Stäng
Parkeringsböter - Hur bokför man i enskild firma?Parkeringsböter. Hur bokförs parkeringsböter i enskild firma? Vilket konteringskonto använder man för felparkering? Ska parkeringsböter förmånsbeskattas? Hur bokförs P-böter?

Vad säger lagen om parkeringsböter?

"Enligt 9 kap. 9 § IL får böter och offentligrättsliga sanktioner inte dras av. Med parkeringsböter avses i detta sammanhang dels avgifter enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgifter, dels avgifter enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering. Avdragsförbudet innebär att den anställde inte har rätt till avdrag vid inkomsttaxeringen om han själv betalar avgiften. Parkeringsböter innebär en personlig sanktion mot föraren av fordonet."

Bokföra parkeringsböter

Det absolut smidigaste för att undvika förmånsbeskattning i enskild firma vid parkeringsböter är att behandla dessa som en privat utgift, alltså att man bokför det som eget uttagParkeringsböter är alltid ett misstag av individen ej företaget. Parkeringsböter är momsfriaPersonliga levnadskostnader, Böter, Viten, Skattetillägg och Förseningsavgifter (till myndigheter) är ej avdragsgilla kostnader för ett företag.

Beskrivning Konto Debet Kredit
Eget uttag (parkeringsböter) 2013 450  
Företagskonto 1930   450

Läs även:

Hur bokför man trängselskatt?

Hur bokför man fortkörningsböter?

 

10 dec 2015


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna. Använd detta kontaktformulär istället.