Stäng
Löfven är rasist!Löfven och regeringen är rasister. Regeringen insåg tillslut att flyktingsituationen är ohållbar. Det svenskar bekymrat sig för under många år har nu slutligen sjunkit in hos politikerna. Polletten har trillat ner. Verkligheten har äntligen hunnit ikapp även regeringen. Trots sin naiva hållning och rädslan för att stämplas som rasister vågar man nu tillslut ta ett beslut som är bra för Sverige. Okontrollerad invandring utan ID-kontroller och människor som bara går upp i rök innanför Sveriges gränser går naturligtvis inte att förena med ett civiliserat samhälle med lag och ordning. Ett välutbyggt välfärdssystem kan inte ha fri invandring. En rad nya regler och restriktioner införs för att minska och få kontroll på det massiva inflödet av människor till Sverige:

Sverige minskar invandringen. Inför hård restriktioner i flyktingmottagandet. Regeringen inför SD:s politik som tidigare kallats rasistisk, fascistisk och även nazistisk. Regeringen vänder kappan efter vinden. SVTPLAY: https://www.svtplay.se/video/4909918/rapport/rapport-1816

Regeringen inför hårda restriktioner i flyktingmottagandet

 • Tillfälliga uppehållstillstånd

Detta motsvarar punkt 5 i det Tyska nazistpartiets (NSDAP) partiprogram antaget i München 1920..

“Den som inte är medborgare skall endast kunna bo som gäst i Tyskland och måste lyda under utlänningslagen”

Historien upprepar sig..

 • Begränsad anhörighetsinvandring
 • Skärpt försörjningskrav
 • Övr. skyddsbehövande ej välkomna
 • Ömmande skäl tas bort

Dessa 3 punkter motsvarar punkt 7 i Nazisternas partiprogrogram

“Vi begär att staten skall vara förpliktigad att i första hand sörja för medborgarnas försörjningsmöjligheter och levnadsvillkor. Om det inte är möjligt att försörja hela befolkningen i staten, skall de som tillhör främmande nationer (icke-medborgare) utvisas ur riket”

 • Medicinsk åldersprövning
 • ID-kontroller införs

Inte stort steg kvar till Judestjärnan nu..

Tror ni mig inte? Källa svtplay:Rapport(24/11).

Ser ni likheterna med SD:s "rasistiska" invandringspolitik:

 • Kraftig begränsning av invandringen till Sverige
 • Använd temporära uppehållstillstånd istället för permanenta
 • Försörjningskrav för att ta in anhöriga
 • Ett återupprättat gränsskydd genom omförhandling av Schengen-avtalet

Det är exakt samma punkter som SD har fast formulerade på ett annat sätt. Ingen skillnad i praktiken.

Dessa punkter ansågs för bara några dagar sedan som rasistiska och främlingsfientliga eller precis vad de är nämligen NAZISTISKA. Nu inför MP och Bidragsdemokraterna exakt samma punkter för Sveriges väl.

Slutsats: Regeringen är rasister, nazister och främlingsfientliga!

Men man ska inte klandra Löfven när han tar ett steg i rätt riktning, dessutom följer han ju bara i sin morfars (Ludvig Löven) fotspår som var en övertygad Nazist enligt Svenska Dagbladet. Löfven är alltså bokstavligen en rasist i ordets rätta bemärkelse. Om inte Stefan så i alla fall morfar Ludvig.

Romsons tårar är inte ämnade för flyktingarna -det är tårar av misslyckande och erkännande av att man haft fel hela tiden. Det gör ont att erkänna sina fel och brister. Då kommer tårarna lätt.

Bättre sent än aldrig som vi brukar säga i detta land.

Regeringens åtgärder kopierade från SD 

Detta är som hämtat ur Sverigedemokraternas partiprogram. En riktig "cut 'n paste" version direkt från SD rakt in i MP+S regeringens politik. Vad är det som händer??

Detta var ju rasistiska åsikter för bara en vecka sedan? Eller var det inte ren nazism och till och med facism som Löfven kallar det..? Sverige har varit NAIVA säger Lövet. Vem är det som är NAIV och saknar SJÄLVINSIKT egentligen?

Det är det här som blivit utmärkande för svenska politiker och myndigheter de senaste årtiondet. Man agerar i efterhand och för sent istället för att arbeta proaktivt med förebyggande åtgärder. Det är inte bara inom migrationspolitiken utan på de flesta områdena man ser detta. Man fokuserar på nödutryckningar och att släcka bränder. Tyvärr verkar detta vara en generell samhällstrend eftersom fenomenet även återfinns inom företag och organisationer, speciellt modell större. Man löser problemen för stunden men gör inget för att förebygga framtida risker eller potentiella bekymmer. Den så kallade “kvartalsekonomin” har även letat sig in i politikers och organisationers kultur idag.

Detta är dock ett bra beslut för Sverige. Situationen var ohållbar och välfärdssystemen skulle givetvis rasa samman tillslut om inget gjordes. Den så kallade svenska modellen och välfärdssystemet har redan falerat på många plan och varit på väg att brista innan flyktingvågen. Länge låtsades man som att det regnar i hela Europa utom i lilla landet lagom Sverige där solen alltid skiner, och alla som påpekar problem eller brister är rasister, nazister, fascister eller extremister. Det betyder att Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Löfven nu, med sin egen definition just ÄR rasister, nazister, fascister och extremister! Ironin är total.

Varför kan inte Sverige ha helt öppna gränser och fri invandring?

Inom ekonomisk teori har man ett begrepp som kallas arbitrage. Det betyder att det hela tiden finns en utjämnande kraft som är verksam inom alla system. Är priset högt i ett land på en vara och låg i andra så kommer det, under frihandel, ganska snabbt jämna ut sig eftersom man kan köpa varan i det billiga landet och sälja den med hög vinst i det dyra landet. Detta höjer efterfrågan och priset i det billiga landet och sänker priset och utbudet i det dyra landet så att det så småningom blir samma relativa pris i båda länderna och arbitrage-möjligheten försvinner. Det går inte längre att göra vinst på prisskillnanden. Detta är grundkursen i Nationalekonomi som inga politiker i regeringen verkar känna till.

Sverige kan inte låtsas vara en sluten behållare och samtidigt ha stora luckor med fritt flöde mot omvärlden

Denna princip finns också i naturen och universum och inom Kemi är det välkänt att om man tillför en vätska eller gas i en sluten behållare så kommer koncentrationen jämnas ut och bli lika i hela behållaren (detta kemiska fenomen kallas Diffusion). Detta sker snabbt automatiskt så länge ämnena inte är i fast form eller för trögflytande. När man har helt öppna gränser i ett välfärdsland som Sverige så uppstår en arbitrage-effekt eller diffusions-effekt. Människor från andra länder kommer söka sig till Sverige så länge inte alla länder är lika rika. Det är därför som man inte kan ha öppna gränser med ett välfärdssystem som Sveriges. I längden kommer inflödet av människor sänka löner och utjämna de skillnader som finns mellan Sverige och andra länder. Det skulle i praktiken betyda att resten av världen skulle bli något rikare och Sveriges välstånd skulle sjunka till samma nivå som resten av världen. Världens snittlön och den genomsnittliga levnadsstandarden för världen är nog inte något som skulle vara en önskvärd utveckling för svenskar och Sverige som land. Detta har svenskar haft som en magkänsla. En känsla av att massinvandring inte är positivt som helhet. Man ser hur det ser ut i sina städer och områden och undrar om ännu mer av detta verkligen är rätt väg framåt för Sverige. Men som svensk talar man inte offentligt om dessa åsikter och känslor utan man knyter näven i fickan och biter ihop. EN SVENSK TIGER. Ändå är det exakt detta som kommer hända om man envisas med att hålla gränserna helt öppna där vem som helst från vilket land som helst får komma till Sverige och ta del av välfärdssystemet. Sverige kan inte underhålla ett välfärdssystem för hela världen, men det är detta man gör med helt öppna gränser. Familjer i Afghanistan skickar sina söner för att få utbildning i Sverige och sedan kommer man som anhörighetsinvandrare några år senare. År 1997 hade landet ca 15 miljoner invånare och idag drygt 30 miljoner, väldigt många under 15. Ska Sverige utbilda 10 miljoner Afganska pojkar när vi redan har en skriande lärarbrist i Sverige? Har det verkligen tagit så här länge för svenska politiker att förstå att man inte kan utbilda hela världen, finansiera ett välfärdssystem för alla fattiga länder och samtidigt tro att man ska hitta någonstans för dessa människor att bosätta sig i Sverige när vi har bostadsbrist i alla regioner där jobben finns? 

Orsaken till Bidragsdemokraternas överdrivet positiva syn på obegränsad invandring rotar sig i ett missförstånd och en missuppfattning från 90-talet, då man försökte ta in så många det gick från Balkankriget i hopp om att dessa skulle bli bidragstagare och rösta på, just det, Bidragsdemokraterna. Problemet är bara att folket samlades i "moderna getton" i förorterna och isolerade sig från övriga Sverige. Dessutom fick vi bieffekten av en välorganiserad och tungt beväpnad kriminell gängbildning i den undre världen med direktimporterade automatkarbiner från f.d. Jugoslaviens otaliga vapenförråd. En helt ny typ av organiserad brotslighet som Sverige tidigare varit förskonad ifrån. Men man gick inte och röstade. Det blev alltså ingen positiv röstningsresurs i valen för Socialdemokratin som man hoppats på. Denna teori har dock levt kvar och även idag har man haft den dolda agendan att "hög invandring är bra för att det leder till många nya bidragstagare som kommer sympatisera med Bidragsdemokraterna". Man låtsas vara snälla och kallar sig för "en humanitär stormakt". Men detta kan bara yttras av personer som inte själva sett miljonprogramsområdena på nära håll. I Sverige växer många av invandrarnas barn upp med en känsla av att ha förlorat i livet redan innan livet hunnit börja. Varför väljer man den kriminella karriärsvägen? Man har inget annat val att nå någon verklig framgång i livet. Som kriminell får man i alla fall social status och pengar, även om många år kommer spenderas som en stor kostnad på Kumla eller Hall. Man gör människor en stor otjänst, en riktig björntjänst, genom att låta folk komma från hela världen till dessa områden och ge dom dessa taskiga förutsättningar i livet.

Det exotiska paradis i norra utkanten av Europa som många Syrier föreställt sig grusas snabbt av verklighetens Sverige anno 2015. Detta leder till desillusionerade människor som kommer att rösta mer på SD än på S. Det är detta som de politiska strategerna inom Socialdemokratin inte kan ta till sig. Man ser inte skogen för alla träd som vi säger i det här landet.

Snabbt ökande befolkning endast positiv om man kan matcha kompetens och jobb

"Det tog Sverige från 1969 till 2004 att gå från 8 till 9 miljoner invånare. Att gå från 9 till 10 miljoner invånare har tagit elva år. Enligt Nordea kommer vi redan 2020 ha ökat befolkningen med ytterligare 1 miljon. Det motsvarar den i särklass snabbaste befolkningsökningen sedan åtminstone 1750. Det innebär en ökningstakt som faktiskt är högre än den som förutspås för länder som Indien och Bangladesh."

Peter Benson på SvD uttrycker sig väldigt bra när han beskriver Sveriges akilleshäl:

"Många tror och hoppas att invandring är en bra lösning på kompetensbristen. Det stämmer i teorin men i praktiken verkar det inte alls funka. Förmodligen spökar en svårknäckt kombination av fackligt motstånd, höga ingångslöner, fel kompetensprofil, byråkratiska regleringar samt klassisk svensk feghet när det gäller att frottera sig med främmande."

Vid årsskiftet 2015/2016 passerar vi 10-miljonersbarriären! Idag är vi inte ett fattig land med behov av enkel arbetskraft, nästan alla jobb som skapas är mycket kvalificerade och kräver hög och specifik kompetens. Att i det läget ta emot hundratusentals personer med kvalifikationer och kompetens som inte kan matchas på den svenska arbetsmarknaden kan bara leda till ett enda resultat - kraftig ökning av inflödet i de sociala välfärdssystemen som redan innan flyktingvågen var hårt belastade.

Att få de nyanlända att snabbt starta egna företag är den enda verkliga och hållbara lösningen på problemet.

Det är den enda metoden som kan få Syrier, Irakier, och Afghaner m.fl att gå direkt från Immigration till Kontribution till statskassan. Dessutom slipper man kravet på perfekta svenskakunskaper, ingen frågar efter dina språkkunskaper när du har eget företag. Kravet på svenska är bara dold rasism för att kunna tacka nej till "fel" personer som man inte vill ha in på företaget/organisationen. Alla svenskar kan Engelska så kan du engelska kan du jobba på ett företag i Sverige, du behöver inte kunna svenska oavsett vad alla säger. Speciellt inte på huvudkontoren i Stockholm där alla pratar Engelska mest hela dagarna och kommunierar på engelska i sina mail osv. Säger rekryteraren att det är viktigt att du kan bra svenska så säger dom egentligen "Vi vill bara ha svenskar och svensk kultur på detta företag". Det är den kalla hårda sanningen i smygrasismens Sverige. Vill man inte ha MultiKulti så kan man vara ärlig och säga det till Invandraren, så den slipper gå 50 påbyggnadskurser i svenska och ändå inte få jobb i Sverige. Om flyktingarna förstod hur negativa svenskar egentligen är till mångkultur och "kompetens från främmande länder" skulle mycket färre komma hit och vi skulle inte ha det problem vi har idag om vi varit öppna och ärliga med den rasism som faktiskt finns i Sverige och vår ovilja att blanda oss med "främmande". Jag har personligen träffat många invandrare och vet direkt från källan hur svårt det är för invandrare att få riktiga vänner bland infödda svenskar. Det är därför vi måste vara öppna och ärliga med att Sverige inte är ett så bra land för flyktingarna som politikerna vill få det att framstå som. Sverige är ett bra land materiellt att komma till, men livet för en invandrare är ofta inte den solskenshistoria som den humanitära stormakten ger sken av.

Ett land och ett folk vars namn på oss själva sedan urminnes tider har haft den exkluderande betydelsen "oss själva" har naturligtvis svårt att integrera oss med främmande människor som kommer till vårt land. I många tusen år har namnet på vår folkgrupp "suiones" på latin som kommer från det urgermanska "swihoniz" betytt oss själva för att vi just vill vara bara med oss själva och inte med några andra. Basen "sui" är ännu äldre indoeuropeiska som betyder just "oss". När till och med namnet på oss själva är definitionen på rasism är det naturligtvis svårt för främmande att integreras med Svearna eller Suionerna

Hur som helst..

Här hjälper Momsens.se till för att även de med begränsade kunskaper i svenska ska kunna starta och driva företag och klara all myndighetsrapportering och den annars mardrömslika uppförsbacken i moms- och skattedjungeln som möter en nyföretagare. Även infödda svenskar har svårt att förstå Skatteverkets information. Det beror inte bara på det fria fallet i Pisa mätningarna, utan det har att göra med att myndigheterna skapar texter som om det bara är jurister och ekonomer som ska läsa det. Många som jobbar med att ta fram information saknar också den pedagogiska talang som behövs för att kunna förklara svåra och komplexa ämnen även om man kan vara duktiga kompetensmässigt i sitt ämne så kan man ha svårt att sätta sig in i vad andra behöver veta för att förstå det man skriver. Här hjälper det ofta om man har erfarenhet från verkligheten vilket är mer ovanligt hos t.ex. Skatteverket. Ofta går man direkt från Universitetet till Skattemyndigheten och sedan ut i verkligheten på ett privat företag och då har man inte det perspektivet som behövs för att sammanställa relevant och enkel info på det sätt som en företagare behöver.

Det är här som Momsens.se kommer in i bilden och leverar kunskap på ett sätt som folk begriper med fokus på konkret info som en nyföretagare behöver, skrivet av en företagare. Jag vågar påstå att momsen.se gör mer för att skapa tillväxt och få invandrare att gå från att vara en belastning till att ge vinst för samhället, än vad hela Riksdagen har lyckats uträtta under det senaste året på detta område. Riksdagen är för övrigt en stor tärande post med sina höga löner som finansieras ur fickorna hos bl.a. oss företagare och våra vinster. Det minsta man kan begära är att Riksdagsledamöterna gör mer för att få flyktingarna att börja generera avkastning istället för att fokusera all sin energi på att skrika högst och mest om hur framstående den Humanitära stormakten Sverige är, utan att röra ett finger för att finansiera denna stormakt..

Hur många i Riksdagen får den här typen av feedback från personer från den politiskt korrekta termen "utsatta områden"?:

"Jag ville bara visa min uppskattning och tacksamhet.

Är i startgroparna och inför en ny fas i mitt liv.

Blev för 1 månad sedan uppsagd och kände mig rädd deppig och vilsen.

Så jag bestämde mig för att aldrig mer vara beroende av en arbetsgivare,

utan vara den som själv bestämmer mitt eget öde.

Så nu har jag tagit steget och startat ett företag.

Oops lite sidospår, nu tillbaka till uppskattningen av det du givit mig.

Tron och redskapen för att våga och starta eget.

Din hemsida, blogg gav mig just den inspiration

och kunskap att komma igång.

Så när jag en dag har ett i mina ögon framgångsrikt

företag är du den första som blir informerad.

Ditt pedagogiska sätt att beskriva så att jag som inte

besitter den kunskapen i ekonomi och företagande förstår och känner mig inspirerad,

tackar jag dig innerligt för."

 

Rasism är nu Regeringspolitik

Nu har regeringen slutligen insett att den naturlag som styr ekonomin, naturen och univerum inte går att bekämpa. Tidigare har man varit nazist och rasist om man framfört dessa åsikter men nu när verkligheten kommit ikapp regeringen så är den korrekta verklighetsbeskrivningen inte längre rasistisk utan faktiskt REGERINGSPOLITIK! Vilken helvändning i Svensk politik.

Sverigedemokraterna klart största parti

Sverige minskar invandringen. Inför hård restriktioner i flyktingmottagandet. Regeringen inför SD:s politik som tidigare kallats rasistisk, fascistisk och även nazistisk. Regeringen vänder kappan efter vinden.

Nu är dessutom “nazistpartiet” störst i Sverige. Sverigedemokraterna får 26,7% enligt YouGov mätningen för november. Ingen får tycka som SD, det är inte politiskt korrekt. Man måste vara politiskt korrekt i Sverige - annars är man inte lagom! Men nu när regeringen legitimerat och normaliserat dessa åsikter kommer ännu fler våga säga att man röstar eller sympatiserar med SD, för nu är det legitimt att framföra dessa åsikter eftersom den RödGröna röran (de politiskt korrekta åsikternas fanbärare) nu själva tycker som SD. Någonting håller på att hända i Sverige.. 

Läs också:

Hur gick det i valet 2014 - hur stort var SD då?

Vad tycker partierna i småföretagsfrågor?

 

25 Nov 2015


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Musikdistributör som gillar AI-genererad musik från t.ex. Suno och Udio.


Alternativ skatteadministration för Amazon-säljare


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se