Rätt moms 2021

Stäng

Stäng
Blir det skatt på eget uttag?Skatt på eget uttag. Ska man skatt på egna uttag ur enskild näringsverksamhet? Hur bokförs uttag från enskilda firmor? Hur beskattas vinsten i enskild firma? Blir det skatt på länen som ägaren tar ut ur firman? Mitt företag har en skuld till mig, hur bokförs regleringen av denna skuld? Blir det skatt på firmas betalning av skulden till ägaren?

"hej..jag har gjort insättningar utav mina egna pengar på mitt enskilda företag..så mitt företag är skyldig mig pengar..hur bokför jag när företaget ska betala tillbaka skulden till mig...om jag bokför eget uttag så ska jag juh skatta för detta..och det ska jag väl inte göra när företaget betalar tillbaka pengarna som företaget är skyldig mig...tacksam för svar"

Skatteeffekt på uttag

När du tar ut pengar ur företaget bokar du alltid detta som ett eget uttag se exempel längre ned i länkarna.

Du tänker som om du har AB och tar ut lön eller utdelning. Då blir det skatt, men ett uttag från företagskontot i en enskild firma ger inga skatteeffekter eftersom du ENDAST BESKATTAS FÖR RESULTATET DU REDOVISAR. Beskattningen sker i samband med deklarationen tillsammans med övriga (privata) inkomster.

När betalas skatten om uttag inte beskattas?

När du betalar skatten på vinsten räknas detta faktiskt som en privat kostnad och bokförs inte i den enskilda firman när du betalar den från ett privatkonto (betalar du från företagskontot måste det bokföras, därför smartast att betala från ett privatkonto). 

I praktiken betalar du skatten på vinsten varje månad genom dina inbetalningar av preliminärskatt.

Speciellt utvalda artiklar för dig som beskriver och förklarar ditt problem ur olika vinklar:

https://www.momsens.se/kontering-av-egen-insattning-i-enskild-firma

https://www.momsens.se/hur-bokfors-egna-uttag

Ägaruttag i Enskild Firma

I en enskild näringsverksamhet är det vinsten som du beskattas för. Du betalar ingen skatt på uttag från företagets bankkonto. Därför blir egna uttag väldigt enkla i en enskild firma. Uttaget påverkar inte heller bolagets resultat eftersom du bokför mot balanskonton.

https://www.momsens.se/agaruttag

https://www.momsens.se/ta-ut-lon-i-enskild-firma

https://www.momsens.se/hur-bokfor-man-betalning-av-preliminarskatt-till-skatteverket-i-enskild-firma

Årsbokslut i Enskild Firma

https://www.momsens.se/arsbokslut-enskild-firma

Eget Kapital i enskild firma

https://www.momsens.se/eget-kapital-i-enskild-firma


 

20 feb 2020


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna. Använd detta kontaktformulär istället.