Stäng
Bokföra okänd inbetalning på balanskontoParkera transaktion på balanskonto. Hur gör man för att parkera ett belopp som kommit in på företagskontot, när man inte vet vem som betalat? Hur bokför man ett belopp temporärt på ett balanskonto? Hur hanterar man BG inbetalningar med för lite info om avsändare och vad det gäller? Hur gör man med kontering av moms när man inte vet vad en inbetalning handlar om? Hur parkerar man okända inbetalningar tills man har fått underlag?

Parkera belopp på balanskonto

Ibland får man inbetalningar på företagskontot som man inte vet vad det gäller och det saknas information om avsändare. Det kan röra sig om felbetalningar, felskrivningar från kunder och leverantörer men även riktiga intäkter som man helt enkelt inte förväntade sig. Har du blogg eller hemsida med olika affiliateprogram och reklambanners kan det dimpa ner diverse belopp som man inte riktigt vet var de kommer ifrån. Hur ska man hantera dessa transaktioner tills man vet mer? Hur ska man bokföra okända transaktioner när man inte vet vad det gäller?

Svaret är att du placerar beloppet temporärt på ett balanskonto.

En inbetalning ökar din kassa och tillgångssidan i balansräkningen växer. Istället för att bokföra summan i kredit på ett intäktskonto t.ex. 3001 (Inrikesförsäljning, 25% moms), så bokför du istället på ett Tillgångskonto t.ex. 1515 - Osäkra kundfordringar eller 1680 - Andra kortfristiga fordringar. Alternativt så skapar du helt enkelt ett helt eget konto där du parkerar okända inbetalningar som du inte vet ännu hur de ska bokföras för att det saknas avsändarinfo eller andra underlag som du behöver för att kunna kontera intäkten korrekt. Ett lämpligt konto att skapa är då t.ex. 1999 "Parkerad inbetalning" för det är ledigt och krockar inte med BAS-kontoplanen.

Då nollar du så att säga ut tillgångssidan i balansräkningen och det sker ingen resultatpåverkan eftersom du inte bokför mot något intäktskonto eller kostnadskonto. Beloppet blir helt enkelt PARKERAT på kreditsidan för konto 1999.

Har du autokontering som i Speedledger är det irriterande att man fastnar på en transaktion och inte kan bokföra resten eftersom man måste bokföra i rätt ordning som inbetalningarna kom in när man använder kontantmetoden. Om du hoppar över en transaktion i listan kommer den få ett mycket högre löpnummer och hamna efter övriga transaktioner och du bryter då mot reglerna för bokföring med kontantmetoden. Då är detta en smidig lösning, du lägger beloppet temporärt på ett balanskonto och bokför resten av transaktionerna.

Hur gör man sedan när man fått mer info/underlag?

När du sedan har fått tag på mer info om inbetalningen gör du en bokföringsorder där du DEBITERAR parkeringskontot 1999 (för att nolla ut den temporära bokningen) och KREDITERAR ett intäktskonto t.ex. 3010 och först då blir transaktionen egentligen bokförd på riktigt. Du flyttar med andra ord beloppet från konto 1999 till 3001 (eller vilket intäktskonto du nu föredrar).

STEG 1 - Parkera inbetalningen

Här bokför du 500 Kr i Debet på 1930 företagskonto eftersom det kommit in en 5-hundring på kontot. Du motbokar 500 i Kredit1999 parkerad inbetalning, man kan säga att vi håller 500 Kr i minnet tillsvidare. Eftersom vi bokfört på ett Balanskonto (börjar på 1 eller 2) så påverkas inte Resultaträkningen. Är det en felinbetalning som inte ska till ditt företag så är det dumt om man redovisar 500 extra i vinst och sedan nästa period visar 500 extra förlust. Då blir båda perioderna felaktiga rent bokföringstekniskt. Det är därför smartare att lägga beloppet på ett balanskonto till vi vet hur vi ska bokföra detta belopp korrekt.

Beskrivning Konto Debet Kredit
Företagskonto 1930 500,00  
Parkerad inbetalning 1999   500,00

STEG 2 - Flytta beloppet från BR till RR

Nu har vi fått ett extra underlag från Bankgirot. Det visade sig att det rörde sig om en försäljning där kunden glömt att ange referens. Det var dessutom betalt i fruns namn och hennes konto så det gick inte matcha inbetalningen. Med det extra underlaget såg vi också adressen till kunden och kunde då lista ut vem som betalat. Då är det dags att bokföra intäkten på riktigt. Nu kan vi också bokföra den utgående momsen eftersom vi vet vilken försäljning det handlar om och vilken momssats det rör sig om. På sista raden nollar vi ut parkeringskontot 1999 genom att bokföra 500 i Debet. I praktiken flyttar vi 500 från Balansräkningen till Resultaträkningen med nedanstående kontering:

Beskrivning Konto Debet Kredit
Inrikesförsäljning 3001   400,00
Utgående moms 2611   100,00
Parkerad inbetalning 1999 500,00  
"Jag googlade och fann dessa sidor. Finner mycket matnyttigt. Tackar för det. Men, jag skulle vilja påpeka vad jag känner är en felaktig rekommendation. På sidan om "Bokföra okända inbetalningar" så rekommenderar du att man lägger upp ett nytt konto 1999 för att boka in inbetalningar som man inte vet vad de avser. Detta borde anses felaktigt.
Varför rekommenderar du inte istället att bokföring sker på konto 2999, som i BAS-kontoplanen redan reserverats som OBS-konto? 
Alternativt borde inbetalningen bokas mot 2490 "övriga kortfristiga skulder till ... kunder ..." om det troligen är en kund som betalat in pengar eftersom denne då betalat in pengar till dig som du inte kan koppla till en faktura. Att rekommendera konto 1999 ger den felaktiga konsekvensen att summan hamnar i fel kontogrupp och dessutom som en tillgång och nollar ut balansen, vilket borde vara ett felaktigt redovisningssätt. Vänligen, Gustaf"
Jag förstår din synpunkt från ett bokföringsteoretiskt perspektiv. Tanken bakom den där konteringen är att den okända inbetalningen ska vara "osynlig" men registrerad. Den ska inte påverka något förens man vet om betalningen verkligen är till rätt företag och inte bara en felbetalning från okänd aktör. Eftersom Tillgångarna ökar med beloppet då det måste bokföras i debet på 1930 bank är tanken att man helt enkelt nollar ut Tillgångssidan genom en kreditering på 1999. Den ska bara hållas i minnet för framtida åtgärd. Det är varken en skuld eller en tillgång förens det är säkerställt att den tillhör företaget. Även om man bokför på 2999 nollas BR totalt sett.

 

30 May 2016


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Momslathunden är en app till din mobil som gör bokföring och momsdeklarationerna busenkla. Bild på huvudmenyn från Moms-lathunden.

Ladda ner momslathunden för iPhone och iPad.
Ladda ner iPhone/iPad versionen

Ladda ner Momslathunden för Android-enheter.

Ladda hem Android-versionen


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se