbyggda avgifter kan inte vi använda i bokföringen, så var hittar man de officiella växlingskurserna gentemot den svenska kronan?

Vad har Skatteverket för uppfattning om valutakurser?

"En affärshändelse i en annan valuta än redovisningsvalutan ska räknas om till redovisningsvalutan enligt avistakursen per dagen för affärshändelsen (BFNAR 2013:2 Bokföring punkt 2.4). Som avistakurs kan företaget t.ex. använda den mittkurs som dagligen publiceras av Riksbanken eller den växelkurs som dagligen offentliggörs av Europeiska centralbanken."

Läs hela texten om Redovisningsvalutor här hos Skatteverket

Riksbanken har de officiella valutakurserna

Du kan söka på historika växlingskurser för olika valutor här

ECB - Har växlingskurser för alla valutor mot Euron (€)

Se aktuella växlingskurser för EUR-SEK här

Valutakurser i Årsredovisningen

Ska du räkna om valutakurser för att upprätta balansräkning använder du köpkursen för Tillgångarnas värde den sista dagen i räkneskapsåret (t.ex. 2015-12-31). För Skulderna använder du säljkursen för den sista dagen på räkenskapsåret.

Se även:

Hur man upprättar ett Årsbokslut

Valutakursomräknare för Indien (SEK-INR)

Valutaräknare för Thailandsresor

31 maj 2015


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna. Använd detta kontaktformulär istället.