Stäng
Bokföra Swish betalningarSwish-bokföring. Vilka regler gäller för Swish-betalningar? Hur bokför man en transaktion som gjorts med Swish? Är Swish en kontantbetalning eller är det samma som betalkort? Hur redovisar man intäkter från Swish-överföringar? Hur hanterar man mobilbetalningar i bokföringen?

Swish betalningar

Mobilbetalningar med Swish har snabbt blivit en av Sveriges vanligaste betalningsmetoder. Därför uppkommer också många frågor om hur detta ska registreras, bokföras och redovisas.

Eftersom det i många fall inte genereras något giltigt kvitto eller faktura i samband med Swish-överföringar måste man hantera problemet med att skapa en giltig verifikation som man kan sätta i bokföringspärmen.

Den bekräftelse som säljare och köpare får via Swish-systemet är bara en betalningsbekräftelse, inte ett giltigt underlag i bokföringen. Som de flesta säkert känner till måste det finnas verifikationer för alla affärshändelser i ett företag. Dessa verifikationer måste uppfylla vissa kriterier och innehålla specifik information om:

 • När verifikationen gjordes
 • När affärshändelsen inträffade
 • Kortare beskrivning av affärshändelsen
 • Hela beloppet med en specifikation av momsbeloppet
 • Info om kunden och säljaren
 • Eventuell hänvisning till avtal eller liknande
 • Verifikationsnummer

Vid Swish-betalningar är beloppen oftast små vilket gör att man egentligen bara behöver upprätta en FÖRENKLAD FAKTURA med mer begränsad information:

En förenklad faktura (kvitto) måste minst innehålla följande uppgifter:

 • Utskriftsdatum
 • Identifiering av försäljaren
 • Typ av vara eller tjänst
 • Momsbeloppet eller skattesats

Vid kontantförsäljning ska det också framgå av kvittot/fakturan om betalningen gjorts kontant, med kort eller med Swish, det kan därför vara bra att häfta ihop fakturan med en betalningsbekräftelse där det framgår att fakturan betalats och hur den betalats.

Detta måste en förenklad faktura innehålla

Detta måste en verifikation innehålla

Är Swish en kontantbetalning?

Swish ligger lite mitt emellan kontantbetalning och kortbetalning kan man säga. Det betyder att det inte är lika hårda krav på att bokföra Swishbetalningar snabbt dagen efter som med fysiska kontantbetalningar. Hur länge du kan vänta med att bokföra inbetalningen från en kund som gjort en Swish-överföring beror på om du använder Kontantmetoden eller Faktureringsmetoden för din bokföring. Förenklat kan man säga att du oavsett situation och omständigheter har minst 50 dagar på dig att bokföra en Swish-betalning. Så det är ingen panik.

Läs en mer ingående förklaring av när du måste bokföra transaktioner här

Eftersom Swish, från ett bokföringsperspektiv, kan likställas med en betalning från ett betalkort gäller reglerna för kassaregister i Skatteförfarandelagen:

"Kassaregister

Vem ska använda kassaregister?

4 § Den som i näringsverksamhet säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort ska använda kassaregister.

5 § Skyldigheten att använda kassaregister gäller inte för den som
1. bara i obetydlig omfattning säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort,
2. är befriad från skattskyldighet enligt inkomstskattelagen (1999:1229) för inkomst från sådan försäljning som avses i 4 §,
3. bedriver taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211),
4. säljer varor eller tjänster genom distansavtal eller hemförsäljningsavtal,
5. säljer varor eller tjänster med hjälp av en varuautomat eller annan liknande automat eller i en automatiserad affärslokal, eller
6. anordnar automatspel enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel eller enligt lotterilagen (1994:1000).

Vid bedömningen enligt första stycket 1 av om det är fråga om försäljning i obetydlig omfattning ska det särskilt beaktas om försäljningen normalt uppgår till eller kan antas komma att uppgå till sammanlagt högst fyra prisbasbelopp under ett beskattningsår."

Om du får kontant, kort och/eller Swish-betalningar för över 4 pbb (44800 kr) måste du ha ett certifierat kassaregister.

Har du kassaregister måste det framgå på kvittot att betalningen gjorts just med Swish.

Har du inget kassaregister får kunden alltså inget giltigt kvitto, du måste då skapa ett sådant kvitto (faktura) själv.

Hur får man ett kvitto när man tar betalt med Swish?

Allt fler online-system och apparater har idag stöd för Swish-betalningar och generering av giltig verifikation till bokföringen, men har man ett litet företag kanske man inte har den typen av avancerade system, då måste man skapa ett giltigt kvitto manuellt. Detta gör man enkelt genom att helt enkelt skapa en faktura som man kan sätta i bokföringspärmen. Man kan utgå från en vanlig fakturamall och sedan bara fylla i de uppgifter som måste finnas med enligt regelverket som styr förenklade fakturor. Oftast kan det vara lika smidigt att göra en riktig faktura eftersom man som företagare ändå har mallar eller faktureringssystem som skapar riktiga fakturor.

Men det kan vara så att man har massor med små transaktioner på 5-10 Kr och liknande där det blir en administrativ mardröm att skapa en faktura för varje transaktion. Då kan man istället använda bokföring av klumpsummor per dag eller samlingsverifikationer i bokföringen. 

"Flera likartade affärshändelser får dokumenteras genom en gemensam verifikation. Vid försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning får även inbetalningarna under en dags försäljning dokumenteras genom en gemensam verifikation. Den gemensamma verifikationen får då utgöras av uppgifter från en kassaapparat, kassarapport eller annan uppgift som anger summan av mottagna betalningar. Lag (2010:1514)."

Här kan du läsa mer om reglerna för att slå ihop betalningar i en klumpsumma i samma verifikation

Rent praktiskt kan man alltså skapa ett försättsblad i Excel eller motsvarande program där man summerar dagens transaktioner och sedan bokför man totalbeloppen från summeringssidan som en enda verifikation. Ungefär som man bokför den kontanta kassan i butiker. Sedan bifogar man bekräftelserna för varje Swish-transaktion som underlag till den enskilda verifikationen.

Hur bokförs Swish?

Bokföringen blir precis som en vanlig försäljning av varan eller tjänsten du säljer. Du gör ingen annan typ av bokföring bara för att betalningen är gjord med Swish.

Bokföra tjänsteförsäljning med Swish 

Beskrivning Konto Debet Kredit
Försäljning tjänster inrikes 3010   1000
Utgående moms 2611   250
Företagskonto (Bank) 1930 1250  

Bokföra varuförsäljning med Swish 

Beskrivning Konto Debet Kredit
Försäljning varor inrikes 3051   1000
Utgående moms 2611   250
Företagskonto (Bank) 1930 1250  

Det är samma kontering både vid försäljning till privatpersoner och företag när man säljer inrikes. Det är inte heller någon skillnad i hur momsen redovisas i rutorna i momsdeklarationen om det är en vara eller tjänst, det behandlas på samma sätt för inrikesförsäljning.

Så här fyller du i momsdeklarationen för inrikesförsäljning av varor och tjänster

De flesta varor och tjänster ska du lägga på 25% moms på, men det finns en del undantag. För att se vilka dessa undantag är kan du ladda ner Momslathunden till din mobil eller läsa mer på den här sidan om momssatserna i Sverige.

Säljer du till utländska kunder blir bokföringen lite annorlunda. Du kan läsa mer om bokföring för EU-kunder här och tjänsteförsäljning till kunder i hela världen här.

Hur hanteras Swish-betalningar i bokföringsprogrammen?

Ofta behöver du inte göra något speciellt, du bokför som vanligt i bokföringsprogrammet. Men ibland kan man behöva ange hur pengarna kommit in på kontot och då är alternativet kort lämpligare än kontant. I Speedledger kommer pengarna in i autokonteringen precis som en vanlig inbetalning till företagskontot, även kundens och säljarens Swish-nr kommer med i kontoutdraget och e-bokföringen. Har du många transaktioner varje dag bör du skapa ett eget konto för Swish och sedan köpa till tillägget e-dagsavslut. Läs mer om Swish i Speedledger här. I Visma kan du välja "Övrig insättning" och "Inbetalning från betalkort" eftersom det inte finns något specifikt Swish-alternativ. Du kan göra på liknande sätt i andra program. Läs en mer ingående förklaring för Swish bokföring i Visma här.

 

 

10 Sep 2017


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Musikdistributör som gillar AI-genererad musik från t.ex. Suno och Udio.


Alternativ skatteadministration för Amazon-säljare


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se