Stäng

Stäng
Försäljning av varor till annat EU landMoms när man säljer varor till andra EU-länder. Hur gör man med momsen på varor som man säljer till kunder i ett annat EU land? Det är inte helt enkelt att förstå sig på detta. För att reda ut vad som gäller när man säljer varor måste vi först avgöra om vi säljer till en PRIVATPERSON eller till ett FÖRETAG. Om du har ett VAT-nr (momsregistreringsnummer) för kunden så är det ett företag, saknar du det och inte på annat sätt har dokumentation som styrker att du handlar med ett företag måste du betrakta kunden som privatperson. Man hanterar momsen olika beroende på om man säljer varor till privatpersoner eller företag.

Försäljning varor till privatperson inom EU

Säljer du varor till en privatperson i ett EU landska du lägga på svenk momsfakturan, precis som om kunden var i Sverige. En helt vanlig inrikesfaktura med andra ord.

Undantag: När du säljer så mycket att du kommer över tröskelgränsen för ett visst land måste du momsregistrera dig i det landet och betala det landets moms till det landets skatteverk. Antag att du säljer varor till privatpersoner i Tyskland och kommer över €100000 exklusive moms, då måste du momsregistrera dig i Tyskland.

Se tabell med tröskelbelopp för alla EU-länderna här

Försäljning varor till företag inom EU

Säljer du varor till ett företag i ett EU land då ska du inte lägga på svenk moms på fakturan till kunden. Du måste också ange en motivering till varför du fakturerar utan moms. Kunden beräknar då moms på inköpet själv och redovisar detta till sitt lands skatteverk. Detta kallas omvänd skattskyldighet.

Det här ska du skriva på fakturan:

Så här fyller du i momsdeklarationen när du säljer till ett företag inom EU

Sammanfattning av moms vid försäljning till kunder inom EU

Här har du en lathund för hur du hanterar momsen vid handel med kunder utomlands:

Du kan också ladda ner en fullständig lathund för EU-moms här

Du kan även läsa på mer ingående om EU-moms här.

Nyckelord: försäljning av varor till annat eu land med moms på varor inom EU samt tröskelvärden, tröskelgränser, försäljning vara EU, EU försäljning av varor och varor till privatperson utomlands. Varor till företag utomlands, momsregistrering utomlands, fakturera vara till utlandet, momsregler vid köp av vara från eu land och EU handel med varor men även försäljning av varor till annat eu land.

18 nov 2014


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna. Använd detta kontaktformulär istället.