Stäng
Vad betyder Dagbok inom bokföring?Dagbok. Vad är Dagbok? Vad menar Skatteverket när dom skriver att man ska hämta uppgifterna till årsbokslutet från Dagboken? Vad menas med dagbok i deklarationen?

Dagbok

Dagbok kallas också för Grundbok och verifikationslista.

I Dagboken bokför man verifikationer (affärshändelser) dag för dag. Verifikationerna hamnar på en tidslinje (kronologisk sortering) baserat på vilken tidpunkt de matas in. Bokföringen blir i Dagboken indelad som dagarna i din kalender. Förr i tiden började man att skriva in bokföringen i Grundboken (Dagboken), sedan förde man över dessa i en annan bok som kallades Huvudbok (sortering enligt BAS-konto). Vissa program har hittat på helt egna titlar för just Grundbok som i Bokio där man helt enkelt kallar det för "Bokfört".

I Huvudboken ser du allt som har hänt per kontonummer, t.ex. alla transaktioner på företagskontot 1930. Men i Dagboken ser man en lista över alla affärshändelser i den ordning de inträffat.

Dagboken och Huvudboken innehåller exakt samma information - det är bara sorterat på två olika sätt. Lagen kräver också att bokföringsprogram ska kunna presentera bokföringen enligt dessa två sorteringsmetoder. Fast på ekonomiskt byråkratspråk kallas det att man delar in bokföringen i Registerordning (Dagbok) och Systematisk ordning (Huvudbok).

När du lämnar uppgifter i det förenklade årsbokslutet på Skatteverkets webbplats använder dom flitigt uttrycket Dagbok snarare än Grundbok eller Verifikationslista. Ibland använder Skatteverket också Dagbok lite märkligt, t.ex. när dom vill att man ska mata in balansen på bankkontot så anser Skatteverket att man ska hämta detta från Dagboken när det är enklast i praktiken att titta på kontoutdraget från banken eller direkt i Balansräkningen.

Även när man ska fylla i uppgifter från Resultaträkningen hänvisar Skatteverket till att dessa uppgifter ska hämtas från Dagboken vilket förvirrar mer än det förenklar. Uppgifterna i Resultaträkningen hämtas lämpligtvis från just Resultaträkningen..

 

19 feb 2016


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna. Använd detta kontaktformulär istället.