Stäng
Vad innebär A Conto?A conto. Vad menar man med termen "A Conto"? Hur betalar man a conto? 

Termen "A conto" (a/c) kommer från renässansitalienskan och översätts till svenska som "på löpande räkning". Men termen "a conto" är även ett godkänt ord i svenskan och Svenska Akademins ordlista (SAOL, s3) där a conto definieras som "i förskott". Många ekonomiska termer lånades in till svenskan från 1600-tals italienskan eftersom det var i Italien som världens ekonomiska centrum låg under den här tidsperioden och bokföringen och dess termer spreds därför från Italien ut till resten av världen.

Italienskan har sitt ursprung i latinet och ordet "Conto" härstammar från latinets verb contrare som betyder räkna som
också hänger ihop med latinets computare (computus) som betyder räkna samman eller att utföra beräkningar.

I dagligt tal används a conto då man syftar på Delbetalning (förskottsbetalning). En a conto faktura är ofta i praktiken en faktura som inte är slutgiltig utan den fungerar som ett underlag för en delbetalning under tiden arbetet pågår. Sedan faktureras hela kostnaden minus a conto fakturorna i en slutfaktura.

Vad är det för skillnad på en a conto faktura och en pro forma faktura?

A conto fakturor kan jämföras med pro forma fakturor som är en preliminär faktura för tulländamål eller som ett exempel på vad arbetet eller varorna skulle kosta om kunden verkligen gick vidare och genomförde sin beställning. Pro forma fakturor används också vid export av varor där mottagaren inte ska stå för kostnaden eller av någon annan anledning inte är den som ska betala för leveransen. Tullverket måste alltid få en faktura med innehåll, vikt och värde. A conto fakturor är alltså delfakturor och pro forma fakturor är "hela" fakturor men saknar krav på betalning från mottagaren.

Momshantering vid a conto betalning

När man betalar a conto ska företaget redovisa momsen i samma månad som betalningen gjorts eller den månad man tagit emot betalningen om man är säljaren. Även a conto fakturor måste innehålla moms, man kan inte vänta till slutfakturan med att fakturera momsen.

Det blir alltså precis som vanligt om man använder Kontantmetoden, men de som använder Faktureringsmetoden måste i detta fall redovisa momsen som om dom använde kontantmetoden.

Du måste givetvis inte skicka in en momsdeklaration enbart för denna transaktion om du inte gör momsredovisning varje månad. Har du kvartalsredovisning och a conto betalningen inträffade i maj, och du redovisar momsen för kvartalet april-juni den 17:e augusti 2015, tar du naturligtvis upp a conto transaktionen i den momsdeklarationen, du ska alltså inte skicka in en extra momsdeklaration för maj i juni, även om det kan uppfattas så om man läser Skatteverkets luddiga byråkratiska text.

Mer info om a conto betalningar och momshantering vid t.ex. rot- och rutavdrag finns här.

Läs även:

Vad ska man skriva på fakturan vid export?

Vad är en förenklad faktura?

8 maj 2015


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna. Använd detta kontaktformulär istället.